9. Sınıf Meb Tarih Türk – İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler Cevapları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite Türklerin İslamı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri Sayfa 178, 179, Türk – İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Türk – İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 178 Cevabı

1. Türklerin İslâmiyet’i kabul etmesinde etkili olan unsurlar nelerdir?

 • Türklerin savaşçı olması ve cihad ve fetih fikirlerinin uyuşması
 • Türklerin tek tanrıya inanması ve İslam’ın tevhid akaidinin benzerlikleri
 • Türklerin yiğit ve dürüst kişiler olması ve İslam’ın bunu emretmesi
 • Türklerin adil olması ve İslam’ın bunu emretmesi
 • Türklerin zulme karşı durması ve İslam’ın bunu emretmesi

2. Geçmişten günümüze Türklerin İslam dünyasına katkıları nelerdir?

 • Orta Asya’nın Müslüman olmaya başlaması ve siyasi istikrarın bölgede etkili olmasıdır.
 • İslam ordularının Türkler tarafından teşekkül etmesidir.
 • Türklerin devlet idaresinde önemli yöneticiler olarak bilinmesidir.
 • İç ve dış siyasi istikrar oluşmuş ve korunmuştur.
 • Bizans’a karşı İslam ordularının eli güçlenmiştir.
 • Şii tehlikesine karşı İslam devletleri güçlü bir yapıya sahip olmuştur.

3. Anadolu’nun Türk yurdu olmasında Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin etkileri nelerdir?

Cevap: Anadolu’nun Türk yurdu olmasında Anadolu’ya yapılan göçler etkili olmuştur. Çünkü Türklerin Anadolu’ya girmesi, Anadolu üzerindeki farklı din baskı ve tahakkümlerinin sona erdirilmesi anlamına gelmiştir. Türklerin hemen devletleşmesi de Anadolu’nun bir yurt olarak ittihaz edilmesinde etkili olmuştur. Böylece Anadolu binlerce yıllık bir Türk yurdu haline gelmiştir.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 179 Cevabı

Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinin siyasi hayata etkileri neler olabilir?

Cevap: Köylere yerleşenler daha çok tarım ve hayvancılıkla şehirleşme şehirlere yerleşenler ise Ticaret ve el sanatları ile uğraşmaya devam etmişlerdir. İslam dini Türk Dili ve Edebiyatı derinden etkilemiş bu alanda köklü değişikliklere neden olmuştur edebiyatta yeni bir dönem başlamış bu dönemde Türk İslam görüşünü yansıtan eserler ortaya çıkmıştır. Özellikle 11 inci yüzyıldan itibaren bu görüşe ait ilk yazılı eserler verilmiştir Türklerin İslamiyeti seçmeleri eğitimi anlayışlarında da değişiklikler meydana getirmiş günümüz üniversiteleri düzeyinde medreseler açılmaya başlanmıştır. Türkiye’nin ilk meclis üyelerinden biri on birinci yüzyılda Semarkant şehrinde açılmıştır yerleşik hayata geçen Türkler şehirlerde çeşitli mimari eserler yapmışlardır.

9. SINIF MEB YAYINLARI TARİH DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın