9. Sınıf Meb Yayınları Fizik Ders Kitabı 4. Ünite Enerji Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Enerji Sayfa 204, 205, 206, 207, 208, 209 Değerlendirme Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Meb Yayınları Fizik Ders Kitabı 4. Ünite Enerji Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Enerji Sayfa 204, 205, 206, 207, 208, 209 Değerlendirme Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 204 Cevabı

1. Duvarı yıkan iş makinesi
• Kızağını çekerek götüren Buğra
• Saçlarını tarayan Gülşen
• Yolcu gemisini çeken bir yük gemisi
Yukarıda verilen durumlarda geçen varlıklardan hangisi iş yapmamaktadır?
A) İş makinesi B) Buğra C) Gülşen D) Yolcu gemisi E) Yük gemisi

Burada iş makinesi duvarı yıkar yani bir şey yapar, Buğra kızağını çekerek bir iş yapıyordur, Gülşen’in saçlarını taraması da bir iş yaptığı anlamına gelir, “yolcu gemisini çeken bir yük gemisi” cümlesinde ise işi yapan yük gemisidir. Yolcu gemisi burada işe maruz kalan nesne durumunda. Ayrı Buğra’nın kızağı gibi.

2. Tramplenden atlama sporuyla uğraşan bir yüzücü belirli bir yükseklikten havuza atladığında havuz suyunun çevreye sıçramasına neden olur. Buna göre,
I. Yüzücü su üzerinde iş yapmıştır.
II. Yüzücünün tramplenden ayrılmadan önce enerjisi vardır.
III. Hava sürtünmeleri olmasaydı yüzücü daha fazla su sıçratırdı.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

Yüzücü tramplenden atlamadan önce tramplenin üzerine atladığında tramplen esnemekte ve içerisinde esneklik potansiyel enerjisi depolanmaktadır. Bu enerji depolandığında gerginleşen madde eski haline dönme eğilimi içerisine girmektedir. Yüzücü zıpladığında hem kinetik hem de potansiyel enerjisi bulunmaktadır. Yüzücü en yüksek noktaya çıktığında enerjisi potansiyel enerji olacaktır. Yüzücünün havada bulunduğu süre içerisinde hava sürtünmesi enerji kaybetmesine sebep olacaktır. Yüzücü suya değdiği anda su sıçratacak ve su üzerinde iş yapmış olacaktır.

3. Mutfak zemininde duran küçük bir yiyecek kolisinin tezgâhın üstüne sabit hızla kaldırılması sırasında yapılan iş aşağıda verilenlerden hangisine bağlı değildir?
A) Tezgâhın yüksekliğine
B) Kolinin kütlesine
C) Koliye uygulanan kuvvete
D) Koliye yaptırılan yer değiştirmeye
E) Koliyi kaldıran kişinin kütlesine

4. Barfiks çeken 60 kg kütleli bir sporcu, bedenini 2 sʼde 0,25 m yükseltiyor. Buna göre sporcunun gücü kaç watt olur?
(g=10 m/s2 alınız.)
A) 7,5 B) 15 C) 30 D) 60 E) 75

Güç : Birim zamanda yapılan iş yada harcanan enerjiye denir. Yani iş veya enerji zamana bölünürse güç elde edilir.Yani,

Güç = İş ( joule ) ÷ Zaman ( saniye)
Formül ile gösterimi : P = W ÷ t dir.

İŞ ise , bir cisme bir kuvvet eşliğinde belli bir yol aldırmaktır. Bir cismi bir yerden alıp başka bir yere koyduğumuzda, bir el arabasını sürdüğümüzde, çantayı taşıdığımızda vs. iş yapmış oluruz. Formülü ise ,

İŞ = Kuvvet(Ağırlık) × Yol,
Formül ile gösterimi W = F (G)× x tir.

NOT = Ağırlık = Kütle × Yer çekimi ivmesi formülünden elde edilir.

Sporcunun Ağırlığı = 60 × 10 = 600N
Sporcunun Yağtığı İş = 600 × 0,25 = 150 j
Sporcunun Gücü = 150 ÷ 2 = 75w
  olur.

5. Sürtünmesiz yatay zeminde durmakta olan cisme yatay yola paralel uygulanan kuvvetlerin büyüklükleri şekilde verilmiştir. Cisim kuvvetlerin etkisiyle aralarında 5 m mesafe olan K noktasından L noktasına getirildiğinde, cisim üzerinde yapılan iş kaç joule olur?
A) 40 B) 50 C)100 D) 150 E) 175

6. Sürtünmesiz yatay zeminde durmakta olan K ve L cisimlerine etki eden kuvvetlerin ve sürtünme kuvvetlerinin büyüklükleri şekilde verilmiştir. Cisimlere etki eden sürtünme kuvvetleri yol boyunca sabittir. Sabit kuvvetler etkisindeki K cismine 2 m, L cismine ise 4 m yol aldırılıyor.
K cismi üzerinde yapılan net iş WK ve L cismi üzerinde yapılan net iş WL olduğuna göre WK/WL oranı kaçtır?
A) 1/4 B) 1/2 C) 1 D) 2 E) 4

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 205 Cevabı

7. Ağırlıkları eşit Cem ve Gökhan, 20 kg kütleli birer özdeş kutu alarak evin 1. katından 3. katına taşıyor. Cemʼin kutuyu yukarı çıkarması 30 s sürerken Gökhan 20 sʼde çıkarıyor. Bu bilgilere göre,
I. Cem ve Gökhanʼın kutu üzerinde yaptığı işler birbirine eşittir.
II. Cem, Gökhanʼdan daha güçlüdür.
III. Cem ve Gökhanʼın 3. kata ulaştıkları
andaki kinetik enerjileri birbirine eşittir. ifadelerinden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

İş = Kuvvet x Yol dur.

I. Cem ve Gökhan aynı ağırlıkta ki kutuyu aynı yüksekliğe çıkardıkları için kutu üzerinde yaptıkları işler eşittir.
II. Aynı ağırlıkta ki kutuyu aynı yüksekliğe Cem 30sn’de, Gökhan 20sn’de çıkardığı için Gökhan, Cemden daha güçlüdür.
III. Kinetik enerji hıza bağlıdır. Soruda Cem veya Gökhan’ın hızları hakkında herhangi bir bilgi verilmediğinden dolayı kinetik enerjileriyle alakalı herhangi bir yorumda bulunamayız.
Yani, Cevap Yalnız I dir.

8. Sürtünmesiz yatay zeminde durmakta olan m kütleli cisme yatay yola paralel, F şiddetinde bir kuvvet K-L noktaları arasında uygulanıyor.
Kuvvet L noktasında kaldırılıyor. Buna göre cismin K-L ve L-M noktaları arasında kinetik enerjisi nasıl değişir?
K-L arasında L-M arasında
A) Artar Artar
B) Artar Değişmez
C) Değişmez Değişmez
D) Azalır Değişmez
E) Azalır Azalır

KL  arasında F kuveti  a=F/m  den  uygulanısa   V   artar    Ekinetik  artar
LM arasında  F  kalkarsa   V=sabit olur  a=o olur    Ekinetik değişmez

9. Esneklik potansiyel enerjisine sahip cisimlere,
I. Gerilmiş lastik
II. Şişirilmiş çocuk balonu
III. Smaç vuruşu sırasında şekli değişen voleybol topu örneklerinden hangisi ya da hangileri verilebilir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

Esneklik potansiyel enerjisi esneyebilen cisimlerin sıkıştırılması veya gerilmesi durumlarında cisimde depolanan enerjiye verilen isimdir. Birimi joule’dür. Enerjinin büyüklüğü esneklik katsayısı ve denge noktası ile olan uzaklığın karesi ile doğru orantılıdır. Esneklik potansiyel enerjisine sahip cisimlerden en bilineni yaydır. Bunun haricinde;
– Gerilmiş lastik
– Şişirilmiş çocuk balonu
– Smaç vuruşu sırasında şekli değişen voleybol topu da bu duruma örnek olarak verilebilir.

10. K noktasından serbest bırakılan m kütleli cisim ile ilgili aşağıdaki ifadelerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
I. Cismin L noktasındaki potansiyel enerjisi
M noktasındakinden daha büyüktür.
II. Cisim en büyük potansiyel enerjiye K noktasındayken sahiptir.
III. Serbest bırakılan cisim üzerinde hiç bir kuvvet iş yapmamıştır.
A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

11. Rüzgârgülüne şekildeki gibi bağlanan bir lambanın ışık verdiği gözlemleniyor. Bu süreçte gerçekleşen enerji dönüşümü nasıldır?
A) Rüzgâr-Hareket-Elektrik
B) Hareket-Rüzgâr-Elektrik
C) Rüzgâr-Mekanik-Elektrik-Işık
D) Rüzgâr-Elektrik-Mekanik-ışık
E) Hareket-Mekanik-Rüzgâr-Elektrik

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 206 Cevabı

12. Lunaparktaki bir gondolun yörüngesi üzerinde şekildeki gibi K, L ve M noktaları belirlenmiştir. Gondolun gidip gelme hareketi sırasında sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjiler için aşağıdaki ifadeler verilmiştir.
I. Maksimum yer çekimi potansiyel enerjisi
II. Minimum yer çekimi potansiyel enerjisi
III. Maksimum kinetik enerji
IV. Minimum kinetik enerji
Buna göre verilen enerji ifadeleri yörünge üzerindeki hangi noktalara karşılık gelmektedir?
(Sürtünmeler ihmal edilmiştir.)
K L M
A) I ve IV II ve III I ve IV
B) I ve III II ve IV I ve III
C) II ve IV I ve III II ve IV
D) II ve III I ve IV II ve III
E) enerji sıfır enerji sıfır enerji sıfır

13. I. Rüzgâr
II. Güneş
III. Biyobitkiler
IV. Doğal gaz
Yukarıda verilen enerji kaynaklarından hangisi ya da hangileri yenilenebilir enerji kaynaklarındandır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I, II, III D) I, II, IV E) II, III, IV

Yenilenebilir Enerji Kaynağı : Doğadaki kaynaklardan elde edilebilen ve doğa tarafından devamlı olarak takviye edilebilen (Yenilenebilen)enerjiye denir.

Bu tanımlama göz önüne alındığında, 

I. Rüzgâr
II. Güneş
III. Biyobitkiler yenilenebilir enerji kaynaklarıdır 
IV. Doğal gaz yenilenemez enerji kaynağıdır.

14. Sürtünmesiz zeminde K noktasından ilk hızsız harekete başlayan cismin K, L, M, N ve P noktalarındaki kinetik, potansiyel ve toplam enerji çubuk grafikleri karışık verilmiştir.

Noktalara karşılık gelen grafikler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
K L M N P
A) IV V III I II
B) V IV III I II
C) II I III IV V
D) III II I IV V
E) I I III IV V

15. Özdeş yaylarla oluşturulan sistemler yukarıda verilmiştir. Sistemler üzerinde niceliklerin büyüklükleri gösterilmiştir ve yüklerin ağırlıkları birbirine eşittir. Buna göre yük serbest bırakılıp yaya ulaştığında en fazla sıkışan yay hangisi olur?
A) K B) L C) M D) N E) P

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 207 Cevabı

16. Enerji kaynakları ile kaynaklardan enerjinin üretildiği tesisler arasında yapılan,
I. Güneş güneş santralleri
II. Sıcak su kaynakları jeotermal tesis
III. Petrol nükleer tesis
IV. Su hidroelektrik santral eşleştirmelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I, II, III D) I, II, IV E) II, III, IV

Nükleer tesislerde petrol değil, uranyum metali kullanılır.

Uranyumun yakıt olarak kullanılması için zenginleştirilmesi gerekmektedir. Zenginleştirme; az, orta ve yüksek olarak yapılır.

Az zenginleştirilmiş uranyum; 1960’lı yıllarda üretime geçen santrallerde,

Orta zenginleştirilmiş uranyum; askeri araştırma yapılan reaktörlerde,

Yüksek zenginleştirilmiş uranyum ise nükleer silah ve askeri deniz altılarındaki reaktörlerde kullanılmaktadır.

17. Potansiyel enerjinin bağlı olduğu değişkenleri gözlemlemek isteyen bir öğrenci üç ayrı deney düzeneği hazırlar. Deney düzenekleri
aşağıdaki gibidir
I. Düzenek: Aynı ortam, eşit kütle, farklı yükseklik
II. Düzenek: Aynı ortam, farklı kütleler, aynı yükseklik
III. Düzenek: Farklı ortam, aynı kütle, aynı yükseklik
Öğrenci bu düzeneklerin her birinde hangi niceliği gözlemlemeyi planlamıştır?

Potansiyel enerji= m.g.h formülüyle hesaplanır.
m:kütle
g:yerçekimi
h:yükseklik

I. deney düzeneğinde m ve g aynı tutulup, h yani yüksekliği ve yükseklikle enerjinin nasıl değişeceğini gözlemlemeyi planlamıştır.
II.deney düzeneğinde g ve h aynı tutulup, m yani kütleyi ve kütle değişimiyle enerjinin nasıl değişeceğini gözlemlemeyi planlamıştır.
III.deney düzeneğinde m ve h aynı tutulup, g yani ortamın yerçekiminin enerjiyi nasıl değiştireceğini gözlemlemeyi planlamıştr.

18. Bir bulaşık makinesinin gücü 1800 watt, saç kurutma makinesinin gücü ise 2400 Wʼtır. Buna göre 30 dk çalıştırılan bu cihazlardan hangisi daha fazla enerji tüketir?

Güç : Birim zamanda yapılan iş yada harcanan enerjiye denir. Yani iş veya enerji zamana bölünürse güç elde edilir.Yani,

Güç = İş ( joule ) ÷ Zaman ( saniye)
Formül ile gösterimi : P = W ÷ t dir.

Anlatılanlar göz önüne alındığında,

İlk olarak yapmamız gereken şey dakikayı saniye cinsine çevirmemiz gerekir

30 dakika = 30 × 60 = 1800 saniye bulunur.

Bulaşık Makinesı için =>  1800 = Enerjisi × 1800 , Enerjisi = 1 joule
Saç Kurutma Makinesi için => 2400 = Enerjisi × 1800 , Enerjisi = 1,33 joulebulunur.

Görüldüğü gibi Saç Kurutma Makinesı Bulaşık Makinesinden daha fazla enerji tüketmektedir.

19. A, B ve C torbalarında şekildeki gibi aynı ortamda ve yerden eşit yüksekliklerde özdeş küpler bulunmaktadır. Buna göre hangi torba serbest bırakılıp, yere düştüğünde daha çok ses çıkarır?

20. Kütleleri m ve m/2 olan A ve B cisimlerine sürtünmesiz bir yüzeyde 2F ve F kuvveti şekildeki gibi uygulanıyor. Başlangıçta durmakta olan cisimler t süresinde x kadar yer değiştiriyor. A ve B cisimlerinin üzerine harcanan ortalama güçlerin büyüklükleri sırasıyla PA ve PB olduğuna göre PA ve PB arasındaki büyüklük ilişkisi nedir?

21. Sürtünmelerin ihmal edilecek kadar küçük olduğu bir yüzeyde kaymakta olan kaykaycının yörüngesindeki K, L ve M noktaları şekilde verilmiştir. Buna göre kaykaycının bu noktalarda sahip olduğu enerjiler nelerdir?

22. Salıncakta sallanırken A ve B noktalarından geçen bir çocuğun bu noktalardaki kinetik enerjileri sırasıyla KEA ve KEB, potansiyel enerjileri sırasıyla PEA ve PEBʼdir. Buna göre kinetik ve potansiyel enerjiler arasındaki ilişki nedir? (Sürtünmeler ihmal edilecektir.)

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 208 Cevabı

23. Eğlence treninin K noktasından harekete başlayan vagonun K, L ve M noktalarındaki kinetik enerjileri sırasıyla EKK, EKL ve EKM, potansiyel enerjileri sırasıyla EPK, EPL ve EPMʼdir. Buna göre vagonun bu noktalardaki kinetik enerjilerini ve potansiyel enerjilerini kendi aralarında karşılaştırınız. (Sürtünmeler ihmal edilmiştir.)

24. Yukarı doğru sabit hızla hareket etmekte olan bir seyahat balonunun potansiyel ve kinetik enerjilerindeki değişimi yorumlayınız.

25. Güneş paneli bağlı olan bir sokak lambasında hangi enerji dönüşümleri gerçekleşir? Açıklayınız.

Temel ışık kaynağımız -aynı zamanda doğal ışık kaynağı- güneştir. Güneş battığında ışık ihtiyacımızı yapay ışık kaynakları ile karşılarız. Bunun için de en yaygın yöntem elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviren lambalardır.

Peki ya elektrik şebekesinin ulaşamadığı yerler, bölgeler? Unutmadan günümüzde dünyada 1,3 milyar insan elektrik şebekesine ulaşamıyor. Buralarda güneşten enerji üretip depolayıp, aydınlatma için tekrar ışık enerjisine dönüştürmeye ihtiyaç duyarız.

Elektrik şebekesinin olmadığı yerlerde solar sistemlerle elektrik üretmek çevreci ve kolay bir yaklaşımdır. Güneşten (ışık enerjisinden) üretilen elektrik enerjisinin zamanlaması aydınlatma için çok uygun değildir. Gündüz üretilen bu enerjiyi bataryada depolayıp gece kullanma durumunda kalırız. LED ışık kaynaklarının verimliliklerinin artması ile bu tür uygulamalar elverişli hale gelmiştir

26. Bir inşaatta çalışan 80 kg kütleye sahip bir işçinin öğle yemeğinde yediği yemeğin enerji değeri 120 kJʼdür. İşçi bu enerjiyi doğrudan işe dönüştürebilseydi kaç metre yükseklikte bir merdivene çıkabilirdi? (1kJ=1000 J)

Potansiyel Enerji = Kütle × Yükseklik × Yer Çekimi İvmesi formülü kullanılarak bulunur.

İlk aşamada verilen 120 kj değerini joule değerine çevirmememiz gerekmektedir.Yani,

120 kj = 120000 joule dir.

Burada, bu sahip olduğu enerjiyi belirli bir yükseklikteki merdiveni çıkarak harcayacaktır. Yani, 120000 joule ‘ luk bir enerji harcayacaktır. Buradan, 

120000 = 80 × Yükseklik × 10
120000 = 800 × Yükseklik
Yükseklik = 150 metre olarak bulunur.

27. X, Y ve Z cisimlerinin yüksekliğe bağlı potansiyel enerji değişim grafikleri verilmiştir. Buna göre aynı yükseklikteki cisimlerin potansiyel enerjileri sırasıyla EPX, EPY ve EPZ olmak üzere, kütleleri arasındaki ilişki nedir?

28. Görseldeki gibi tramboline atlayan bir çocuk hangi enerji dönüşümlerini yaşar? Kütlesi 50 kg olan bir öğrenci yüksekliği 3 m olan bir merdiveni koşarak 2 saniyede çıkıyor.

Kinetik Enerji, cismin hızına bağlı olarak değişen enerjidir. Yani cismin kütlesi sabit tutulmak kaydıyla hızı artarsa kinetik enerjisi artar, hızı azalırsa kinetik enerjisi azalır.

Potansiyel Enerji ise, cismin bulunduğu yüksekliğe bağlı olarak değişen enerjidir. Yani, cismin kütlesi sabit tutulmak kaydıyla bulunduğu yükseklik artarsa potansiyel enerjisi artar, bulunduğu yükseklik azalırsa potansiyel enerjisi azalır.

Anlatılanlar göz önüne alındığında , 

Çocuk trambolinden yukarıya doğru sıçrarken yüksekliği git gide artarken, hızı git gide azaldığı için burada kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşür.

Çocuk bulunduğu yükseklikten tramboline doğru inerken yüksekliği git gide azalıp hızı git gide artacağı için burada potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür.

29. Öğrencinin harcadığı enerji kaç Jʼdür?

Öğrencinin Ağırlığı = 50 × 10 = 500N
 
1-) Öğrencinin Harcadığı Enerji = 500 × 3 = 1500 J
2-) Öğrencinin Gücü = 1500 ÷ 2 = 750 W bulunur.

30.Öğrencinin merdiveni çıkarken gücünün kaç watt olduğunu bulunuz. (g=10 m/s alınız.)

Öğrencinin Ağırlığı = 50 × 10 = 500N
 
1-) Öğrencinin Harcadığı Enerji = 500 × 3 = 1500 J
2-) Öğrencinin Gücü = 1500 ÷ 2 = 750 W bulunur.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 209 Cevabı

“Güneş enerjisinin %51ʼi atmosferi geçerek yeryüzüne ulaşır. Ulaşan bu enerji yeri ve yere yakın atmosferi ısıtır. Isınan yeryüzünden salınan uzun dalgalı ışınımlar tekrar atmosfer tarafından soğurulur. Atmosferde biriken karbondioksit, metan, ozon ve su buharı gibi gazlar, sera gazları olarak adlandırılır. Atmosferde biriken bu sera gazları kısa dalgalı Güneş ışınımlarına karşı çok geçirgen olmasına rağmen yeryüzünden salınan uzun dalgalı ışınımlara karşı az geçirgendir. Bu sebeple atmosferin yeryüzüne yakın kısımları beklenenden daha fazla ısınır ve bu ısınmaya atmosferin sera etkisi denilmektedir. Son yıllarda sera gazlarının özellikle de karbondioksit ve metan gibi gazların oranlarındaki artış küresel ısınmaya neden olmaktadır.”

31. Atmosferin sera etkisinin sebep olabileceği durumlardan hangisi canlıların enerji elde etme yöntemlerini etkilemez?
A) Tarımsal üretim potansiyelinin değişmesi
B) Deniz seviyesindeki değişikliğe bağlı olarak turizm ve tarım alanlarının zarar görmesi
C) Kalıcı kar-buz örtüsünün kapladığı bölgelerde olası erime durumlarında sel, taşkın olaylarının artması
D) Çölleşme tehdidinin ormancılık ve su kaynaklarını olumsuz etkilemesi
E) Güneşten gelen enerjinin bir kısmının atmosferden geri dönmesi

32. Aşağıdakilerden hangisi atmosferin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Bol güneş ışığı gören bölgelerde çatılara güneş panellerinin kurulması
B) Rüzgârın sürekli olduğu bölgelerde rüzgâr türbinlerinin yapılması
C) Sera etkisinin fosil yakıtların oluşumuna etki etmesi
D) Açık denizlerde oluşan büyük enerjili dalgalara etki etmesi
E) Biyokütle kaynaklarına etki etmesi

Yenilenebilir enerji kaynakları: Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidrolik (hidroelektrik) enerjisi, jeotermal enerjisi, biyokütle enerjisi gibi kaynaklardır. Bu durumda soruda C şıkkındaki “Sera etkisinin fosil yakıtların oluşumuna etki etmesi” seçeneğinde bu kaynaklardan birini görmeyiz. Fosil yakıtlar yenilenemez enerji kaynağıdır.

33. Sera etkisine sebep olabilen, tutulan ve yansıyan Güneş ışınlarının yüzdelerini metinde yer alan görselden inceleyiniz. Görsele göre yeryüzünde ve atmosferde bulunan madde moleküllerinin kinetik enerjilerini büyükten küçüğe sıralayınız.

34. “İnsanların ulaşım, elektrik üretimi ve tüketimi gibi faaliyetleri neticesinde üretilen karbondioksit gazının, çevreye verdiği zararın birim karbondioksit cinsinden ölçülen toplam sera gazı yayılım miktarına karbon ayak izi denir.” Verilen bu bilgilere göre insanlar karbon ayak izini azaltmak için,
I. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma
II. Yenilenemez enerji kaynaklarını kullanma
III. Elektrikli aletleri kullanmadığımızda fişlerini prizde bırakmama
IV. Ulaşımı sağlarken kısa mesafelerde yürümeyi ya da bisiklete binmeyi tercih etme işlemlerinden hangisini ya da hangilerini yapabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I, II, III D) I, III, IV E) II, III, IV

9. SINIF MEB YAYINLARI FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın