9. Sınıf Tuna Tarih Sayfa 135 Cevapları

9. Sınıf Tuna Tarih Sayfa 135 Cevapları

9. Sınıf Tuna Yayıncılık Tarih Sayfa 135 Hazırlanalım Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Hazırlanalım

1. İslamiyet öncesi döneme, neden Cahiliye Dönemi denilmiş olabileceğiyle ilgili düşüncelerinizi ifade ediniz.

On dört asır evvel, dünya; nübüvvet kandillerinin feyizli nûrundan mahrum zifirî bir karanlık içindeydi. Çünkü bir fetret devri yaşanmış, uzun süre dünyaya bir Peygamber gelmemişti. Âdetâ insanlık Peygamber’i dört gözle bekler hâle gelmişti. Bu devre Cahiliye denilmektedir.

2. insanların temel hak ve özgürlüklerinin neler olduğunu açıklamaya çalışınız.

  • Yaşama Hakkı
  • Sağlık Hakkı
  • Eğitim Hakkı
  • Düşünce Özgürlüğü
  • İnanç Özgürlüğü
  • İbadet Hakkı
  • Özel Yaşam Gizliliği

3. Tercüme faaliyetlerinin medeniyetlerin gelişimine etkilerine ilişkin görüşlerinizi belirtiniz.

Vahiy merkezli olarak başlayan İslam bilim ve düşünce tarihinde önemli dönemlerden birisi felsefenin İslam dünyasına girmesidir. Müslümanlar arasında bilimin gelişmesinde Emeviler Dönemi’nde başlayan tercüme faaliyetlerinin etkisi vardır. Felsefenin İslam dünyasına girmesi tercüme faaliyetlerinin bir sonucudur.. İslam dünyasında başlayan tercüme faaliyetleri salt bir nakil olmayıp felsefenin, İslam düşüncesi ile yeniden hayat  bulup hikmete dönüşmesidir.

4. İbn-i Sina hakkında bildiklerinizi sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.

İbn-i Sina, Fars tıp adamı, astronom, yazar ve filozof. Buhara yakınlarındaki Efşene köyünde 980 yılında dünyaya gelmiş ve Hamedan şehrinde 1037 tarihinde vefat etmiştir. Tıp ve felsefe alanına ağırlık verdiği değişik alanlarda 200 kitap yazmıştır.

9. SINIF TUNA YAYINCILIK TARİH DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın