9. Sınıf Tuna Tarih Sayfa 205 Cevapları

9. Sınıf Tuna Tarih Sayfa 205 Cevapları

9. Sınıf Tuna Yayıncılık Tarih Sayfa 205 Düşünelim-Söyleyelim Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Düşünelim-Söyleyelim

Türkler; o millet değil midir ki medreselerinde Farabiler, İbn-i Sinalar, Gazaliler, Zemahşeriler tevsî-i ma’rifet eylemiştir. Namık Kemal
Aydın Taneri, Türk Devlet Geleneği, s. 39 (Düzenlenmiştir.).
Namık Kemal’in yukarıdaki sözüyle anlatmak istediği düşünce ne olabilir?

Namık Kemal’in yukarıdaki sözüyle anlatmak istediği düşünce ne olabilir?

Cevap: Türklerin ilim sahasında ne kadar değerli bilim adamları yetiştirdiklerini ve eğitime verdikleri önemi anlatmaktadır.

XIV. yüzyıl tarihçilerinden Hafız Abru’nun anlattıklarına göre Alp Arslan Nişabur’u ziyareti sırasında camide toplanmış bir grup görünce Nizâmülmülk’e bunların kim olduğunu sorar (Görsel 6.23). Vezir de onların dünya zevklerini terk etmiş, kendilerini erdemli olmaya ve mükemmelleştirmeye adamış ilim insanları olduklarını söyler. Bunun üzerine Sultan onlardan ülkesinin bekası için dua etmelerini ister. Ayrıca ilimle uğraşanların rahatlıkla toplanıp özgürce tahsil yapabilmeleri için her şehirde eğitim kurumlan inşa edilmesi talimatını verir. Böylece vezir Nizâmülmülk’ün adıyla anılacak medreselerden ilki Nişabur’da kurulur. Nizamiye Medreselerinin en tanınmışı ise 1064-1066 yılları arasında Bağdat’ta inşa edilir.

Alp Arslan’ın yukarıda anlatılan faaliyetlerini dikkate alarak Selçukluların ilme verdikleri önem ile ilgili olarak neler söyleyebilirsiniz?

Cevap: Selçuklular bu dünyada mal mülk derdinde değil de halkları yüce yaradanın emanetleri için yaşayan ilim insanlarına gereken önemin ve imkanların sunulmasını sağlamış ve böylece çok büyük medreseler ilim yuvaları inşa edebilmişlerdir.

9. SINIF TUNA YAYINCILIK TARİH DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın