8. Sınıf Kök-e Matematik Sayfa 123 Cevapları – derskitabicevaplarim.com

8. Sınıf Kök-e Matematik Sayfa 123 Cevapları

8. Sınıf Kök-e Yayıncılık Matematik Sayfa 123 Öğrendiklerimizi Uygulayalım Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Öğrendiklerimizi Uygulayalım 

1. Aşağıdaki cebirsel ifadelerin terim, katsayı, değişken ve sabit terimlerini belirleyiniz.

 TerimKatsayıDeğerSabit
a) 3a – 143a, –143a-14
b) y2 – 4yy2 , –4y-4y0
c) 3x2 + 7x + 13x2,  7x, 13, 7x1
ç) 2c + 32c, 32c3

2. Aşağıdaki cebirsel ifadelerden eşit olanları eşleştiriniz.
I. 4x · 3 –> 12x 
II. –9a · 3a –> –27a2
III. x · x · y · y –> x2y2 
IV. 5x · (–3x) –> –15x2
V. a · 8a –> 8a2

3. Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri farklı biçimde boş bırakılan yerlere yazınız.
15c2 = 5c . 3c
28ab = 4a . 7b
63xy2 = 7x . 9y2
29a2b = 29b . a2
36x2y2 = 4x2 . y2 . 9 
48ad = 6a . 8d

4. Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri farklı biçimde yazınız.
a) –5(x + 2) = -5x +10
b) 6(x2 – y) = 6x2 -6y
c) 3(2a2 + 5) = 6a2 + 15
ç) (x – y). 9 = 9x – 9y 
d) (6 – 3a)7 = 42 – 21a
e) 2(4x – 5y) = 8x – 10y

8. SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın