9. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Cevapları Sayfa 172

Sahne tozu yutmak sözünden ne anlıyorsunuz

Sahne tozu yutmak sözünden ne anlıyorsunuz, Tarihî bir olayı anlatan bir tiyatro eseri gerçeği bire bir yansıtabilir mi bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

1. “Sahne tozu yutmak” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

Cevap: Sahne emekçileri için kullanılan ya da kullanılması gereken bir terimdir. Sahne tozunu yutmak deyimi bir işte uzunca süre çalışmak ve tecrübe sahibi olmak anlamına gelir. Bu deyim genellikle sahne işlerinde çalışan tiyatrocular ya da onlar gibi sahnede çalışan göstericiler için kullanılan bir deyimdir. 

2. Tarihî bir olayı anlatan bir tiyatro eseri gerçeği bire bir yansıtabilir mi? Tartışınız.

Cevap:  Tarihi bir olayı anlatan bir tiyatro eseri gerçeği bire bir yansıtamaz. Tiyatro eserleri kurmaca gerçekliğe sahip metinlerdir. Kurmaca metinlerde gerçek yaşamdan alınmış kişi ve olaylar yazarca yeniden işle­nerek, değiştirilip ayıklanarak bir bakıma “düşsel bir gerçekliğe dönüştürülerek” anlatılır ve bu gerçeklik tarihi gerçeklikle birebir aynı olmaz.

3. Oyunlarla Yaşayanlar adlı tiyatro metninin dekorunun anlatıldığı yukarıdaki bölümü, oyundan alınmış görsellerle karşılaştırınız. Görsellerin metni ne ölçüde yansıttığını tartışınız.

Cevap: Görseller metni kısmen yansıtıyor, metindeki birçok dekoratif unsur görsellerde yok…

9. SINIF MEB YAYINLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın