Kefil Metni Etkinlik Cevapları 7. Sınıf Türkçe – derskitabicevaplarim.com

Kefil Metni Etkinlik Cevapları 7. Sınıf Türkçe

kefil metni cevapları ve soruları, dörtel yayıncılık 7. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 137-138-139-140-141-142-143-144 vatandaşlık teması

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Kefil Metni Cevapları Sayfa 137-138-139-140-141-142-143-144

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Sayfa 137 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Haksız davranışlar karşısında nasıl bir tavır sergiliyorsunuz? Sınıfta anlatınız.

 • Cevap:

2. Bir arkadaşınızın sorumluluğuna kefil oldunuz mu? Niçin?

 • Cevap:

Metni noktalama işaretlerine ve türün özelliğine dikkat ederek önce sessiz sonra sesli okuyunuz. Uzun çizgi ile belirtilen konuşmaları farklı ses tonuyla okumaya dikkat ediniz.

KEFİL

Meros, elbisesinin altında bir hançer saklayarak Sirakuza Kralı Denis’in yanına sokuldu. Koruyucular hemen kendisini yakalayarak zincire vurdular. Kral öfkeyle sordu:
— Bu hançerle ne yapacaktın? Söyle bakalım!
— Şehri bir zalimden kurtaracaktım.
— Bu arzunun cezasını darağacı üzerinde göreceksin.
— Ölüme hazırım. Af ve aman dilemiyorum. Yalnız bana küçük bir lütufta bulun: Kız kardeşimle nişanlısını evlendirmek üzere üç günlük mühlet. Arkadaşım bana kefil olacak ve eğer sözümde durmazsam, öcünü ondan alabileceksin.
Kral kızgın bir alayla güldü ve biraz düşündükten sonra cevap verdi:
— Sana üç gün müsaade ediyorum. Fakat bilmiş ol ki bu müddet bittiği zaman görünmediğin takdirde arkadaşın senin yerine geçecek ve ben seninle ödeşmiş olacağım.
Meros arkadaşına koştu:
— Kral benim talihsiz teşebbüsümün darağacı üzerinde cezalandırılmasını istiyor. Bununla beraber, kardeşimin evlenmesinde bulunmak üzere bana üç gün müsaade ediyor. Ben dönünceye kadar onun yanında kefilim ol!

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Sayfa 138 Cevabı

Arkadaşı hiç sesini çıkarmadan onu kucakladı, kendini zalim Kral’a teslime gitti. Meros oradan ayrıldı. Üçüncü gün şafak sökmeden, kardeşi ile nişanlısını birleştirmiş, mühleti geçirmemek için mümkün olduğu kadar acele geri dönüyordu. Fakat sürekli bir yağmur çabuk yürümesine mani oldu. Geçtiği dağlarda kaynaklar sel hâline gelmiş, dereler ırmak hâlini almıştı. Yolcu değneğine dayana dayana bir ırmağın kenarına geldiği zaman, büyüyen suların iki kıyıyı birleştiren köprüyü kırıp götürdüğünü ve kemerleri yıldırım gürültüsüyle harap etmekte olduğunu gördü. Böyle bir engel karşısında ümitsizliğe düşerek kıyıda çırpınmağa, sabırsız bakışlarla uzakları süzmeye başladı. Gitmek istediği yere onu geçirmek için kendisini tehlikeye atacak hiçbir kayık, yaklaşan hiçbir gemi görünmüyor ve sular gittikçe deniz gibi kabarıyordu. Kıyıya düştü ve ellerini göklere kaldırarak ağlamağa başladı:

— Ah! Allahım, bu kükreyen suları sakinleştir! Zaman geçiyor. Güneş tam tepemize geliyor. Eğer biraz daha ufka yaklaşırsa arkadaşımı kurtarmak için çok geç kalacağım. Dalgalar kızgınlığını arttırmaktan başka bir şey yapmıyordu. Sular suları itiyor, saatler geçiyordu. Meros artık tereddüt etmedi, hemen coşkun ırmağın ortasına atıldı. Sularla çetin bir savaş yaptı ve zaferi kazandı. Karşı kıyıya geçince Allah’a şükrederek yürüyüşünü hızlandırmaya başladı. Birdenbire, ormanın en sık yerinden kana susamış bir eşkıya sürüsü çıkarak üzerine atıldılar ve korkutucu topuzlarla yolunu kestiler.
— Benden ne istiyorsunuz? Hayatımdan başka hiçbir şeyim yok. Onu da Kral’a ve kurtarmaya koştuğum arkadaşıma borçluyum, diyerek kendisine yaklaşan bir topuzu yakaladı. Üç haydudu vurarak yere serdi, ötekiler kaçtılar.
Yakıcı bir güneş. Meros yorgunluktan kırılan dizlerinin, vücudunun altından kaçtığını hissediyordu.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Sayfa 139 Cevabı

— Ne işitiyorum? Bu güzel sesi çıkaran acaba bu dere mi?
Durarak dinledi. Yanındaki taşlıktan neşeli bir kaynak fışkırıyordu. Sevincinden sarhoş olan yolcu eğildi ve yanan vücudunu serinletti.
Güneş şimdi bakışlarını yapraklar arasından uzatarak, yol boyunca dev gibi gölgelerle ağaç şekilleri işliyordu. İki yolcu geçti. Meros onlardan hemen uzaklaştı. Fakat aralarında bir şey konuştuklarını işitmişti:
— Şu anda onu darağacağına çekiyorlar!
Yetişmemek ihtimali Meros’a kanat verdi ve korku kendisini kamçıladı. Nihayet uzaktan batan güneş altında Sirakuza şehrinin kuleleri göründü. Çok geçmeden evinin sadık bekçisi tesadüf etti. Hemen tanıdı ve titredi:
— Kaç! Artık arkadaşını kurtarmanın zamanı geçti. Hiç olmazsa kendi canını kurtar. Şu dakikada o can veriyor. Her an hiç ümidini kaybetmeden seni bekliyordu ve zalimin alayları sana olan itimadını sarsmam işti.
— Pekâlâ, madem ki onu kurtaramayacağım, hiç olmazsa onun felaketini paylaşmalıyım. O kanlı zalim bir dost bir dosta ihanet etti, demesin. Bir yerine iki kişiyi kurban ederek fazilete daha çok inansın.
Meros, şehrin kapılarına geldiği zaman güneş batıyordu. Darağacını ve etrafında halkı gördü. Arkadaşını, asmak için bir ipe takmışlar henüz kaldırıyorlardı.
— Dur cellat! İşte ben geldim. Bu adam benim kefilimdir.
Halk hayret içinde kaldı. İki arkadaş yarı sevinç içinde kucaklaştılar. Hiç kimse bu manzara karşısında duygusuz kalamazdı. Kral bile bu parlak haberi heyecanla öğrendi ve ikisini de huzuruna getirtti. Uzun müddet hayretle seyrettikten sonra:
— Hareketiniz kalbimi size bağladı, dedi. Demek ki mertlik ve dostluk bağlılığı boş kelimeler değilmiş. Şimdi benim de sizden bir ricam var. Beni de dostluğunuza kabul edin ve üçümüzün kalbi bundan sonra bir olsun.

1. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Sayfa 140 Cevabı

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin edip yazınız.

 • Cevap:

hançer:
tereddüt etmek:
ceza:
darağacı:
ihanet etmek:
mühlet:
kefil olmak:

2. ETKİNLİK

Aşağıda, metinde geçen deyimler ve deyimlerin anlamları verilmiştir. Bu deyimlerle anlamlarını eşleştiriniz. Deyimlerin metne olan katkısını söyleyiniz.

 • Cevap:

3. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Sayfa 141 Cevabı

Okuduğunuz metnin konusu nedir? Yazınız.

 • Cevap:

Konusu:

Okuduğunuz metinden çıkardığınız sonuç (ana fikir) nedir? Yazınız. Metindeki yardımcı fikirleri belirleyiniz.

 • Cevap:

Ana Fikri:
Yardımcı Fikirler:

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin türünü ayırt edici aşağıdaki sorulara uygun işaretlemeyi yapınız.

 • Cevap:

• Okuduğunuz metinde bir olay mı anlatılıyor? ()
• Okuduğunuz metinde geçen olay gerçekte yaşanılabilecek bir olay mıdır? ()
• Olayın kahramanları var mı? ()
• Metindeki olay bir yerde mi yaşanıyor? ()
• Metindeki olay belli bir zaman diliminde mi cereyan ediyor? ()

Soruların tamamına “evet” cevabı verdiyseniz bu metnin türü…dir.

5. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Sayfa 142 Cevabı

Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik sorular hazırlayıp sınıfta arkadaşlarınıza sorunuz.

 • Cevap:
6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerdeki anlatım bozukluklarını tespit edip bozukluğun nedenini yazınız.

 • Cevap:

Yetkililer hâlâ bir açıklama yapmadı henüz.
Anlatım bozukluğunun nedeni:

Kardeşim soruları hemen çözüverdi.
Anlatım bozukluğunun nedeni:

Herkes, petrol ücretlerinin yüksekliğinden yakınıyor.
Anlatım bozukluğunun nedeni:

Çok sınıfta duran öğrencilerin elbette canı sıkılır.
Anlatım bozukluğunun nedeni:

Onun bize yaptığı iyiliklere hep göz yumduk.
Anlatım bozukluğunun nedeni:

7. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Sayfa 143 Cevabı

Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümleleri, zarf türünde kelimelerle tamamlayınız.

 • Cevap:

• Sana…müsaade ediyorum.
• Mühleti geçirmemek için mümkün olduğu kadar acele…dönüyordu.
• Arkadaşımı kurtarmak için…kalacağım.
• Bir yerine iki kişiyi kurban ederek fazilete…inansın.
• Koruyucular…kendisini…zincire vurdular.
• Fakat sürekli bir yağmur…yürümesine mâni oldu.
• …dinledi.

8. ETKİNLİK

Sınıfa getirdiğiniz “Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden maddeler okuyup bu maddelerle ilgili kişisel görüşlerinizi açıklayınız. Konuşmalarınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini (oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak) kullanınız. Konuşurken yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya çalışınız.

 • Cevap:

9. ETKİNLİK

Çocuk yaşta çalışmak zorunda kalan bir tanıdığınızın hayatından örnekler alarak hikâye yazınız. Yazınızı zenginleştirmek için atasözü, deyim ve özdeyişlerden yararlanınız. Uygun anlatım biçimlerini (betimleme, öyküleme vb.) kullanınız. Yazınıza başlık koymayı unutmayınız.

 • Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Sayfa 144 Cevabı

YAZARI TANIYALIM

Friedrich von Şehitler (Firedrik von Şiller) (1759-1805)

Dünyanın önde gelen yazarlarındandır. Çağdaşı Geothe (Göyte) ile birlikte Alman edebiyatının kurucularından sayılır. İlk oyunu “Haydutlar”ı 1781’de yazmıştır. Schiller; oyunları, denemeleri, hikâyeleri, şiirleri ve mektuplarıyla tanınır.
Eserlerinden bazıları: Haydutlar, Yüce Bir Davranış, Kefalet, Don Karlos…

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Sınıfa bir anayasa kitapçığı getiriniz. Anayasa’nın 42. maddesini sınıfta okuyunuz.

 • Cevap:

Güvenilir bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanarak eğitim öğretim haklarıyla ilgili bilgi toplayınız.

 • Cevap:

Çevrenizde sevilen, örnek alınan özelliklere sahip kişiler var mı? Varsa bu kişiler bu özelliklere nasıl ulaşmış olabilirler? Araştırınız.

 • Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Vatandaşlık Teması Sayfa 137-138-139-140-141-142-143-144 Kefil Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.


7. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI CEVAPLARI DÖRTEL YAYINCILIK

Yorum yapın