9. Sınıf Tutku Fizik Sayfa 249 Cevapları – derskitabicevaplarim.com

9. Sınıf Tutku Fizik Sayfa 249 Cevapları

9. Sınıf Tutku Yayıncılık Fizik Ders Kitabı 6. Ünite İçin Ön Hazırlık Soruları Sayfa 249 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

6. Ünite İçin Ön Hazırlık Soruları

• Elektron sayısı proton sayısına eşit olmayan atomlardan oluşmuş bir cisim nasıl adlandırılabilir?

Elektron sayısı ile proton sayısı atomun kimliğini oluşturan unsurlardır. Proton sayısı değişmez. Değişen elektron sayısı atomların bağ kurmasını sağlar. Böylece proton sayısı ile elektron sayısının aynı olmadığı durumlar da olmaktadır. Elektron sayısı proton sayısına eşit olmayan atomlardan oluşan bir cisim iyon olarak adlandırılmaktadır. İyonlar pozitif ya da negatif yüklü olabilirler. İyonlar atom halde de olabilir.

• Cisimleri iletken ve yalıtkan diye ayırırken hangi özelliklerine bakılmaktadır?

Elektriği ileten maddelere iletken maddeler denir. Elektriği iletmeyen maddelere de yalıtkan maddeler denmektedir. İletken madde elektriği bir yerden başka bir yere iletir ve elektron yapısı ona göredir. Yalıtkan madde kararlı bir madde olarak elektron yapısına göre elektriği iletmemektedir.İletken ve yalıtkan maddelerin kullanım alanları da farklı farklıdır. Bu nedenle birçok endüstri alanında bu maddeler kullanılmaktadır.

• Bir cismin yüklü olup olmadığını gösterebilecek bir araç var mıdır? Bu araç yük cinsini tayin edebilir mi?

Bir cismin yüklü olup olmadığını gösterebilecek bir araç olarak elektroskop kullanılmaktadır. Elektroskop, topuzu ve yaprakları olan yük dağılımına göre yapraklarının açılıp kapandığı bir araçtır. Bu araç yük cinsini yapraklarının açılıp kapanmasına göre tayin eder ve nötr olduğu için cismin yüklü olduğu tür de ortaya çıkar. Elektriklenme sonucunda cisimler yük alır veya verir.

• Yüklü bir cisim tekrar yüksüz hâle getirilebilir mi? Elektrikli cihazlar, prizler neden toprak bağlantılıdır?

Yüklü bir cisim tekrar yüksüz bir hale gelebilir. Yüklü bir cismin nötr bir madde ile temasında yük geçişi yaşanır. Yüklü bir cisim toprakla temas ettiğinde de nötr olabilir. Pirizlerdeki topraklama sistemi, fazla elektrik yükünün boşaltılması için gerekli olan sistemi oluşturmaktadır.

• Günlük hayatta elektriklenmiş cisim olarak adlandırdığımız cisimler arasında bir kuvvet olduğunu söyleyebilir misiniz? Bu kuvvet nelerden etkilenir? Öğrendiğiniz temel kuvvetlerden hangisidir?

• Yüklerin etkisini gösterdiği bir bölgeden söz edilebilir mi? Bu bölgenin oluşumu nelerden etkilenir?

9. SINIF TUTKU YAYINLARI FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın