9. Sınıf Sonuç Türk Dili ve Edebiyatı Miras Cevapları – derskitabicevaplarim.com

9. Sınıf Sonuç Türk Dili ve Edebiyatı Miras Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sonuç Yayınları 9. Ünite Günlük Blok Sayfa 253, 254, 255, 256, 257 Arkadaşım Papi Metni Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Sonuç Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 253 Cevapları

DERSE HAZIRLIK

1. Okuduğunuz bir kitabı tanıtınız. Bu kitabı arkadaşlarınızın da okuması için ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

 • Kitabımın adı: Kitap Hırsızı.
  Ne anlatıyor: Küçük bir kızın başından geçenler anlatılıyor ve kitap çalmayı alışkanlık haline getirdiği yazıyor.
  Kaç Sayfa: Kitabım 576 sayfa .
  Nasıl bir kitap: Merak uyandıran heyecan verici bir kitap.

2. Bugüne değin herhangi bir blog için yorum yazdınız mı? Sizce yorum yazarken nelere dikkat etmek gerekir?

Cevap: Hayır yazmadım. Ama tarafsız olunmalı ve o konu hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

3. İyi insanların ve iyiliklerin anlatılması topluma nasıl yansır? Açıklayınız.

Cevap: İnsanlar iyi örnek oluşturacağından bence iyi olur. Toplum belki de bu iyi davranışları örnek alma yoluna gideceğinden daha huzurlu ve paylaşımcı bir yapıya bürünebilir.

9. Sınıf Sonuç Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 255 Cevapları

1. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle bulunuz.

2. Gazete, dergi, Genel Ağ vb. organlarda yapılan kitap tanıtımları o kitabın okunmasında ne kadar etkili olmaktadır?

 • İzah: Açıklama
 • Marifet: Hüner, kabiliyet
 • Taarruz: Hücum
 • Haddi aşmak: Sınırı aşmak
 • Temaşa: Gösteri

3. Okuduğunuz blogun yazılış amacı nedir? Sizce yazar amacına ulaş mıdır? Neden?

Cevap: İyiliğin önemini anlatmaktır. Bence yazar iyi anlattığı için amacına ulaşmıştır.

9. Sınıf Sonuç Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 256 Cevapları

4. Yazarın “İyiler Ölmez” adlı eser hakkında ileri sürdüğü görüşleri öznel ya da nesnel olma durumlarına göre değerlendiriniz.

Cevap: Yazar öznel görüşlerini ardı ardına sıralamıştır. Mustafa Kutlu ve eserlerinin önemini kendince kendi yorumlarına göre yapmıştır.

5. Okuduğunuz blogun konusunu bularak işlediği konu bakımından hangi blog türüne girdiğini söyleyiniz.

Cevap: Mustafa Kutlu’nun eserleri ve iyiliğin önemi.

6. Blog için yapılan yorumları blogun içeriği bakımından değerlendiriniz.

Cevap:  Bloğun içeriği olan iyilik konusunun insanlar tarafından iyi karşılandığını ve insanların da yazdıklarıyla yazara katıldıklarını söylemek mümkündür. 

7. Metinde kullanılan anlatım türlerini belirleyerek bu anlatım türlerinin özelliklerini açıklayınız.

Cevap:  Betimleme öyküleme ve alıntılama yapılmıştır.

8. Metinde kullanılan görsel unsur ile metnin içeriği arasında nasıl bir ilişkisi olduğunu belirleyiniz.

Cevap: Bence kapalı da olsa iyiliğin öneminden bahsetmek ve yazarın kitabının da tanıtımını yapmak açısından kapak ile içerik uyumludur.

9. Aşağıdaki blog örneklerini inceleyerek blogların hangi konuları işlediğini söyleyiniz.

Cevap: Sanat, aile ilişkileri, sinema, burçlar, gündelik yaşam.

1. Okuduğunuz metindeki fiilleri bularak yapı bakımından inceleyiniz.

 • Küçümsemeyin: Türemiş fiil
 • Koyacaktır: Basit fiil

2. Okuduğunuz metinde yanlış kullanılan, noktalama işaretlerine örnekler gösteriniz.

Cevap: Yoktur.

9. SINIF SONUÇ YAYINLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın