8. Sınıf Kök-e Matematik Sayfa 130-133 Cevapları

8. Sınıf Kök-e Yayıncılık Matematik Sayfa 130, 133 Sıra Sizde Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Sıra Sizde 130 

Aşağıda verilen cebirsel ifadelerin özdeşi olan ifadeleri yazınız.
a) 4x2 – 36 = (2x + 6) . (2x – 6)
b) 49a2 – 100y2 =  (7a – 10y) . (7a + 10y) 
c) y2 – 64 = (y – 8) . (y + 8)
ç) x2y2 – 9 = (xy + 3) . (xy – 3)

Sıra Sizde 133

Aşağıda verilen cebirsel ifadelerin özdeşi olan ifadeleri yazınız.
a) (x + 1)2 = x2 + 2x + 1
b) (3x – 5)= 9x2 – 30x + 25
c) (7 + a)2 = a2 + 14a + 49
ç) (2 – 3xy)2 = 9x2y2 – 12xy + 4

8. SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın