9. Sınıf Sonuç Türk Dili ve Edebiyatı Şikayetname Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sonuç Yayınları 8. Ünite Mektup E-Posta Sayfa 227, 228, 229, 230 Şikayetname Metni Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Sonuç Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 227 Cevapları

DERSE HAZIRLIK

1. Bir konuda şikâyet ya da istekte bulunmak için nereye ve nasıl başvurulduğunu biliyor musunuz?

Cevap: İlgili kurumlara ve dilekçe yoluyla öncelikle belli kurallara uyarak gerekli şikaytte bulunulabilir. 

2. BİMER, Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığınca yazılımı gerçekleştirilen bir program ile web sayfası üzerinden kullanılan bir sistem olup vatandaş ile devlet arasındaki iletişim kanallarını açık tutarak müracaatların her zaman ve her yerden yapılabilmesini mümkün kılan sistemdir. Bu sistem üzerinden herhangi bir bilgi paylaşımı gerçekleştirdiniz mi? Arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Hayır daha önce hiç BİMER üzerinden bir paylaşımda bulunmadım.

9. Sınıf Sonuç Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 228 Cevapları

1. ETKİNLİK 

Aşağıda, okuduğunuz mektuptan alınan bazı kelimeler ve bunların anlamları verilmiştir. Kelimeler ile anlamları örnekteki gibi eşleştiriniz.

Çaresiz, elinden iş gelmeyen. (naçar)
Hasıl olma, meydana gelme. (husul)
Hesap. (hisab)
Ümitsiz, kederli. (meyus)
Uyuşuk, tembel, hareketsiz. (miskin)
Bitişik, aralıksız, hiç durmadan. (muttasıl)
Lüzumlu olan. ihtiyaç, lüzum, muhtaçlık. (hacet)

9. Sınıf Sonuç Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 229 Cevapları

1. Fuzûlî’nin şikâyetçi olduğu durum nedir? Yazarın sorularına, karşı tarafın verdiği cevapları “adil olma, etik davranma, davranışlarını kontrol etme ” çerçevesinde değerlendiriniz.

Cevap: Şair Fuzûlî, kendisine bağlanan maaşı alamaması üzerine yazdığı mektubunda bu durumdan şikayet eder. Özellikle “Selâm verdim rüşvet değildir deyü almadılar” mektubun en bilindik cümlesidir.

2. Fuzûlî bu mektubu yazmakla neyi amaçlamış olabilir? Sizce amacına ulaşmış mıdır?

Cevap: İçinde bulunduğu durumu ve uğradığı haksızlığı yetkililere duyurmak için bu mektubu yazmış olabilir. Özetle hakkını aramak için. 

3. Metinde başka dilden dilimize geçen kelime ve söz kalıplarının fazla kullanılması nasıl açıklanabilir?

Cevap: Çünkü o dönemde dilimizde egemen olan Arap ve Fars edebiyatının etkisi ve de yaşanılan coğrafyada konuşulan dilin yansımalarından dolayıdır.

4. Şikâyetnâme’nin ana düşüncesini bulunuz.

Cevap: Haksızlığa uğramış birisinin hakkını aramak için yazmış olduğu bir şikayet mektubudur.

5. Yazarın “dedim, dediler” şeklinde bir üslup belirlemesinin metne katkısını tartışınız.

Cevap: Durumunu daha iyi ortaya koymaktadır. Çünkü bu ifade şekliyle okur olayı gözünün önünde daha rahat canlandırabilmektedir.

6. Aşağıda yazarın biyografisi verilmiştir. Verilen biyografiden hareketle Şikâyetnâme’yi yazarın hayatıyla ilişkilendirmenin mümkün olup olmadığını söyleyiniz.

Cevap: Mümkündür. Çünkü şair yaşamış olduğu bir olay üzerine bu eserini yazmıştır. Bu da yazar şairlerin yaşamlarından etkilenerek eser oluşturmalarına güzel bir örnek teşkil eder.

1. “Şikâyetnâme”de geçen çekimli fiilleri tespit ederek günümüzde bu fiillerin yazımında ve telaffuzunda ne gibi değişikler olduğunu belirleyiniz.

  • bûdur: bu ismi fiil olmuştur. Türemiş fiildir.
  • olmaz: ol -maz basit fiildir
  • vebâldür: vebal isminden fiil türemiştir.

9. SINIF SONUÇ YAYINLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın