9. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Cevapları Sayfa 216-217 – derskitabicevaplarim.com

9. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Cevapları Sayfa 216-217

9. Sınıf Meb Türk Dili ve Edebiyatı 7. Ünite Tiyatro Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 7. Ünite Tiyatro Sayfa 216, 217 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 7. Ünite Tiyatro Sayfa 216, 217 Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 216 Cevabı (Otobiyografi)

Hazırlık
Çok eski dönemlerde dahi biyografiye benzer türde eserler verilmesi hakkında neler söylenebilir?
Tartışınız.

Çünkü çok eski zamanlardan beri insanlar toplum içinde tanınmış, saygı görmüş ya da toplum için önemli bir yere sahip kişilerin hayatları halk tarafından merak edilmiştir. Bu da onlar hakkında bilgi verme ihtiyacının doğmasına neden olmuştur. Bundan dolayı geçmişten beri biyografiler yazılmaktadır.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 217 Cevapları

Metni Anlama ve Çözümleme
1. Enverî adlı metnin tür özelliklerini belirleyiniz.

Enveri, aslında bir kişidir ve tarih yazarı olarak bilinir.
On beşinci yüzyılda yaşadığı bilinmektedir.
Osmanlı döneminde, Fatih Sultan Mehmed ve İkinci Bayezid Han döneminde yaşamıştır.
Aynı zamanda Eflak, Midilli, Bosna seferlerine katılmıştır.
Arapça ve Farsça bilmektedir.
Düsturname adlı tarih kitabınınsahibidir. 1564-1565 senesinde bu eseri tamamlamıştır.
Fatih Sultan Mehmed için Teferrücname adlı eseri yazmıştır.

2. Tezkire türünün oluşumunda sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişmelerin etkilerini belirleyiniz.

Eski türk edebiyatının en önemli kaynakları hiç şüphesiz o dönemin edebi eserleridir.Bunların başında divanlar ve mesneviler gelir.–tezkire arapça( ز ك ر ) z k r kökünden türemiştir. hatırtatmaya vesile olan şey anlamına gelir.

3. Metinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

Yazar ağır ve süslü bir dil kullanmıştır. Çünkü Cumhuriyet’ten önce Osmanlıca kelimelerin ağırlıkta olduğu bir dil kullanılmıştır. Bundan dolayı her okuyanın anlayamayacağı bir dil kullanılmıştır.

4. Metinde yazar, söz konusu şairi tanıtırken hangi edebî sanatlardan yararlanmıştır?

Benzetme sanatı vardır: İşinde ateş gibidir denilmiş ateşe benzetilmiştir.( İşinde bir ateş-pare od imiş)

5. Enverî adlı metni Cenevre adlı metinle tür, biçim, içerik, dil ve üslup bakımından karşılaştırınız

Enveri metni ağır bir dille, süslü ve sanatlı bir üslupla yazılırken, Cenevre adlı metin halkın anlayacağı daha sade bir dille yazılmıştır. Enveri tür olarak biyografiye örnek iken Cenevre ise daha çok otobiyografi türüne örnektir.

9. SINIF MEB YAYINLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın