Vatandaşlık Görevleri Metni Etkinlik Cevapları 7. Sınıf Türkçe – derskitabicevaplarim.com

Vatandaşlık Görevleri Metni Etkinlik Cevapları 7. Sınıf Türkçe

Vatandaşlık Görevleri metni cevapları ve soruları, Dörtel yayıncılık 7. Sınıf Türkçe Ders kitabı sayfa 131-132-133-134-135-136 Vatandaşlık Teması

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Vatandaşlık Görevleri Metni Cevapları Sayfa 131-132-133-134-135-136

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Sayfa 131 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Hak” ve “görev” kavramları sizde neyi çağrıştırıyor? Açıklayınız.

 • Cevap:

2. Bir vatandaş olarak görev ve haklarınızı biliyor musunuz? Bunları nasıl öğrendiniz?

 • Cevap:

3. Her Türk vatandaşı istediği zaman muhtar, belediye başkanı, milletvekili seçilebilir mi? İnsanların, bu tür isteklerini hak veya görev olarak değerlendirebilir miyiz? Nasıl?

 • Cevap:

Aşağıdaki metni not alarak, noktalama işaretlerine dikkat ederek önce sessiz sonra sesli okuyunuz. Okurken farklı yazılmış yan başlıklara dikkat ediniz.

VATANDAŞLIK GÖREVLERİ

Toplum içinde yaşayan bir kimsenin vicdanına ve kanunlara göre yapmak zorunda olduğu işlere görev denir. Hak ve görev daima beraber bulunur. Hak olan yerde mutlaka görev de vardır. Birisinden ödünç para alan kimsenin vakti geldiğinde borcunu vermesi ödevidir, alacaklının da alacağını istemesi hakkıdır. Devlet işlerinin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için vatandaşların yapmakla yükümlü oldukları birtakım görevleri vardır. Bunların başlıcaları şunlardır:

Seçme ve Seçilme Görevi: Demokrasi idarelerinde millet adına kamu işlerini görecek kimseler seçimle iş başına gelirler. Kamu işleri, yurt ve millet işleri ile ilgili çeşitli hizmetlerdir. Egemenliğin asıl sahibi olan millet, kendi işlerini belirli bir süre içinde yürütmek üzere bazı kimselere yetki verir. Seçim, milletten bu yetkiyi alacak kimselerin seçilmesi için yapılır. 18 yaşını bitiren her Türk seçmendir. Seçim; vatandaşların siyasi hak ve görevlerindendir. Herkes bu görevi önemli bir borç bilmeli, seçimlerde oyunu kullanmalıdır. Memleket işlerinde hepimiz derece derece sorumluyuz. Milletvekili seçimlerinde hepimiz seçime katılmak suretiyle memleket idaresinde sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Hem seçime katılmayan hem de memleket idaresinden şikâyet eden kimseler dürüst insan sayılmazlar.

Vatandaş, seçim yolu ile memleket yönetimine katılır. Çünkü bir kimseyi seçmekle onu vekil seçtiğini göstermiş olur. Seçtiğimiz kimseler görevlerini yapamaz veya kötüye kullanırsa bunun sorumluluğu seçmenlere aittir. Çünkü onlara bu görevi veren bizleriz. Seçimlerde parti gayreti, dostluk ve akrabalık gibi kişisel duygulara kapılmamalı, seçeceğimiz kimselerin etkin, bilgili, dürüst ve temiz insanlar olmasına dikkat etmeliyiz. Bir memlekette seçimlere katılan seçmen sayısının yüksekliği, oradaki halkın siyasi olgunluğunu ve yurtseverliğini gösterir.

Vergi Verme Görevi: Herkesin yurt ve millet giderlerini karşılamak üzere gelirlere göre ödemekle yükümlü olduğu paraya vergi denir. Devlete vergi vermek, kamu hizmetleri için yapılan masraflara katılmak demektir. Kamu hizmetleri ise yine vatandaşların rahatı ve mutluluğu için yapılan işlerdir. Şu hâlde vatandaşlar vergi vermekle yine kendi işleri için masraf yapıyorlar demektir. Vergi olarak ödenen paralar, bize hizmet ve iyilik olarak geri dönüyor, demektir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Sayfa 132 Cevabı

İyi bir vatandaş, zamanı geldiğinde istenmeden, zorlanmadan vergisini yatırmalıdır. Yurdunu seven bir kişinin yapacağı iş budur. Vergisini zamanında ödeyen vatandaş, görevini yapmış bir kimse gibi vicdan rahatlığı içinde yaşar. Herkes böyle yaparsa kamu hizmetleri daha çabuk görülür, halk rahata kavuşur ve devletimiz güçlü olur. Vergilerini zamanında vermeyen ve vergi kaçıranların bu hareketi hırsızlık gibidir. Ahlaka ve yurtseverliğe sığmaz. Vergi borcu, anaya babaya olan hizmet borcumuz gibidir. İyi bir vatandaş vergi borcunu vaktinde ve tamam olarak seve seve öder.

Askerlik Görevi: Bağımsız ve özgür yaşamak isteyen bir millet, mutlaka kendi kuvvetine dayanmalıdır. Milletler arasında varlığını sürdürebilmek için bundan başka çıkar yol yoktur. Yurdunu ve bağımsızlığını korumak için silahlı ve her fedakârlığa hazır kuvvet bulunduran bir millet kuvvetli olur. Yalnız kuvvetli milletler yaşamak hakkına sahip ve geleceklerinden emin olurlar.
Binlerce yıllık hayatında hür ve bağımsız yaşamış olan Türk milleti, kendi varlığını korumak için durmadan hazırlanmaktadır. Kimsenin topraklarında gözü yoktur. Ancak barış içinde yaşamak için her zaman savaşa hazır olmayı en büyük görev bilir.

20 yaşına giren bütün genç erkekler askere giderler. Kışlalarda modern silahları kullanmayı, bir komuta altında toplu şekilde hareket etmeyi öğrenirler. Asker ocağı, Türklerin millî geleneklerine girmiş olan kutsal yerlerdir. Asker ocağı, herkes için okul gibidir. Orada herkes eşittir. Yurt için fedakârlık, millî birlik ve disiplin ruhu orada yaşanarak öğrenilir. Her Türk genci, askerlik görevini en kutsal görev bilir. Severek bu görevi yerine getirir.

Kanunlara ve Kurallara Saygılı Olma: Bir topluluğun yaşayışını düzenleyen, yurttaşların yapacakları ve yapamayacakları şeyleri bildiren ve yasama yetkisi olan bir kurul tarafından kabul edilmiş olan yazılı metinlere kanun denir. İnsanların rahat ve huzur içinde yaşayabilmeleri için belli bir düzenin kurulması zorunludur. Bu düzen; kanunlar, emirler, tüzükler ve yönetmeliklerle kurulur. Yurdumuzda kanun yapma, değiştirme ve kaldırma yetkisi TBMM’nindir. Kanun, bir kişi ya da belli bir olay için değil, herkes için veya benzer bütün olaylar içindir. Herkes, kanun hükümlerine uymak zorundadır. Kanunla bir emir verilir. Bu emir, ya bir şey yapmayı ya da yapmamayı gerektirir. Kanunda, yapılması isteneni yapmayanlar ve yapılmaması gerekeni yapanlar suç işlemiş olurlar. Suç işleyenlerin cezalarını bağımsız mahkemeler verir. Kanunları bilmemek mazeret değildir. Bir vatandaşın en büyük görevi kanunlara uymak ve saygı göstermektir. Kanunlara uyulmayan ve saygı gösterilmeyen toplumlarda yaşama düzeni bozulur. Bundan herkes hatta uymayan kimseler bile zarar görürler. Kanunlara ve toplumun düzenini sağlayan diğer kurallara ceza korkusu ile değil, milletin genel iradesi ve emirlerine saygı duyduğumuz için uyulmalıdır. Devletin düzeni ve güveni için birtakım memurlar görevlendirilir. Bu memurlara yardımcı olmak vatandaşlık görevimizdir. Devlet memurları da vatandaşlara anlayışlı davranmak, doğru ve dürüst görev yapmak zorundadırlar.
Şenol KALAYCI

1. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Sayfa 133 Cevabı

Okuduğunuz metni oluşturan anahtar kelimeleri belirleyip yazınız. Sonra bu kelimeleri metindeki anlamına uygun biçimde cümlelerde kullanınız.

 • Cevap:

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını önce tahmin ediniz. Sonra sözlüklerinizden bulup yazınız. Tahminlerinizle sözlük anlamlarını karşılaştırınız.

 • Cevap:

hak:

 • Tahminim:
 • Sözlük anlamları:

görev:

 • Tahminim:
 • Sözlük anlamları:

seçmen:

 • Tahminim:
 • Sözlük anlamları:

kamu hizmeti:

 • Tahminim:
 • Sözlük anlamları:

kanun:

 • Tahminim:
 • Sözlük anlamları:

irade:

 • Tahminim:
 • Sözlük anlamları:

asker ocağı:

 • Tahminim:
 • Sözlük anlamları:

Anlamını öğrendiğiniz bu kelime ve kelime gruplarını oluşturduğunuz sözlüğünüze alfabetik sıraya göre yazınız.

 • Cevap:

3. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Sayfa 134 Cevabı

Okuduğunuz metinde anlatılanları kendi cümlelerinizle özetleyiniz.

 • Cevap:

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Okuduğunuz metnin konusu nedir?

 • Cevap:

2. Metinde sözü edilen vatandaşlık görevleri nelerdir?

 • Cevap:

3. Her vatandaş bu görevleri neden isteyerek yapmalıdır?

 • Cevap:

4. Şu anda bir vatandaş olarak hangi görevi yerine getirebiliyorsunuz? Niçin? Açıklayınız.

 • Cevap:

5. Vatandaş olarak herkes vergi vermek zorunda mıdır? Neden?

 • Cevap:

6. Her Türk vatandaşı seçimlerde istediği kişiye oy verebilir mi? Bu da bir vatandaşlık hakkı mıdır?

 • Cevap:

5. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Sayfa 135 Cevabı

Bir yazının temeli olan, asıl düşünceye, verilmek istenen iletiye ana fikir, ana fikri çeşitli yönlerden destekleyen fikirlere de yardımcı fikir denir. Okuduğunuz metnin ana fikri ve yardımcı fikirleri aşağıda verilmiştir. Ana fikrin yanına “AF”, yardımcı fikirlerin yanına “YF” yazınız.

 • Cevap:

() Her vatandaşın seçme ve seçilme hakkı vardır.
() Kanunlar karşısında herkes eşit haklara sahiptir.
() Her vatandaşın yaşadığı toplum içinde yerine getireceği sorumlulukları ve kullanacağı hakları vardır.
() Herkes geliri oranında vergi verir.

6. ETKİNLİK

Zarflar; fiillerden, fiilimsilerden, sıfatlardan ve kendi türündeki (zarflardan) kelimelerden önce gelerek onları durum, zaman, yön, miktar ve soru bakımından belirten kelimelerdir. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimeler, cümleyi hangi yönden etkilemiştir? Altlarına yazınız.

İyi bir vatandaş vergisini zorlanmadan yatırmalıdır.

 • Cevap:

Türk milleti bağımsızlığını binlerce yıl korumuştur.

 • Cevap:

İçeri girince herkes ona baktı.

 • Cevap:

Vergi olarak ödenen paralar, bize hizmet ve iyilik olarak geri dönüyor.

 • Cevap:

İyi bir vatandaş vergi borcunu vaktinde öder.

 • Cevap:

Herkes kanun hükümlerine niçin uymalıdır?

 • Cevap:

Ben de senin kadar çalıştım bu sınava.

 • Cevap:

Az kazanan az verir, çok kazanan çok verir vergiyi.

 • Cevap:

7. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Sayfa 136 Cevabı

Vatandaşlık görevleriyle ilgili getirdiğiniz görselleri arkadaşlarınıza gösteriniz. Arkadaşlarınızdan, görsellerle ilgili hazırlıksız konuşmalarını isteyiniz. Konuşmalarınızı; yaratıcı, eleştirel, tartışmacı konuşma yöntemlerinden yararlanarak kelimeleri anlamlarına uygun biçimde, beden dilini etkili bir şekilde kullanarak sununuz.

 • Cevap:

8. ETKİNLİK

İsim veya isim soylu kelimelere eklenerek onların cümlede yüklem olmasını sağlayan eklere ek fiil denir.

Burası oldukça sessizmiş.
Dün burada hava oldukça güzeldi.
Deniz dalgalıysa…
Yurdunu seven bir kişinin yapacağı iş budur.

Altı çizili kelimeler ek fiil almıştır.

Aşağıdaki cümlelerde geçen ek fiil almış kelimeleri bulup altını çiziniz.

 • Cevap:

Hak olan yerde mutlaka görev de vardır.
Memleket işlerinden hepimiz derece derece sorumluyuz.
Asker ocağı herkes için okul gibiydi.
Devlet memurlarına bizim yardımcı olmamız vatandaşlık görevimizse vatandaşlarına dürüst ve anlayışlı davranmaları da onların asıl görevidir.

9. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki cümleleri cümlenin anlamına uygun olarak tamamlayınız.

 • Cevap:

Toplum içinde yaşayan bir kimsenin vicdanına ve kanunlara göre yapmak zorunda olduğu işlere…denir.
Seçim yolu ile vatandaş memleket…katılır.
İyi bir vatandaş…borcunu vaktinde öder.
20 yaşına giren bütün genç erkekler…giderler.
Yurdumuzda kanun yapma, değiştirme ve kaldırma yetkisi…’dedir.

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Bir arkadaşınızın sorumluluğuna kefil oldunuz mu? Niçin?

 • Cevap:

Çevrenizde çocuk yaşta çalışmak zorunda olan tanıdık kişiler var mı? Araştırınız.

 • Cevap:

“Çocuk Hakları Sözleşmesi”ni araştırıp sınıfa getiriniz.

 • Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Vatandaşlık Teması Sayfa 131-132-133-134-135-136 Vatandaşlık Görevleri Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.


7. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI CEVAPLARI DÖRTEL YAYINCILIK

Yorum yapın