9. Sınıf Tuna Tarih Sayfa 139 Cevapları

9. Sınıf Tuna Tarih Sayfa 139 Cevapları

9. Sınıf Tuna Yayıncılık Tarih Sayfa 139 Etkinlik Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Aşağıdaki şiiri okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

Bir Gece
On dört asır evvel, yine bir böyle geceydi,
Kumdan, ayın on dördü, bir öksüz çıkıverdi!
Lâkin, o ne hüsrandı ki: Hissetmedi gözler;
Kaç bin senedir, halbuki, bekleşmedelerdi!
Nerden görecekler? Göremezlerdi tabî’î:
Bir kerre, zuhûr ettiği çöl en sapa yerdi;
Bir kerre de, ma’mûre-i dünyâ, o zamanlar,
Buhranlar içindeydi, bugünden de beterdi.
Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta;
Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi!

Şair dünyanın neresinden ve tarihin hangi döneminden söz ediyor olabilir? Neden?

Cevap: Arabistan’dan Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu günden bahsetmektedir.

Şiirde adı geçen “öksüz” kim olabilir?

Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v.)

Şair insanların hangi hareketlerini eleştirmektedir?

Cevap: İnsanların acımasız birer yırtıcıya dönüştüğünü söylemektedir. İnsanların nasıl birbirlerini yediğindne bahsetmektedir.

9. SINIF TUNA YAYINCILIK TARİH DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın