9. Sınıf Tuna Tarih Sayfa 120 Cevapları

9. Sınıf Tuna Tarih Sayfa 120 Cevapları

9. Sınıf Tuna Yayıncılık Tarih Sayfa 120 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Türklerin askerlik alanında ileri gitmelerinin nedenleri neler olabilir?

Cevap: Konar-göçer hayat süren Türkler büyük hayvan sürülerini en iyi şekilde beslemek için verimli otlaklar ve su kaynakları bulmak zorundaydı. Diğer kavimlerden önce elverişli yerleri bulup koruma altına almak, sürüleri amacına uygun şekilde sevk ve idare etmek onlar için hayati önemdeydi. Çünkü bozkırlar en küçük bir ihmalin veya hatanın bile büyük felaketlere yol açabileceği yerlerdi. Bu yüzden Türkler savaşçı olmak zorundaydı.

Yanda Türk Kara Kuvvetlerinin birlik sembolünü görüyorsunuz. Bu sembolün üzerindeki yazılı ve görsel öğelerden yararlanarak ordumuz hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

Cevap: Türklerde ilk askerî teşkilat Asya Hun Hükümdarı Mete Han (MÖ 209-174) tarafından kurulduğu için sembolde o tarih vardır. Bu da günümüzde hala ilk Türk devletlerinin askeri sistem geleneklerinin devam ettirildiğini göstermektedir.

9. SINIF TUNA YAYINCILIK TARİH DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın