8. Sınıf Kök-e Matematik Sayfa 137-139 Cevapları

8. Sınıf Kök-e Yayıncılık Matematik Sayfa 137, 139 Sıra Sizde Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Sıra Sizde 137

Aşağıdaki ifadeleri ortak çarpan parantezine alarak çarpanlarına ayırınız.
a) 3x2 – x =
b) 10x3 + 5x2 = 
c) x4 – x3  =
ç) 3x + 12x2 = 

Aşağıdaki ifadeleri ortak çarpan parantezine alarak çarpanlarına ayırınız.
a) 8x2 + 6x + 4
b) 3x + 9x2 – 12

Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırınız.
a) 4 – 9a2 = (2 + 3a) . (2 – 3a)
b) 9x2y2 – 100 = (3xy + 10) . (3xy -10)
c) 25x2 – 16 = (5x + 4) . (5x – 4)
ç) 10002 – 998(1000 – 998) . (1000 + 998)

Sıra Sizde 139

Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırınız.
a) x2 + 8x + 16
b) 9a2 + 30a + 25
c) x2 – 14x + 49
ç) x2 – 16x + 64

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.
a) 482 – 452 = (48 + 45) . (48 – 45) = 93 . 3 = 279
b) 392 – 352 = (39 + 35) . (39 – 35) = 74 . 4 = 296
c) 1002 – 81(100 + 81) . (100 – 81) = 181 . 19 = 3439

8. SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın