Yaşamaya Dair Metni Cevapları

8. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Yaşamaya Dair Metni Sayfa 262, 263, 264, 265, 266, 267 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Yaşamaya Dair Metni Sayfa 262 Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Hayatı dolu dolu yaşamak sözünden ne anlıyorsunuz?

Yapmak istediğimiz her şeyi yapabildiğimiz, her anında mutlu hatıraların olduğu bir yaşamı anlıyorum.

2. “En çok yaşamış olan, uzun yıllar yaşamış olan değildir; yaşamanın anlamını en fazla anlamış olandır.” Soren Kierkegaard (Sörın Kirkıgıd) sözünden ne anladığınızı açıklayınız.

Yaşamın ve yaşamdaki her saniyenin değerini bilerek yaşayan kişilerin daha çok yaşadığını söyleyebiliriz.

Yaşamaya Dair Metni Sayfa 264 Cevapları

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcükleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Eşleştirmede açıkta kalan sözcüğün anlamını bularak sözcüğü bir cümlede kullanınız.

ajans(4)1.Üzgün.
hücum(5)2.Çok koyu.
hınç(6)3.Çok küçük parçacık.
zerre(3)4.Haber toplama, yayma ve üyelerine dağıtma işi ile uğraşan kuruluş.
zifirî(2)5.Saldırı.
mahzun(1)6.Öç alma duygusu ile dolu öfke, kin, gayz.
kahır   

Anlamı: Derin üzüntü veya acı, sıkıntı

Cümlem: Hayatı boyunca çektiği kahırlar yazılsa film olur.

2. ETKİNLİK

“Yaşamaya Dair” şiirinden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Şair, şiirin birinci bölümünde yaşamanın nasıl olması gerektiğini düşünüyor? Açıklayınız.

Cevap: Yaşamanın ciddiye alınması gerektiği, sadece kendin için değil; başkalarının yaşamını da ciddiye alarak, çıkar gözetmeden, yaşamın sürmesi için elinden geleni yaparak yaşamak gerektiğini düşünüyor.

2. “Bir sincap gibi mesela,
Yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden,
Yani bütün işin gücün yaşamak olacak.” dizeleriyle şairin anlatmak istediği ne olabilir?

Cevap: Hayvanlar her işlerini, her hareketlerini yaşamlarını sürdürmek için yaparlar. Sadece yaşamayı düşünürler. Şair de hayvanların yaşama olan bağlılıkları gibi insanların da her işlerini yaşamak için yapması gerektiğini anlatmaktadır.

Yaşamaya Dair Metni Sayfa 265 Cevapları

3. Şiirde geçen, fedakârlıkla ilgili dizeleri bulup yazınız.

Cevap: “Mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda,”

“İnsanlar için ölebileceksin,”

“Daha orda ilk hücumda, daha o gün
Yüzükoyun kapaklanıp ölmek de mümkün.”

4. Şiirde yaşama sevinci ile ilgili verilen örnekleri tespit ediniz.

Cevap: Yetmişinde bile zeytin ağacı dikmek, ameliyat masasında bile gülebilmek, hapishanede bile olumsuz düşüncelere kapılmamak.

5. Şiirde örneklere sıkça yer verilmesinin anlatıma katkısı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Cevap: Örnekler anlatımın daha açık ve anlaşılabilir olmasını sağlamıştır.

6. Okuduğunuz şiirde sizi en çok etkileyen dizeleri yazınız.

Cevap: “Mavi kadifede bir yaldız zerresi yani,
Yani bu koskocaman dünyamız.”

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirin konusunu ve ana duygusunu yazınız.

Konu: Yaşama sevinci

Ana Duygu: İnsanın yaşama amacı sadece yaşamak olmalı.

Yaşamaya Dair Metni Sayfa 266 Cevapları

4. ETKİNLİK

Şiirde geçen söz sanatlarını bulunuz. Söz sanatlarının yer aldığı dizeleri yazınız.

Söz SanatlarıSöz Sanatının Yer Aldığı Dizeler
BenzetmeBir sincap gibi mesela,
KarşıtlıkMavi kadifede bir yaldız zerresi yani,
Yani bu koskocaman dünyamız.
AbartmaBu dünya soğuyacak günün birinde,
Hatta bir buz yığını

5. ETKİNLİK

a) “Millî Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi”nin amacını okuyunuz.

Bu yönetmelikle “Cumhuriyetimizin demokrasi ile güçlendirilmesi; öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması; kendi kültürünü özümsemiş, millî ve manevi değerlere bağlı, evrensel değerleri benimseyen nesillerin yetiştirilmesi; öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması” amaçlanmaktadır.

b) Okul Meclisi başkanlığına aday olduğunuzu düşünerek arkadaşlarınıza, sizi seçmeleri için ikna edici bir konuşma yapınız.

Saygıdeğer Müdürüm, Müdür Yardımcılarım, Değerli Öğretmenlerim, Sevgili Arkadaşlarım, İsmim Ahmet Türk, 8/B sınıfındayım. Okulu meclis başkanlığı için ben de adayım. Karşılaştığımız sorunları, yaşadığımız olumsuzlukları, mesajlarınızı okul idaresine zamanında ve eksiksiz ileteceğime söz veriyorum. Erkek öğrenciler için futbol turnuvası, kız öğrenciler için voleybol turnuvası düzenlenmesi konusunda beden eğitimi öğretmenimiz ve okul idaremizle görüşmeyi düşünüyorum. Aynı zamanda çeşitli gezi organizasyonları düzenlenmesine aracılık ederek sosyal aktiviteleri arttırmayı planlıyorum. Rehber öğretmenimizin yardımıyla hazırladığım ve okulumuzu temiz tutmamızı sağlayacak “Çevre Polisi” isimli bir projeyi hayata geçirmek istiyorum. Bununla ilgili bilgileri sınıf panolarınıza astım. Kermesler düzenleyerek elde edeceğimiz gelir ile okul kütüphanemizi ve spor malzemelerimizi zenginleştirmeyi planlıyorum. Ama bu görevleri yapabilmek için sizin desteğinize ihtiyacım var. Bu yüzden oylarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinde geçen anlatım bozukluklarını bulunuz. Anlatım bozukluklarını düzelterek cümlelerin doğrusunu defterinize yazınız.

Proje ortağım Ali ile çalışmak çok zordur. Bugünkü düzeltmeyi ben, yarınki düzeltmeyi o yapacak diye anlaşmıştık. Verdiği sözü tutmadı. Aynı zamanda son günlerde işe gelmiyor, çok ihmal ediyordu. Yarına kadar bu projeyi bitirip patrona sunulacak. Patronumuz birçok projelere baktı bugüne kadar sıra bize geldi. O her zaman “Emeksiz yemek olmaz.” demiş ve en çok emek verilen projeyi seçmek için çok detaylı inceliyor.

Proje ortağım Ali ile çalışmak çok zordu. Bugünkü düzeltmeyi ben yapacağım, yarınki düzeltmeyi o yapacak diye anlaşmıştık. Verdiği sözü tutmadı. Aynı zamanda son günlerde işe gelmiyor, işini çok ihmal ediyordu. Yarına kadar bu proje bitirilip patrona sunulacak. Patronumuz bugüne kadar birçok projeye baktı, sıra bizim projemize geldi. O her zaman “Emeksiz yemek olmaz.” der. En çok emek verilen projeyi seçmek için çok detaylı inceliyor.

Yaşamaya Dair Metni Sayfa 267 Cevapları

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki “En İyisi Ol” şiirinden hareketle, günlük hayatınızdan örnekler vererek bilgilendirici bir yazı yazınız. Yazınıza uygun bir başlık koyunuz.

EN İYİSİ OLMAK

Hayatta herkesin bir önemi, bir değeri vardır. Önemsiz hiçbir varlık, hiçbir canlı yoktur. Yaşamanın bir amacı varsa o da dolu dolu yaşamak ve hayatta bir iz bırakabilmektir.

Yaşamda bir iz bırakabilmek için yapılan işte en iyisi olmak gerekir. Yaptığı işi ciddiye alan, başarı peşinde koşup yaşama değer katabilen herkes yaşamda iz bırakabilir. Mesela ampulü ilk icat eden kişi  Joseph Wilson Swan’dır. Fakat Swan’ın icat ettiği ampul dayanıksızdır. Edison ise çok daha dayanıklı, daha çok ışık verebilen ampulü icat ederek insanların kullanmasını sağlamıştır. Bizim bugün ampul dendiğinde aklımıza gelen ilk kişi Swan değil Edison’dur. Edison yaptığı işte en iyisi olduğu için bugün hatırlanmaktadır.

Çok zeki, çok başarılı bir insan olmayabiliriz. Yaptığımız işler diğer işlere göre önemsiz gibi görülebilir. Fakat ne iş yaparsak yapalım, yaptığımız işte en iyisi olursak hayattan zevk alabilir, hayata renk katabiliriz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapılan 1923 nüfus mübadelesi ile ilgili araştırma yapınız.

1923 yılında Lozan Barış Antlaşması’na ek olarak yapılan sözleşme uyarınca Türkiye ve Yunanistan Krallığı, kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerine zorunlu göçe tabi tutmuşlardır. Mübadele ile 1.200.000 Ortodoks Hristiyan Rum Anadolu’dan Yunanistan’a, 500.000 Müslüman Türk de Yunanistan’dan Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmıştır. Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi kapsamında Türkiye’de sadece İstanbul ile Gökçeada ve Bozcaada’da oturan Rumlar, Yunanistan’da ise sadece Batı Trakya Türkleri mübadeleden muaf tutulmuşlardır.Zorunlu göç gerek Türk, gerek Yunan ekonomisinde yaklaşık 20 yıl süren ağır bir krize yol açmıştır.

• Grup arkadaşlarınızı belirleyerek memleketinden ayrılan bir insanın yaşadıklarını anlatan bir tiyatro metni yazınız.

Mehmet – Sen de benim gibi köyümüzü çok özledin değil mi?

Ayşe – Ahhhh ah hiç sorma nasıl da zledim hem.

Mehmet – Ne yapsak buralarda çalışmak zorundayız ama köyümüzden memleketimizden uzakta yaşamak da çok ağır geliyor bize.

Ayşe – Olsun bir gün bitecek bu özlemler.

Mehmet – Bitecek de o güne biz tükenmeyelim.

Ayşe – Yok hiç merak etme, biz de bu vatan aşkı varken kolay kolay tükenmeyiz.

8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın