9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Orhan Veli KanıkCevapları – derskitabicevaplarim.com

9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Orhan Veli KanıkCevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sonuç Yayınları 7. Ünite Biyografi Otobiyografi Sayfa 198, 199, 200, 201 Orhan Veli Kanık Metni Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

DERSE HAZIRLIK

1. Kişi kendisini anlatırken nesnel davranabilir mi? Neden?

Cevap: Hayır davranamaz, çünkü ne olursa olsun insan kendisi ile ilgili bazı konularda tarafsız olamaz tarafsız davranamaz. Bazı eksik ve yanlışlarını görmezden gelme eğiliminde bulunabilir. 

2. Otobiyografilerde kişi kendisiyle birlikte sosyal çevresini de anlatır. Bu tür bir anlatımın gelecek nesillere kültür bakımından bir birikim sağlayıp sağlamayacağını arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:Kesinlikle sağlar. Çünkü o dönemi insanını anlayışı çevreyi en güzel ve ayrıntılı anlatan eserlerin başında otobiyografiler gelir. Bundan dolayı o dönemleri çevreyi araştırmak isteyen biri otobiyografileri inceleyebilir. 

3. Aşağıda bir bölümü verilen şiirinden, yazarın otobiyografisine ulaşılabilir mi?

Cevap: Evet ulaşılabilir, çünkü şairin kim olduğu, nasıl bir yerde doğduğu ve de mizacı hakkında bazı bilgiler sunulmuştur. Bunlardan hareketle kısıtlı da olsa bahsedilen kişinin biyografisi hakkında bilgi sahibi olunabilir. 

9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 200 Cevabı

1. Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Daha sonra tahminlerinizi TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

  • Mısra: Dize
  • Hususi: Özel
  • mülk: Mal
  • Ehemmiyet: Önem

2. Okuduğunuz metinde anlatıcı yazarın kendisi midir? Bu anlatıcı, metnin inandırıcılığına nasıl bir katkı sağlamaktadır? Bu yönüyle okuduğunuz metnin, edebî metinlerdeki anlatıcıdan farkı nedir?

Cevap: Evet kendisidir. Birinci tekil kişi ağzından yazılmıştır şiir. Okur, şairin kendisini anlatığını bildiği için bir başkasından nakl edilen metne göre daha inandırıcı bir metin olarak bu şiiri kabul ettiğini söyleyebiliriz. 

3. Okuduğunuz metnin konusunu ve hedef kitlesini söyleyiniz. Hedef kitlenin metnin türüyle ilişkisini tartışınız.

Cevap: Konu şairin Orhan Veli’nin kendisini anlatmasıdır. Hedef kitle şiiri okuyan herkestir.  

4. Orhan Veli, ailesiyle ilgili hangi bilgileri veriyor. Bu bilgiler onu daha iyi tanımamıza ya da onun eserlerini anlamımıza yardımcı olabilecek nitelikte midir?

Cevap: Annem bir eşraf kızıdır. Yani etrafta bilinen saygı duyulan bir ailenin kızıdır. Babam Riyaseticumhur armoni orkestrası şefi klarnetist Veli Kanık’tır. Bu bilgiler nasıl bir ailede büyüdüğünü nasıl bir ortamda sanatçı kişiliğinin oluştuğunu anlayabiliriz. 

5. Orhan Veli, şairliği tercih etmesini neye bağlıyor?

Cevap: Sonra şiir çalışmalarımın gelişmesinde çok tesiri olan iki arkadaşımdan Oktay Rifat’ı yedinci sınıfta tanıdım diyerek neden şiire yöneldiğini açıklamıştır. 

6. Okuduğunuz metinde hangi anlatım biçimlerinin kullanıldığını gösteriniz.

Cevap: Metinde biyografinin anlatıldığı yerlerde betimleyici, aile ile bilgi verildiği yerde ise açıklayıcı anlatım kullanılmıştır.

1. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilleri bularak bunların cümlelerdeki işlevlerini belirleyiniz.

• Anne tarafımdan da sanatla uğraşanlar varsa da hep amatör kalmışlardır. (durum bildirmektedir.)
• Cihangir’de ve İstanbul’un muhtelif semtlerinde oturduk. (durum bildirmektedir.)
• İlk mektebin daha ilk sınıflarında iken ileri sınıflarda okutulan bazı derslere karşı -bu arada tahrir dersi de vardır. (durum bildirmektedir.)

Bilhassa buna karşı- bir zorluk duyacağımı tahmin ederdim. Lakin sonradan bu tahrir benim en çok sevdiğim şey oldu. (oluş bildirmektedir.)
• Melih Cevdet ile arkadaşlığımız bir iki sene sonra başlar. (durum bildirmektedir.)
• Şairlik ile memurluğun bağdaşamayacağını gördüm. (durum bildirmektedir.)

9. SINIF SONUÇ YAYINLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın