İslam’ın İlk Marjinalleri Gulat-ı Şia Kitabının Konusu, Özeti, Karakterleri, Açıklaması, PDF, Yorumları, Yazarı

İslam'ın İlk Marjinalleri Gulat-ı Şia'nın Fotoğrafı

Kitap İslam’ın İlk Marjinalleri Gulat-ı Şia
Yazarı Ali Avcu
Türü Din Ve Tasavvuf Kitapları
Kategoriler En Çok Okunanlar
Okunması Gerekenler
Yayın Yılı 2020

Ali Avcu tarafından 2020 yılında kaleme alınmış olan İslam’ın İlk Marjinalleri Gulat-ı Şia kitabı hakkındaki tüm bilgiler sitemizde.
İslam’ın İlk Marjinalleri Gulat-ı Şia pdf, İslam’ın İlk Marjinalleri Gulat-ı Şia konusu, İslam’ın İlk Marjinalleri Gulat-ı Şia karakterleri, İslam’ın İlk Marjinalleri Gulat-ı Şia yorumları, İslam’ın İlk Marjinalleri Gulat-ı Şia açıklaması ve ayrıntılı bilgileri aşağıdaki yazımızda!İslam’ın İlk Marjinalleri Gulat-ı Şia – Ali Avcu


İslam’ın İlk Marjinalleri Gulat-ı Şia Kitabının Konusu

Şiilik ‘in anlamı, farklı Şiili gruplar, Alevilik, Sünni Şia kapışması gibi konular elle alınmıştır.


İslam’ın İlk Marjinalleri Gulat-ı Şia Kitabının Özeti

Kitap, İslam’a muhalif hareketler ortaya çıkmıştır. Özelikle Muhtar es-Sekafî ilk İslam’dan kopanlardan biridir. Ona göre mehdi hakkında yeni bir görüş getirmiştir; Dünyada zorbalığı bitirecek olan geri dönecek olan imamdır. O dünyaya huzur ve barış getirecektir. Bunlara göre insanın kurtuluşa ulaşması için bir imama bağlanmaları gerekir. Çünkü imam Allah’ın elçisidir. Ve Ümmetine ancak adalet getirir.

Onlar demişlerdir ki; Bize tabi olanlar kurtulacaktır. Aynı zamanda Şia’nın tüm temsilcileri tanrının seçilmiş çocuklarıdır. Onlara inanan cennete gider. İnanmayansa cehenneme gider. Yine bunlara göre bir ruh başka bir ruha girebilir.

Örnek vermek gerekirse; insan sonraki doğuşunda eğer iyilik yapmamışsa kendini bir hayvan olarak bulur. Ama eğer iyilik yapmışsa bir vali ya da yönetici olarak bulur.

Onlara göre Kur’an’ın sadece tek bir anlamı olmadığı gibi birden fazla anlamı vardır. İşte buna karar verecek olanda imamdır.

Hz. Muhammed’in sakladığı bir kitabı olduğu düşünürler. O kitabı elle geçiren hem geçmişte ne olduğunu hem de gelecekte ne olduğunu bilir. Şia’nın görüşleri Sünnilerce küfür olarak adlandırılmıştır. Onlara tabi olmamalıyız eğer onlara tabi olursak cehenneme gideriz.

İslam’ın ilk Marjinalleri zamanla güç kaybederler. Bunların bazıları aşırı İslam’a geçtiler. Yine bunlar şöyle diyorlar; Allah bizim imamımızın ruhuna girmiştir. Şu halde bizim imam her şeyi kurtarabilir ve her türlü cehaleti ortadan kaldırabilir.

Emeviler döneminde Aşırı Şia daha güçlüydü. Abbasiler döneminde ise bunların liderleri tutuklanmış ve kimileri öldürülmüştür. Bunlardan bir kaçı şudur; Muhammed bin Ali’dir. Fatımiler döneminde bunlar güçlüyken sonradan Selahattin Eyyubi bunları ortadan kaldırmıştır.


İslam’ın İlk Marjinalleri Gulat-ı Şia Kitabının Açıklaması

Marjinal bir grup olarak görülen Gulat-ı Şia, İslam düşüncesinde pek çok ilki gerçekleştirmiş bir fırkadır. Şiiliğin tarih sahnesine çıkması, bâtıni din anlayışının teşekkülü, İslam öncesi Orta Doğu dini-felsefi geleneklerinin tarihte ilk defa İslam’a uyarlanması onların eliyle gerçekleşmiştir.

Geliştirmiş oldukları İslam yorumu, çağdaşlarına oranla çok farklı olduğu için muhalifleri tarafından marjinal olarak nitelendirilmişlerdir. Bu kitapta Gulat-ı Şia ile ilgili şu iddiaların cevapları aranmıştır: Hz. Ali Allah mı? Nübüvvet Hz. Muhammet’ten sonra da devam etti mi? Onlar Hz. Ali’yi Hz. Muhammet’ten üstün gördüler mi? İslam şeriatını iptal ettiler mi? Mum söndü yaptılar mı? Cenneti, cehennemi ve ahireti inkâr ettiler mi? Reenkarnasyon, devir, ezılle gibi anlayışları benimsediler mi? Onlara göre Hak, Muhammet, Ali’nin; İsm-i Azam sırrının, tahta kılıcın anlamları ne? Kitapta diğer pek çok konuda Gulat-ı Şia’nın İslam düşüncesinde ilk kez dile getirdiği iddialar tutarlı ve sistematik bir bütünlük içerisinde okuyucunun istifadesine sunulmuştur.

(Tanıtım Bülteninden)

Gönderen: Mahmut Bıçak


Yorum yapın