9. Sınıf Meb Yayınları Fizik Ders Kitabı Elektroskop Cevapları

9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite Elektrostatik Sayfa 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 Elektroskop Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Meb Yayınları Fizik Ders Kitabı Elektroskop Cevapları

9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite Elektrostatik Sayfa 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 Elektroskop Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 277 Cevabı

Temas hâlindeki yüksüz, iletken K ve L cisimlerine Şekil I’deki gibi negatif yüklü M çubuğu yaklaştırılıyor. Çubuk ortamdan uzaklaştırılmadan yalıtkan saplarından tutulan K ve L cisimleri birbirinden ayrılıyor. L cismi Şekil II’deki gibi yüksüz bir elektroskopa yaklaştırıldığında elektroskopun topuzunun ve yapraklarının yük işareti ne olur?

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 278 Cevabı

Birbiri ile temas hâlindeki iletken I ve II numaralı kürelere Şekil I’deki gibi pozitif yüklü çubuk yaklaştırılıyor. Çubuk uzaklaştırılmadan, küreler yalıtkan saplarından tutularak birbirinden ayrılıyor.I numaralı küre nötr K elektroskopuna yaklaştırılırken II numaralı küre nötr L elektroskopuna dokunduruluyor. Son durumda K ve L elektroskop yapraklarının yük işareti ne olur?

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 280 Cevabı

Yüklü bir elektroskopun topuzuna bir cisim yaklaştırıldığında yaprakların önce kapandığı, sonra tekrar açıldığı gözleniyor. Bu durumu nasıl açıklarsınız?

Öncelikle şu bilinmelidir ki , Elektroskopun yapraklarının tamamen kapanması yada önce kapanıp sonra tekrar açılması için elektroskopun yaprakları ile yaklaştırılan cismin zıt yükle yüklenmiş olması gerekmektedir.

Şöyle düşünelim, Elektroskop +2 yükle yüklü ve yaklaştırılan cisim -12 yükle yüklü olsun. Bu iki cismin son yükleri , 

+2 – 12 = -10 
-10 / 2 = -5 olacaktır.

Elektroskop ilk başta +2 yüklü idi , son olarak -5 ile yüklendi. Bu işlem şu şekilde gerçekleşir.

Önce +2 yükten 0 yani nötr yüke geçiş yapar. Bu yaprakların tamamen kapanması demektir.

Daha sonra, 0 nötr yükünden -5 negatif yüküne geçiş yapar. Bu da yaprakların tekrardan açılması anlamına gelmektedir. 

İpek kumaşa sürtülerek elektrikle yüklenmiş L cam çubuğu, K elektroskopuna dokundurulmadan yaklaştırılıyor. K elektroskopunun yapraklarının daha da açıldığı gözlemleniyor. Buna göre K elektroskopunun ilk durumdaki yükü hakkında ne söyleyebilirsiniz?

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 281 Cevabı

Özdeş ve eşit miktarda pozitif elektrik yüküne sahip elektroskopların topuzlarına özdeş, pozitif yüklü K ve L cisimleri dokunduruluyor. Şekil I’deki elektroskopun yaprakları biraz daha açılırken Şekil II’deki elektroskopun yaprakları biraz kapanıyor. K cisminin yükü qK ve L cisminin yükü qL olmak üzere qK ve qL arasındaki ilişki nedir?

9. SINIF MEB YAYINLARI FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın