9. Sınıf Biyoloji Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 111-112

9. Sınıf Tutku Biyoloji Sayfa 111-112 Cevapları

9. Sınıf Tutku Yayıncılık Biyoloji Sayfa 111, 112 1. Bölüm Sonu Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

1. BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Aşağıda, birbiri ile bağlantılı “doğru” ya da “yanlış” ifadeler içeren “Tanılayıcı Dallanmış Ağaç” tekniğinde bir soru verilmiştir. “a”dan başlayarak cümlelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek ilgili ok yönünde ilerleyiniz.
Her bir D/Y kararı bir sonraki maddeyi etkiler. Vereceğiniz D/Y yanıtlarıyla 8 ayrı çıkış noktasına ulaşabilirsiniz. 3 doğru yanıtı içeren çıkışı bulunuz.

a. Oksijenli solunum, mitokondride gerçekleşir. (D)
b. Golgi cisimciği hücre zarı yapımında görev alır. (D)
ç. Bitki hücreleri fagositoz yapamaz. (D)
Cevap 1. Çıkış

B. Aşağıda verilen ifadeleri karşılayan sözcükleri bularak bulmacayı çözünüz.
(PROKARYOT)
 1. Zarla çevrili çekirdeği ve organelleri olmayan hücreler.
(MİTOKONDRİ) 2. Enerji üreten organel.
(MİKTOFİLAMENT) 3. Hücre iskeleti elemanlarından en ince olanı.
(STROMA) 4. Kloroplastın renksiz sıvı bölgesi.
(KOFUL) 5. İçi sıvı dolu zarla çevrili organel.
(ÇEKİRDEK) 6. Hücrede bölünme emrini veren yönetici kısım.
(OTOLİZ) 7. Lizozom enzimlerinin hücreyi içeriden parçalaması.
(RİBOZOM) 8. Protein sentezi yapan organel.

9. SINIF TUTKU YAYINLARI BİYOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın