Zeytinyağı Üretimi İzleme Metni Cevapları

8. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Zeytinyağı Üretimi İzleme Metni Sayfa 276, 277, 278, 279 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Zeytinyağı Üretimi İzleme Metni Sayfa 276 Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Üretmek ülke ekonomisi için neden önemlidir?

Bir ülkenin güç dengeleri üretim, tüketim ve verimlilik üzerine kuruludur. Üretim ne kadar verimli olursa ekonominin temeli o kadar sağlam bir zemine oturur. Üretimin yerli ve sürdürülebilir olması ise tarımda, ticarette, sanayide ve enerjide dışa bağımlılığı azaltarak ülkenin refah seviyesini yükseltir ve bağımsız bir devlet statüsü kazandırır.

2. Bir ürünün üretim aşamalarından birinin yanlış yapılması sonucunda ne olabileceğini açıklayınız.

Sonuçta o ürün bozuk çıkar. Olması gerektiği gibi üretilmemiş olur. O ürün için harcanan zaman, iş gücü, ham madde boşa gider. Üretimi yapan kişiler zarar eder.

İçindekiler

  • HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
  • 1. ETKİNLİK
  • 2. ETKİNLİK
  • 3. ETKİNLİK
  • 4. ETKİNLİK
  • 5. ETKİNLİK
  • 6. ETKİNLİK
  • 7. ETKİNLİK

Zeytinyağı Üretimi İzleme Metni Sayfa 277 Cevapları

1. ETKİNLİK

“Zeytinyağı Üretimi” adlı videoda geçen bilmediğiniz sözcüklerin anlamını tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlük anlamlarıyla karşılaştırıp sözcükleri anlamlarına uygun cümlelerde kullanınız.

köken: Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden veya yer, menşe

endüstri: Sanayi

silo: Tahıl vb. ürünlerin korunduğu, saklandığı veya depolandığı, genellikle silindir biçiminde ambar

2. ETKİNLİK

“Zeytinyağı Üretimi” adlı videodan hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Zeytin ağacının kökeni nereye dayanmaktadır? Yaklaşık kaç yıldır zeytinyağı üretilmektedir?

Cevap: Afrika’ya dayanmaktadır. Yaklaşık otuz altı bin yıldır zeytinyağı üretilmektedir.

2. Endüstrileşmeden önceki zeytinyağı üretimiyle endüstrileşmeden sonraki zeytinyağı üretimi arasındaki fark nedir? Açıklayınız.

Cevap: Endüstrileşmeden önceki zeytinyağı üretimi insan ve hayvan gücüyle, endüstrileşmeden sonraki zeytinyağı üretimi ise makinelerle yapılmaktadır. Böylece daha iyi zeytinyağını daha hızlı üretmenin önü açılmış oldu.

3. Ağaçta olgunlaşan zeytinler nasıl toplanır? Sizce bu yöntem zor mudur?

Cevap: Olgunlaşan zeytinler dallara zarar verilmeden elle süpürülerek ağacın altındaki örtüye düşürülür. Tarak biçimindeki makineler zeytin toplamayı kolaylaştırmaktadır.

4. Zeytinyağı üretiminde daha çok hangi zeytinler tercih edilir? Bu zeytinlerden kaliteli zeytinyağı elde etmek için ne yapmak gerekir?

Cevap: Daha küçük zeytinler tercih edilir. Kaliteli zeytinyağı elde etmek için zeytinler bekletilmemelidir.

Zeytinyağı Üretimi İzleme Metni Cevapları Sayfa 278

5. Elde edilen zeytinyağının kalitesini ne belirler? Açıklayınız.

Cevap: Asitlik değeri belirler. Zeytinyağları laboratuvarda incelenerek asitlik değerleri ölçülür. Asitlik değeri düşük olan zeytinyağının ekonomik olarak değeri de yüksektir.

6. Ekonomik değeri yüksek olan sızma zeytinyağı nasıl elde edilir? Açıklayınız.

Cevap: Saf zeytinyağı sızma bölümlerine aktarılır. Bu bölümlerin altları deliklidir. Delikler saf pamukla dolu bezlerle doldurulur. Bölüme saf zeytinyağı doldurulur. Yer çekimiyle beraber yağ süzülür.

7. Zeytinyağının yemek dışında kullanım alanlarından bildiklerinizi yazınız?

Cevap: Zeytinyağı sabun ve kozmetik ürünlerinin yapımında ve sağlık amaçlı kullanılabilir.

3. ETKİNLİK

“Zeytinyağı Üretimi” videosunu tekrar izleyerek tutarlılık (tekrara düşme, çelişik olmama, görecelilik) bakımından değerlendiriniz.

Tutarlıdır.

Çünkü video boyunca verilen bilgiler arasında çelişki yoktur. Anlatımda tekrara düşülmemiştir. Objektif bir anlatım kullanılmıştır.

4. ETKİNLİK

İzlediğiniz videoya göre zeytinyağı üretimini işlem basamaklarına göre numaralandırarak aşağıdaki boşluğa yazınız.

1. Toplama
2. Depolama
3. Temizlik
4. Sıkma
5. Ayrıştırma
6. Süzme

Zeytinyağı Üretimi İzleme Metni Sayfa 279 Cevapları

5. ETKİNLİK

Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız konu ile ilgili münazara yapmak için gruplara ayrılınız. Aşağıdaki yargılardan birini seçiniz. Jüri üyelerini belirleyiniz. Grup sözcüsü belirleyip grubunuzun düşüncelerini aşağıdaki ölçütlere göre karşı gruba savunmaya çalışınız.

a) Bir ülkenin kalkınmasında tarım önemlidir.
b) Bir ülkenin kalkınmasında sanayi önemlidir.

6. ETKİNLİK

İzlediğiniz video ile ilgili görüşlerinizi sebepleriyle yazınız.

Beğendim. Çünkü video, zeytinyağı üretimi hakkında izleyiciyi sıkmadan, doğru bilgilerle ve görüntülerle bilgilendirme yapmaktadır. Anlatıcının ses tonu ve telaffuzu da iyidir.

7. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki haritayı ve tabloyu inceleyiniz.

b) Haritadan ve tablodan yola çıkarak defterinize ülkemizdeki zeytin üretimi ile ilgili düşüncelerinizi anlatan bilgilendirici bir metin yazınız.

Zeytin, Türkiye’de çok geniş bir yayılım alanı bulmuştur. Türkiye’nin 81 ilinin 41’inde, 843 ilçenin 270’inde zeytin üretimi yapılmaktadır. Üretimin % 53’ü Ege Bölgesinde, % 18’i Marmara Bölgesinde, % 23’ü Akdeniz Bölgesinde, % 6’sı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve % 0,2’si de Karadeniz Bölgesinde gerçekleştirilmektedir. Ege Bölgesinde üretimin % 55’i yağlık olarak değerlendirilirken Marmara Bölgesinde üretimin % 60’ı sofralık olarak değerlendirilmektedir. Türkiye dane zeytin üretimi sırasıyla, İzmir (% 13), Manisa (%12.5) Aydın (%12), Muğla (%10), Balıkesir (%12.5), Çanakkale (%7) ve Bursa (%5) illerinden sağlanmaktadır.

8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın