8. Sınıf Kök-e Matematik Sayfa 124-126 Cevapları

8. Sınıf Kök-e Yayıncılık Matematik Sayfa 124, 125, 126 Sıra Sizde Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Sıra Sizde 124

Aşağıdaki çarpma işlemlerini modelleyiniz.
a) x(x – 3)
b) x(x + 2)
c) x(x + 3)

Sıra Sizde 125

(x + 3) · (2x – 1) işlemini modelleyerek sonucunu bulunuz.

Aşağıdaki tabloda verilen çarpma işlemlerini inceleyiniz. Yapılan çarpma işlemlerinde çarpma işleminin, toplama işlemi üzerine dağılma özeliğinden yararlanılmıştır. Daha önce yaptığınız çarpma işlemleri ile tabloda verilen çarpma işlemleri arasındaki benzerlikleri arkadaşlarınızla tartışınız.

Çarpma İşlemiSonuç
3a · (a + 1)3a2 + 3a
2x · (3x – 5)6x2 – 10x
5a · (2a – 3b + 1)10a2 – 15ab + 5a
–4c · (x – 3y + 6)–4cx + 12cy – 24c

Sıra Sizde 126

Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yapınız.
a) 2c(4c – 9)  = 8c2 – 18c
b) 3a(2 – 6a) = 6a – 18a2
c) –3x(8x + 1) = -24x2 -3x

Aşağıdaki cebirsel ifadelerin çarpımını yapınız.
a) (1 – x) · (2 + 3x) = -3x2 + x + 2
b) (3a – 5) · (5 + a) = 3a2 + 10a – 25 
c) (y – 7) · (5y – 9) = 5y2 + 44y – 63

8. SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın