Kız Kulesi Dinleme Metni Cevapları – derskitabicevaplarim.com

Kız Kulesi Dinleme Metni Cevapları

8. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Kız Kulesi Dinleme Metni Sayfa 200, 201, 202, 203, 204, 205 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Kız Kulesi Dinleme Metni Sayfa 200 Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Derse hazırlık bölümünde yer adları efsaneleri ile ilgili araştırmalarınızı arkadaşlarınız ile paylaşınız.

2. Kız Kulesi ile ilgili herhangi bir bilginiz var mı? Varsa anlatınız.

Kız Kulesi İstanbul’da Üsküdar’da, İstanbul Boğazı’nda bulunur. Bizans döneminden kalmıştır.

Kız Kulesi Dinleme Metni Sayfa 201 Cevapları

1. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metni öğretmeninizin uygun gördüğü şekilde rol dağılımı yaparak canlandırınız.

Etkinlik sınıfta yapılacaktır.

2. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinde geçen sözcükleri anlamları ile eşleştiriniz.

(7- deniz feneri) Gemilere yol gösteren ışık kulesi.
(1- söylence) Efsane.
(5- kazara) Rastgele, tesadüfen.
(9- kuşku) Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirememekten doğan kararsızlık.
(10- kaygı) Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa.
(11- savsaklamak)  Belirli bir sebebi olmaksızın bir işi isteyerek geri bırakmak, geciktirmek, umursamamak.
(2- yinelemek) Tekrarlamak.
(4- çıyan) Çok ayaklılardan, sarımtırak renkte, zehirli bir böcek.
(3- küfe) Genellikle söğüt veya başka ağaç dallarından örülen, yük taşımaya yarayan, kaba ve dayanıklı sepet.
(6- yazgı) Tanrı’nın uygun görmesi, Tanrı’nın isteği, kader, ezelî takdir, yazı, alın yazısı, hayat, mukadderat, takdiriilahi.

3. ETKİNLİK

“Kız Kulesi” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Hükümdar, sarayındaki falcılardan ne yapmalarını istiyor?

Cevap: Kızının geleceğinde neler olacağına bakmalarını istiyor.

2. Falcılar, falda gördüklerini açıklamaktan niçin çekiniyorlar?

Cevap: Kızın sonunu çok kötü gördükleri için çekiniyorlar.

Kız Kulesi Dinleme Metni Sayfa 202 Cevapları

3. Hükümdar, kızını korumak için nasıl bir önlem almıştır? Hükümdarın yerinde olsaydınız siz ne yapardınız?

Cevap: Denizin ortasına bir kule yaptırmış.  Ben olsaydım kule yerine bir gemi yaptırırdım.

4. Hükümdarın kızı neden ölmüştür?

Cevap: Küfe içinden çıkan yılanın sokmasıyla ölmüştür.

5. Hükümdarın falcıların sözüyle hareket edip önlem almasını doğru buluyor musunuz? Niçin?

Cevap:  Doğru bulmuyorum. Çünkü geleceği Allah’tan başka kimse bilemez. Bunun dışında kralın kızını korumak için önlem alması doğrudur.

6. Kız Kulesi gerçekte hangi amaçla kim tarafından yaptırılmıştır?

Cevap: Bizans İmaparatoru Manuel Konemos tarafından gözetleme amacıyla yapılmıştır.

4. ETKİNLİK

“Kız Kulesi” efsanesinden çıkardığınız sonuç nedir?

Cevap: İnsan kaderinde ne yazılı ise onu yaşar.

Kız Kulesi Dinleme Metni Sayfa 203 Cevapları

5. ETKİNLİK

“Kız Kulesi” metni ile ilgili görüşlerinizi sebepleri ile yazınız.

Beğendim çünkü ünlü bir tarihi yapı hakkındaki bilgiler, efsane ile dikkat çekici bir şekilde anlatılmaktadır.

6. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki paragrafı okuyunuz ve paragrafta geçen yabancı sözcüklerin altını çiziniz.

Uzun süredir iş ilanlarına bakıyordum. Yürürken bir rezidansın kapısında “Full time çalışacak eleman aranıyor.” yazısını gördüm. İçeri girip patronla görüştüm. Benden CV istedi.
Galiba işe kabul edilecektim. Ertesi gün beni aradılar. Çok sevindim, hemen hazırlanıp oraya
gittim. Computerdan printera kadar her şey elimizin altındaydı. Patron “Bazen çalışmalarınızı
home office şeklinde yapabilirsiniz.” dedi. Yeni trend buymuş.

b) Parçada geçen yabancı sözcüklerin yerine Türkçelerini kullanarak bu paragrafı yeniden yazınız. 

Uzun süredir iş ilanlarına bakıyordum. Yürürken bir saray konutun kapısında “Tam zamanlı çalışacak eleman aranıyor.” yazısını gördüm. İçeri girip iş verenle görüştüm. Benden öz geçmiş istedi.
Galiba işe kabul edilecektim. Ertesi gün beni aradılar. Çok sevindim, hemen hazırlanıp oraya
gittim. Bilgisayardan yazıcıya kadar her şey elimizin altındaydı. İş veren “Bazen çalışmalarınızı
ev ofisi şeklinde yapabilirsiniz.” dedi. Yeni eğilim buymuş.

Kız Kulesi Dinleme Metni Sayfa 204 Cevapları

7. ETKİNLİK

Öğretmeninizin izleteceği Türkiye’yi tanıtan reklam filmininin amacını (kültür aktarma, bilgilendirme, ikna etme) sözlü olarak belirtiniz.

Cevap: Tanıtım ve ikna etme.

8. ETKİNLİK

Reklam filminden hareketle millî kültür unsurlarımızla ilgili konuşma yapınız. Konuşmanızda günlük hayattan örnekler veriniz.

Sevgili arkadaşlar.

Ülkelerin ve milletlerin ayakta kalabilmeleri, yaşamlarını sürdürebilmeleri için çeşitli koşulların yerine getirilmesi gerekir. Bu koşullardan en önemlisi milli değerler etrafında bütünleşebilmek ve bu değerleri koruyabilmektir. Çünkü milli değerler, bireylerin ülkeye olan aitlik duygusunu yani bağlılığını kuvvetlendirir.

Milli kültür unsurlarımız milli değerlerimiz içerisindedir. Dilimiz, dinimiz, gelenek ve göreneklerimiz, sanat eserlerimiz, tarihimiz milli kültür unsurlarımızı yansıtır. Bunları korumak, devam ettirmek ve geliştirmek bizim öncelikli görevlerimizdendir.

Günümüzde bazı adetlerimiz popüler kültüre yenik düşmektedir. Mesela bayram günlerinde herkes birbirini ziyaret eder bayramlaşırdı. Günümüzde ise bayram günler tatil olarak görülüyor ve bu günler tatil yörelerinde geçiriliyor. Bu güzel adetimiz yavaş yavaş yok olurken beraberinde toplumsal birlikteliğe de zarar veriyor.

Sonuç olarak kendi toplumsal kimliğimizi kaybetmemek adına milli kültürümüzü oluşturan unsurlara sıkı sıkı sarılmak, bunların yok olmamasını sağlamak her şeyden önemlidir.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuyunuz.

Türkiye’nin “müze müze gezdiren” tek kartı müzekart ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300’ü aşkın müze ve ören yerini ücretsiz gezebilir, tarihte keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

Müzekart, geçmişine değer veren kültür ve sanat meraklılarına avantajlarla dolu tarihî bir imkân sağlıyor. Uygarlıkların zevklerini, düşüncelerini, inançlarını, yaşam tarzlarını koruyan ve bu mirası geleceğe taşıyan müzeleri yılda iki kez ücretsiz ziyaret etme olanağını veriyor .Müzekart ile sanat, bilim, kültür ve tarih evi sayılan müzelerin kapıları yani tarihin kapıları sizler için sonuna kadar açılıyor. Gezilmedik müze, görülmedik eser kalmasın.

(www.muze.gov.tr)

Siz de müzekart sahibi olmak için formu doldurunuz.

Kendi bilgilerinize göre formu siz doldurabilirsiniz.

Kız Kulesi Dinleme Metni Sayfa 205 Cevapları

10. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümleleri yapısına göre inceleyip uygun kutucuğu işaretleyiniz.

 Tek
Yüklemli Cümle
Fiilimsi
Bulunan
Cümle
Birden
Çok
Yüklemli
Cümle
Bağlacı
Olan
Cümle
Falcılar sırayla kralın kızının falına bakmışlar.X   
Büyük kralımız, inanmayın, üzülmeyin.  X 
Kral kızını zaman zaman görmeye geliyormuş. X  
Nöbetçiler çevrede kol geziyorlar ve kuş uçurtmuyorlarmış.   X
Halk ona Kız Kulesi adını vererek bu söylenceyi uydurmuş. X  
Hemen motoru durdurmuşlar ve bir küfe üzüm almışlar.   X
Nöbetçiler olup bitenden habersizmiş. X  
Kız, günün birinde serpilmiş, gelişmiş.  X 

b) Siz de cümle türlerine uygun birer örnek cümle yazınız.

Tek Yüklemli Cümle:
Bisikletin lastiği patlamış.

Fiilimsi Bulunan Cümle:
Yaşlı adam yerinden kalkıp bağırmaya başladı.

Birden Çok Yüklemli Cümle:
Oturmuş, düşünmüş, sonunda bir karara varmış.

Bağlacı Olan Cümle:
Zamanımız az ama vaktinde yetiştireceğiz.

8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın