9. Sınıf Meb Fizik Elektrikle Yüklenme Çeşitleri Cevapları

9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite Elektrostatik Sayfa 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274 Elektrikle Yüklenme Çeşitleri Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Meb Yayınları Fizik Ders Kitabı Elektrikle Yüklenme Çeşitleri Cevapları

9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite Elektrostatik Sayfa 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274 Elektrikle Yüklenme Çeşitleri Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

9. Sınıf Meb Fizik Sayfa 270 Cevapları

Fotokopi makinelerinin ve lazer yazıcıların çalışma prensibini araştırınız.

Fotokopi makineleri birçok sistemle çalışmaktadır. Bu sistemler, basma, yakma gibi sistemler olabilir. Elektrikle çalışan ve statik elektrik yüklenmesi prensibine bağlı kalarak geliştirilen fotokopi makineleri pozitif ve negatif yük dağılımlarının etkisiyle yazdırma işlevini yerine getirmektedir.

Fotokopi makineleri pozitif yük alanları oluşturarak mürekkebin yapışmasını sağlar. Böylece yazdırma işlemi bir baskıya dönüşerek gerçekleşir. Lazer yazıcılar ise aynı mantıkla çalışır. Fakat negatif yük alanı oluşturmak için ışınlardan yararlanarak yazdırma işlevinin gerçekleşmesini sağlar. Yakarak çalışan yazıcılar da bulunmaktadır. Bu yazıcılar yakarak basma işlevini yerine getirirken yine statik elektrikten yararlanırlar. Yazıcılar günlük hayatımızda sıkça kullandığımız teknik cihazlardır.

9. Sınıf Meb Fizik Sayfa 271 Cevapları

İpek kumaşa sürtülen cam çubuk şekildeki iletken K küresine, yün kumaşa sürtülen ebonit çubuk da iletken L küresine aynı anda dokunduruluyor. Birbirileri ile etkileşecek mesafede olan küreler nasıl hareket eder?

Bu kısımda sürtünen cisimler arasındaelektron geçişi olur ve elektron kaybeden (+), kazanan (-) yükle yüklenir. Örneğin, yünkumaş ile ebonit (plastik) çubuk birbirine sürtüldüğünde yün kumaş pozitif, ebonit çubuk negatif yükle yüklenir. Aynı şekilde,ipek kumaş ile cam çubuk birbirine sürtüldüğünde ipek kumaş negatif, cam çubuk pozitif yükle yüklenir. Bunun nedeni ipek kumaş ile ebonit çubuğun elektron almaya, yün kumaş ile cam çubuğun elektron vermeye yatkın olmasıdır. Ayrıca, kazağımızı çıkartırken saçımız ile kazağımız arasında sürtünme gerçekleşir ve saçlarımız havaya kalkar.

Yarıçapları sırasıyla r, 2r ve 3r olan K, L ve M iletken kürelerinden K küresi yüksüz, L küresi +4q ve M küresi +8q yüklüdür. Küreler aynı anda birbirlerine dokundurulup ayrıldıklarında son yükleri ne olur?

Dokundurulmayla elektriklenme sonucu son yükleri hesaplayabilmek için,
Son Yük = ( Toplam Yük ÷ Toplam Yarıçap ) × Kürenin yarı çapı formülü kullanılmalıdır.

Anlatılanlar göz önüne alındığında ,

Toplam yük = 0q + 4q + 8q = 12q
Toplam yarıçap = r + 2r + 3r = 6r   

K küresi için, ( 12q ÷ 6r ) × r = +2q
L küresi için, ( 12q ÷ 6r ) × 2r = +4q
M küresi için, ( 12q ÷ 6r ) × 3r = +6q  

olarak hesaplanır.

9. Sınıf Meb Fizik Sayfa 273 Cevapları

Yüksüz, iletken K ve L cisimleri Şekil I’deki gibi temas hâlindedir. Negatif yüklü M küresi Şekil II’deki gibi yaklaştırılıyor. M küresi uzaklaştırılmadan, yalıtkan saplarından tutularak birbirinden ayrılan K ve L cisimlerinin son yük işaretleri ne olur?

9. Sınıf Meb Fizik Sayfa 274 Cevapları

VDG jeneratörünün çalışma prensibini şema üzerinde açıklayınız.

Elektrostatik boyama tekniğini ve elektrostatik baca filtrelerinin çalışma prensiplerini araştırınız.

Elektrostatik Baca Filtresi Çalışma Prensibi “statik elektrik” prensibine dayanmaktadır. Bu prensip ile tozları üzerinde toplayan tüm elektrotlar düzenli olarak silkelenerek tüm tozların bunker’da toplanmasını sağlamaktadır. Elektrostatik Baca Filtresi tüm endüstriyel kuruluşlarda gaz ve koku yapan partikülleri filtrelemek amacıyla hazırlanan baca sistemleridir. Bu bacalar sayesinde ortamda bulunun ve insan- çevre sağlığı için zararlı olan tüm maddeler sorunsuz bir şekilde filtrelenmiş olmaktadır.

9. SINIF MEB YAYINLARI FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın