8. Sınıf Meb Türkçe 6. Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

8. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Zaman ve Mekan 6. Tema Sonu Değerlendirme Sayfa 212, 213 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

TEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

1. Şair, İstanbul’u dinlerken hangi sesleri duyuyor?

Cevap: Şair İstanbul’u dinlerken sucuların çıngırak seslerini, kuşların çığlıklarını, çekiç seslerini duyuyor

2. Sizce hangi duygulardan yararlanılmıştır?

Cevap: Şair; görme, işitme, dokunma, koklama duyularından yararlanıyor

3. Şiirin en çok hangi bölümünü beğendiniz? Niçin?

Cevap: Ben en çok giriş kısmını beğendim. Çünkü gözlerimi kapattığımda sanki şairin yerinde kendim varmış da o ortamın içindeymişim gibi hissettim.

4. Şiirin ana duygusu nedir?

Cevap: İstanbul’un gündelik yaşamı

5. Aşağıdaki metinlerde anlatım kaçıncı kişi ağzından yapılmıştır? Niçin?

Sabahleyin Simon uyandığında çocuklar hâlâ uyuyordu. Karısı, komşuya ödünç ekmek istemeye gitmişti. Yabancı, eski gömlek ve pantolonu giymiş; yalnız başına kanepede oturuyor, yukarı bakıyordu… .

1. Metin 3. Kişili Anlatım

Yerimden fırlayıp gözlerimi ovuşturdum, her tarafı iyice gözden geçirdim. Karşımda küçük, daha önce hiç görmediğim, benzersiz biri vardı. Beni dikkatle süzüyordu. Bu kişinin sonradan yaptığım resmi aşağıdadır…

2. Metin 1. Kişili Anlatım

6. Saat kulesi, kare şeklinde planlı, aşağıdan yukarıya doğru incelen prizmaya benzer. Kesme taştan yapılan kule, bir balkon ve üç silme ile dört bölüme ayrılmıştır. Bunun üzerine çanın asıldığı çokgen gövdeli bir köşk yerleştirilmiş olup bu köşkün altında dört yöne doğru yuvarlak kadranlı bir saat bulunmaktadır. Kulenin ikinci ve üçüncü katında hafif sivri kemeri olan aydınlık pencereleri bulunur. Kuleye güney cephesindeki bir kapıdan girilir.

Yukarıdaki metinde anlatılan saat kulesi hangi görselle uyumludur?

CevapA

7. Aşağıdakilerden hangisi devrik bir isim cümlesidir?
A) Yeniden her şeye başlamak güzeldir.
B) Yaşam sadece hayal etmek değildir.
C) Çocuklardı bu hayatı güzel yapan.
D) Düşünmedin beni hiç ne yaparım diye.

CevapC

8. (I) Ebru sanatı, kendine has malzeme ve uygulama özelliğine sahiptir. (II) Ebru sanatında kullanılan bütün malzeme ve araçlar ebrucu tarafından hazırlanır. (III) Boyaların tamamı tabiattan doğal yöntemlerle elde edilir. (IV) Suyun yoğunlaşmasını sağlayan kitre, bitkisel esaslı bir ana malzemedir ve boyaların kitre üzerinde açılmasını sağlayan doğal asit de hayvanın safra kesesindeki öddür.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I numaralı cümle fiilimsi bulunan cümledir.
B) II numaralı cümle birden çok yüklemi olan cümledir.
C) III numaralı cümle tek yüklemli cümledir.
D) IV numaralı cümle bağlacı olan cümledir.

CevapB

8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın