9. Sınıf Meb Yayınları Fizik Ders Kitabı Öz Isı (Özgül Isı) ve Isı Sığası Cevapları

9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Isı ve Sıcaklık Sayfa 221, 222, 223, 224, 225 Öz Isı (Özgül Isı) ve Isı Sığası Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Meb Yayınları Fizik Ders Kitabı Öz Isı (Özgül Isı) ve Isı Sığası Cevapları

9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Isı ve Sıcaklık Sayfa 221, 222, 223, 224, 225 Öz Isı (Özgül Isı) ve Isı Sığası Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 222 Cevabı

Yanda verilen görsel örneğinden yola çıkarak;

a) Bankların neden çoğunlukla ahşap malzemeden yapıldığını,

Bankların demir yerine ahşap malzemelerden yapılmasının en önemli nedeni demirin ısıyı üzerinde biriktirmesi ve kolay ısınıp kolay soğumasıdır. Sıcak yaz günlerinde demir bir banka oturmak imkansız bir durumdur çünkü demir ısıyı hapseder ve oturanı yakacak kadar ısınır. Fakat ahşap malzemeler ısıyı hapsetmez ve bu sayede sıcak yaz günlerinde de ahşap banklara oturulabilir. Ayrıca demir sıcakta genleşir ve soğukta büzüşür. Bu durum da onun sabit bir boyuta sahip olmamasına neden olur. Fakat ahşap malzemelerde böyle bir durum söz konusu değildir.

b) Buzdolabındaki metal kutulu içeceklerin içindeki sıvının neden kutusundan daha sıcak olduğunu,

Maddelerin soğukluğunu algılamamız dokunduğumuz cisimlerin bizden ne kadar hızlı ısı enerjisi çektiği ile ilgilidir. Örneğin kışın ortam sıcaklığının üstünde olan vücut sıcaklığımız dokunduğumuz cisimlere ısı transfer etmemize neden olur. Cisimlere ısı transfer etmemiz o cismi soğuk algılamamıza neden olur. 

Metallerde ısı iletimi oldukça hızlı gerçekleşir bu nedenle metale dokunduğumuzda vücudumuzdan metal cisime hızla ısı enerjisi akışı gerçekleşir. Metaller aynı ortamda bulunan farklı maddelerden yapılmış cisimlerle aynı sıcaklıkta olmasına rağmen hızlı ısı iletimi yaptıkları için onları daha soğuk olarak algılarız. 

Cisimlerin soğukluğunu algılamamızda yapıldıkları maddelerin ısı iletim hızları belirleyicidir.

Metal cisimler diğer cisimlerden daha hızlı vücudumuzdan ısı emişi gerçekleştirdiği için metal cisimleri daha soğuk olarak algılarız. 

c) Yazın kullanılan takı tasarımlarında metal yerine neden ahşap malzeme tercih edildiğini öz ısı kavramını kullanarak açıklayınız.

Yazın kullanılan takı tasarımlarında metal yerine neden ahşap malzeme tercih edilmesinin sebebi–> Yazın oluşan sıcaklığı, metallerin çekmesi ve iletmesidir. 
Yazın metaller insan üzerinde kullanıldığında bu sıcaklıktan insan vücudunu direkt olarak etkiler.
Bu sebeple yazın ahşap takılar tercih edilir çünkü ahşap sıcaklığı çekmez ve iletmez.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 223 Cevabı

Bir bardak su ile bir sürahi suyun öz ısısı ve ısı sığasını karşılaştırınız.

• Hangisini soğutmak daha zordur? Nedenini açıklayınız.

• Hangisini ısıtmak daha zordur? Nedenini açıklayınız.

• Suların sıcaklıklarını 1 oC artırmak için verilmesi gereken enerji miktarı, suların ilk sıcaklığına bağlı mıdır?

Hayır, suyun sıcaklığını 1°C arttırmak için gerekli enerji miktarı suyun ilk sıcaklığına bağlı değildir. Gerekli olan enerji miktarı suyun özısı (c) ile ilişkilidir.

Özısı: 1 gram maddedin sıcaklığının 1°C arttırılması için gerekli enerji miktarıdır. Suyun özısısı 1 kalori/g’dır.

Gerekli enerji miktarı (Q) aşağıdaki denklem ile hesaplanır:

Q = m x c x ΔT

Q verilen enerjiyi, m maddenin kütlesini, c maddenin öz ısısını, ΔT sıcaklık değişimini gösterir.

ΔT = Tson – Tilk

Örneğin 20 g suyun 10°C’den 30°C ‘ye yükseltilmesi için gerekli enerji aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Q (kalori)=20(g)x 1 (kalori/g) x (30-10) °C

Q=20 x 1 x 20

Q=400 kaloridir.

• Bardağın içinde 200 g, sürahinin içinde 1 kg su bulunuyor olsun. Bardaktaki suyun sıcaklığının 1 oC artırılması için E kadar enerji verilmesi gerekirse sürahideki suyun sıcaklığının 1 oC artırılması için kaç E kadar enerji verilmesi gerekir? (Bardak ve sürahinin ısınmaları ihmal edilecektir.).

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 224 Cevabı

Isı sığasının madde miktarına bağlı değişim grafiğinde eğimin büyük olması ne anlama gelir?

Madde sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirebilmek için maddeye verilen ya da maddeden alınan ısı miktarı ‘Isı Sığası’ (Isı kapasitesi) olarak adlandırılır. C sembolü ile gösterilir.

Isı sığası ayırt edici bir özellik değildir çünkü madde miktarına göre değişiklik gösterir, ayrıca madde cinsine de bağlıdır.

Isı sığasının madde miktarına bağlı değişim grafiğinde, grafiğin eğimi maddenin öz ısısını verir.

Eğim = Isı Sığası / Kütle  == > Öz Isı 

Dolayısıyla eğimin büyük olması, maddenin öz ısısının büyük olduğunu gösterir.

K, L ve M maddelerine ait ısı sığasının madde miktarına bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre,

a) Maddelerin öz ısılarını karşılaştırınız.

b) Hangi maddenin sıcaklığında değişim yapmak daha zordur (daha fazla enerji gerektirir)?

c) Bir tost makinesi imal edecek olsaydınız tost makinesinde ekmeğin yerleştirildiği kısmı ile tutacak ve ayak kısımlarını bu malzemelerden hangilerini kullanarak yapardınız? Nedenini açıklayınız.

Denizlerin karalardan daha geç ısınıp daha geç soğuyor olma nedenini ısı sığası kavramıyla tekrar açıklayınız.

Denizler karalara göre daha geç ısınıp daha geç soğumaktadır. Bunun nedeni ise denizlerde bulunan suyun özelliğinden kaynaklanır. Su tüm sıvılar gibi geç ısınıp geç soğuyan bir bileşiktir. Sonuç olarak denize kıyısı olan tüm karalarda ılıman iklim görülmesinin temel nedenide budur.

Çünkü yaz aylarında ısınan deniz suları kış aylarında karalarda ılıman iklim görülmesine neden olur. Karalar ise denizlerin aksine çabuk ısınıp çabuk soğumaktadır. Bu toprağın kendine has bir özelliğidir. Kış aylarında buz gibi olan toprak baharın gelmesi ile birlikte aniden ısınır. Oysa deniz suları toprak kadar çabuk ısınamazlar.

Karaların çabuk ısınıp çabuk soğumasına örnekler verecek olursak yurdumuzun doğu bölgelerinde kış ayları çok soğuk ve sert geçmektedir. Ancak yazın gelmesi ile birlikte en yüksek sıcaklıklar yine bu bölgede yaşanır. Toprak sıcaklıklarıda bu bölgede aynı şekildedir.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 225 Cevabı

Şekilde verilen maddeler eşit kütlededir. Buna göre,

a) Hangisini ısıtmak daha zordur?

b) Hangisini soğutmak daha zordur?

Kütlesi m, öz ısısı c olan bir cismin sıcaklığının T kadar artması için cisme Q kadar enerji verilmesi gerekiyor. Buna göre kütlesi 4m, öz ısısı 2c olan bir cismin sıcaklığının T kadar artması için cisme verilmesi gereken enerji kaç Qʼdur?

Eşit kütleli K ve L cisimlerinin zamana bağlı sıcaklık değişim grafiği verilmiştir.

Cisimler özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığına göre,

a) K ve L cisimlerinin ısı sığaları arasındaki ilişki nedir?

b) K ve L cisimleri aynı maddeden yapılmış olabilir mi? Açıklayınız.

9. SINIF MEB YAYINLARI FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın