Kalbim Rumeli’de Kaldı Metni Cevapları

8. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Kalbim Rumeli’de Kaldı Metni Sayfa 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Kalbim Rumeli’de Kaldı Metni Sayfa 268 Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Mübadeleyi yaşamış insanlar mübadele sırasında neler hissetmiş ve yaşamış olabilir? Anlatınız.

Çok üzülmüşlerdir çünkü yıllardır yaşadıkları topraklardan, atalarının mezarları olan yerlerden zorla göç ettirilmişlerdir. Bütün hayatları artı yabancı bilmedikleri bir ülkede geçecektir. Bu da onların kendi köklerinden kopmaları anlamına gelmektedir. İnsanın doğup büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kalması çok acı verici bir durumdur. Dostlarını, arkadaşlarını, komşularını, kurulu düzenini, işini geride bırakıp yeni bir yerde hayata başlamak insana endişe ve sıkıntı verir. Mübadele sırasında da insanlar bu duyguları yaşamışlar ve onlar için zor bir dönem olmuştur.

Kalbim Rumeli’de Kaldı Metni Sayfa 272 Cevapları

1. ETKİNLİK

Metinde geçen bilmediğiniz sözcükleri belirleyerek anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük anlamı ile karşılaştırınız.

mübadele: Değişim

mübadil: Lozan Antlaşması’na göre, İstanbul dışında oturan Rumlarla değiştirilmek üzere Batı Trakya dışındaki Yunanistan’dan getirilen Türkler

denk: Yatak, yorgan, kumaş vb. eşyanın sarılıp bağlanmış biçimi, balya

madeni: Madenle ilgili, madensel, metalik

2. ETKİNLİK

“Kalbim Rumeli’de Kaldı” metni ile ilgili sorular oluşturunuz. Oluşturduğunuz soruları arkadaşlarınıza yöneltiniz.

Soru: Zehra’nın boşalttığı eve kimler yerleşmiş?

Soru: Zehra hangi yıl Türkiye’ye göç etmiş?

Soru: Zehra ve kardeşine Muhacir Hakkı olarak ne verilmiş?

Kalbim Rumeli’de Kaldı Metni Sayfa 273 Cevapları

3. ETKİNLİK

“Kalbim Rumeli’de Kaldı” metninden alınan bölümü okuyunuz. Rum ve Türk ailelerinin birbirlerine yaklaşımlarına yazarın bakış açısı nasıldır? Anlatınız.

Bir gün bakmışlar Pürsıçan sokaklarında hiç tanımadıkları insanlar… Bursa civarından gelmişler. Yeni bir memlekete gelmenin şaşkınlığı ve boşluğu içindelermiş. Mahalle muhtarı, Türk ailelerine evlerini boşaltmalarını ve başka bir Türk ailesinin yanlarına gitmelerini duyurmuş. Çaresiz boyun eğmişler. Zehra da iki çocuğuyla Ahmet Çavuşların evine gitmiş. Boşalttıkları evlerine Rumlar yerleştirilmiş. Zehra Hanım’ınkini de Hristo ve Despina adlı bir Rum çifte vermişler. Evlerini, hayvanlarını, kaşıklarına varıncaya kadar her şeylerini paylaşmışlar onlarla. Yeni gelenler Türkçe bildikleri için kolay anlaşıyorlarmış. Geçimleri iyiymiş. Birbirlerinin düğünlerine gidip eğlenirlermiş. Rumlar,“Yakında sizi de Türkiye’ye gönderirler.” diyorlarmış.

Yazar, Rum ve Türk ailelerin birbirleri ile yabancılık çekmeden anlaştıklarını aktarmaktadır. Yazarın bakış açısı, bu durumun olumlu olduğu yönündedir.

4. ETKİNLİK

“Kalbim Rumeli’de Kaldı” metnini özetleyiniz.

KALBİM RUMELİ’DE KALDI METNİ ÖZETİ

Zehra, kocasından uzun bir müddet haber alamayan iki çocuk annesi bir kadındır. Pürsıçan’da yaşamaktadır. Mübadele zamanlarında bulunduğu yere Rum aileler gelir. Zehra’da evini bu Rum ailelerden birine bırakarak kardeşinin evine yerleşir. Rum aileler ile Türk aileler iyi anlaşmaktadır. 1924 yılında Türk aileler de Türkiye’ye gönderilir. Zehra’da iki çocuğu ile birlikte Rumeli’den ayrılıp Buca’ya yerleşir. Devlet Muhacir Hakkı olarak Zehra ve kardeşine iki ev ve onar dönüm toprak verir. Buca’daki yaşamlarında Zehra’ya talipler çıkar fakat Zehra, kocası Arif’ten umudu kesmemiştir. Başkasını sevemeyeceğini düşünerek talipleri reddeder. Sekiz yıl sonra Zehra’nın kocası Arif birden geliverir. Zehra çok sevinir.

Kalbim Rumeli’de Kaldı Metni Sayfa 274 Cevapları

5. ETKİNLİK

Derse hazırlık bölümünde yazdığınız tiyatro metnine uygun rol dağılımı yaparak oyununuzu sergileyiniz.

6. ETKİNLİK

Aşağıda 2017 yılı itibari ile Türkiye’de ikamet eden yabancıların uyruklarına göre dağılımını gösteren grafik verilmiştir. Grafiği inceleyerek verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

(Y) Türkiye’de en fazla ikamet eden yabancı uyruklu kişiler Suriye uyrukludur.

(D) Türkiye’de ikamet eden Azerbaycan uyruklu kişiler Türkmenistan uyruklu kişilere göre daha fazladır.

(D) Türkiye’de ikamet eden Kırgızistan ve İran uyruklu kişilerin sayısı Irak uyruklu kişilerin sayısından azdır.

(D) Türkiye’de ikamet eden Afganistan ve Rusya Federasyonu uyruklu kişilerin sayısı birbirine çok yakındır.

Kalbim Rumeli’de Kaldı Metni Sayfa 275 Cevapları

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri, taşıdığı duyguyla eşleştiriniz. Açıkta kalan duygu ile ilgili bir cümle kurunuz.

Yıllardır görmediğim kardeşim burnumda tütüyor. –> özlem
Keşke onun yanına hiç gitmeseydik. –> pişmanlık
Sinemaya gitmişsiniz de beni çağırmamışsınız. –> sitem
Ne! Yarın sınav mı varmış? –> şaşırma
Türkçe sınavından yüksek not aldığım için mutluyum. –> sevinç
Yaralı köpeği görünce içim kan ağladı. –> üzüntü
Bu problemi anasınıfı öğrencisi bile çözer. –> küçümseme

Cümle:

Beğenme → Üzerindeki ceket sana çok yakışmış.

8. ETKİNLİK

1923’te yapılan nüfus mübadelesi ile ilgili araştırmanızın sonuçlarını aşağıya yazınız. Arkadaşlarınızla paylaşınız.

1923 yılında Lozan Barış Antlaşması’na ek olarak yapılan sözleşme uyarınca Türkiye ve Yunanistan Krallığı, kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerine zorunlu göçe tabi tutmuşlardır. Mübadele ile 1.200.000 Ortodoks Hristiyan Rum Anadolu’dan Yunanistan’a, 500.000 Müslüman Türk de Yunanistan’dan Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmıştır. Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi kapsamında Türkiye’de sadece İstanbul ile Gökçeada ve Bozcaada’da oturan Rumlar, Yunanistan’da ise sadece Batı Trakya Türkleri mübadeleden muaf tutulmuşlardır.Zorunlu göç gerek Türk, gerek Yunan ekonomisinde yaklaşık 20 yıl süren ağır bir krize yol açmıştır.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• Bir ülkenin kalkınmasında tarım mı, sanayi mi daha önemlidir? Bu konuyla ilgili bir araştırma yapınız.

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve de en yaygın olanıdır. Bunun yanında tarım toprakları da yeryüzünün en stratejik kaynaklarıdır. İnsanı doyuran ve giydiren tarımdır.Sorununun tarım aleyhine görülmesi yani sanayi öncelikli bir kalkınma modelinin bizi, toplam hasıla içindeki payı gün geçtikçe azaltılan tarım kesimimizin ne durumda olduğunu mevcut şartlar gözler önüne getirmiştir.Tarımda lider konumunda olmamız gerekiyor. Tarımda ayakta duran ülke gelecekte tüm teknolojilere meydan okuyacaktır.Gelecekte teknolojik savaşlar değil gıda savaşları dünyanın kaderini belirleyecektir.

• Sevdiğiniz bir yiyeceğin ya da içeceğin yapım aşamasını izleyiniz.

İnternetten sevdiğiniz bir yiyecek ve içeceği inceleyebilirsiniz.

8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın