9. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Cevapları Sayfa 240-244

9. Sınıf Meb Türk Dili ve Edebiyatı 8. Ünite Mektup Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı 8. Ünite Mektup / E-Posta Sayfa 240, 241, 242, 243, 244 Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 8. Ünite Mektup / E-Posta Sayfa 240, 241, 242, 243, 244 Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 240 Cevapları

1-3. soruları, Mustafa Kemal Atatürk’ ün Kurtdereli Mehmet Pehlivan’a yazdığı yukarıdaki mektuba
göre cevaplayınız.
1. Mektubun türü ve bu mektup türünün özellikleri hakkında neler söylenebilir?

Özel mektuptur. Bu mektupta Kişiler arasındaki duygular aktarılır. Samimi içten bir hava sezinlenir. Bunun yanında sözcükler genelde günlük konuşma dilinden alınır.

2. Bu mektupta mektup türünün hangi şekil özellikleri belirlenebilir?

Hitap cümlesi, sonda yer alan dilek ve temenniler kısmı yer almaktadır.

3. Bu mektupta geçen fiilleri bularak bunların işlevlerini belirleyiniz.

tanıdım: geçmiş zaman bildiren fiil

düşünürüm: geniş zaman bildiren fiil

beğendim: geçmiş zaman bildiren fiil

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 241 Cevapları

4-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri bu mektuptan hareketle uygun ifadelerle doldurunuz.

a. Metinde duygu ve düşünceler, içten bir anlatımla dile getirilmiştir.
b. Metin özel mektup türünün özelliklerini taşımaktadır.
c. Mektupta sağ üst köşede tarih ve gün yazılmıştır.
ç. Mektup bir hitap sözüyle başlamıştır.

5. (I) Geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir konunun, (II) konuyla ilgili uzmanlarca (III) bir jüri önünde
(IV) tartışılmasına (V) açık oturum denir.

Yukarıdaki numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 242 Cevapları

6. (I) Gazeteleri her cuma muntazaman alıyorum. (II) Her gazeteyi aynı alâka ile okuduğum için tenkit etmeye hâl ve mecal bulamıyorum. (III) Fakat ne olursa olsun bugün biraz sana daha ciddî olarak yapılan işlerden bahsetmek isterim. (IV) Şimdiye kadar çıkan üç nüshada kendimce kıymetli bulduğum üç yazı var. (V) Biri senin Meşale edebiyatı hakkındaki makalen ki cidden özlü ve çalışılmıştı. Sabri Esat Siyavuşgil, Güzel Yazılar Mektuplar

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlenin yüklemi basit çekimlenmiştir.
B) II. cümlenin yüklemi, kurallı bileşik bir fiildir.
C) III. cümlede birden fazla fiilimsi kullanılmıştır.
D) IV. cümle, içinde ad tamlaması bulunan bir isim cümledir.
E) V. cümledeki “çalışılmıştı” fiili edilgen çatılıdır.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yapı yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) İnceleme sonucu iki ay içinde tarafınıza bildirilecektir.
B) Türkiye’ye dönüp dönmeyeceğimiz bir haftaya kadar anlaşılır.
C) Ama yazmadan da edemedim işte.
D) Sınavlarım iyi geçmeseydi çok üzülecektim
E) Halk şiiri büyüklerinden bir şiir yayımlıyoruz.

8. “Halk edebiyatından iki şiir seçiverseydiniz, yeniler için aydınlatıverseydiniz onları, ne iyi olurdu!” cümlesinde altı çizili fiil ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Birleşik çekimlidir.
B) Ek fiil almıştır.
C) II. tekil kişiye göre çekimlenmiştir.
D) Birleşik yapılı bir fiildir.
E) Şart kipinin hikâyesi ile çekimlenmiştir.

9. REİS BEY — (Mahkûma.) Evet( ) Size ait olan bu ceket Londra malıdır( ) Tahsilinizi yarım bırakıp döndüğünüz yerin malı( ) Kupon kumaş( ) İstanbul’da kimsede bulunması ihtimali yok… Bir parçası da, boğuşma sırasında kadın tarafından koparılmış. Necip Fazıl Kısakürek, Reis Bey

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri
sırasıyla getirilmelidir?
A) (.) (.) (.) (…) B) (!) (.) (.) (…) C) (!) (.) (,) (…) D) (.) (.) (…) (.) E) (!) (.) (…) (…)

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 243 Cevapları

10. I. Akrabalık adı olup lakap veya unvan olarak kullanılan kelimeler küçük harfle başlar.
II. Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üs işaretli kısaltmalara gelen ekler kesmeyle ayrılmaz.
III. Etmek, eylemek, olmak, yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimede herhangi bir ses
olayı oluşmazsa ayrı yazılır.
IV. Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle
başlar.
V. Alt, üst, ön, iç, dış, vb. sözlerinin başa getirilmesiyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı
yazılır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I.  B) II. C) III. D) IV. E) V.

11. Babacığım,
Tevfik Beyin bol tarafından verdiği umutları vaktiyle size yazmıştım. Şu eski müfettiş bey de buradan ayrıldıktan sonra eminim adımı bile hatırlayamamıştır. Neyse yeni müfettiş beyle birkaç gün önce tanışmış olmaklığımız bize bir o kadar umut verdi. Meğer bizim işin “kitapta yeri varmış!” Yasanın galiba 20. maddesine göre Avrupa’da bir yıl kalan öğrenci, hükümet öğrencisi olabilirmiş. Bedri Rahmi Eyüboğlu
Bu metin hangi mektup türüne ait özellikler taşımaktadır?
A) İş mektubu B) Tebrik mektubu C) Edebî mektup D) Resmî mektup E) Özel mektup

12. E-posta ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) E-postada ileti, birden çok alıcıya gönderilebilir.
B) E-posta özel mektup ve iş mektubu olarak kullanılmaz.
C) İletide tarih ve saat otomatik olarak eklenir.
D) E-postalar, kurumsal ve kişisel olabilir.
E) Yazıyla birlikte resim, ses ve video gibi ek dosyalar gönderilebilir.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 244 Cevapları

13. Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.

Cevap: 4. Çıkış

9. SINIF MEB YAYINLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın