Özür Metni Etkinlik Cevapları 7. Sınıf Türkçe – derskitabicevaplarim.com

Özür Metni Etkinlik Cevapları 7. Sınıf Türkçe

özür metni cevapları ve soruları, dörtel Yayıncılık 7. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 107-108-109-110 doğa ve evren teması

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Özür Metni Cevapları Sayfa 107-108-109-110

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Sayfa 107 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Çevreye zarar verenlere nasıl davranıyorsunuz? Neden?

 • Cevap:

2. Yaşadığınız yerdeki çevre sorunlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu sorunlara ne tür önlemler alınabilir? Tartışınız.

 • Cevap:

3. Genel ağ, televizyon veya gazetelerden derlediğiniz çevrenin korunmasıyla ilgili medya metinlerini sınıfta değerlendiriniz. Faydalandığınız bilgi kaynaklarının güvenliğini sorgulayarak bu bilgi kaynaklarını etkili biçimde kullanmaya çalışınız. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bil varsa bunları yorumlayınız.

 • Cevap:

Aşağıdaki metni noktalama işaretlerine dikkat ederek metin türünün özelliğine uygun biçimde sesli okuyunuz.

ÖZÜR

Önce toprağı kirlettik;
Ne geçtiyse elimize attık üzerine
Kıydık canım ağaçlarına, çiçeklerine,
Çöpten görünmez oldu baharın güzel yüzü,
Topraktan özür dileriz…

Sonra suları kirlettik;
Sandık ki su temizler her türlü pisliği.
Sunduk zehirli atıklarını fabrikaların,
Yem niyetine balıklara.
Dereler ağır ağır aktı,
Haliç intihar etti üzüntüsünden,
Sulardan özür dileriz…

Derken temiz havaya takıldı bakışlarımız;
Kirli toprak ve suya,
Hiç yakışır mıydı temiz hava?
Birden mavi göğümüzü,
Kaplayıverdi öldürücü bulutlar.
Zehir solumaya başladı çocuklarımız,
Hayvanlarda belirdi bin bir çeşit hastalık.
Şimdi ayda ayak izleri var, mikroplu,
Titriyor gecelerin ışığı.
Güzelim çehresi soldukça soluyor,
Ay’dan da özür dileriz.

Nail TAN

1. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Sayfa 108 Cevabı

Okuduğunuz şiirde geçen aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını geçtiği cümlelerden yararlanarak tahmin ediniz. Tahminlerinizi kontrol etmek amacıyla sözlükten yararlanınız.

 • Cevap:

kirletmek:

 • Tahminim:
 • Sözlük Anlamı:

zehirli atık:

 • Tahminim:
 • Sözlük Anlamı:

niyet:

 • Tahminim:
 • Sözlük Anlamı:

mikroplu:

 • Tahminim:
 • Sözlük Anlamı:

ayak izi:

 • Tahminim:
 • Sözlük Anlamı:

özür dilemek:

 • Tahminim:
 • Sözlük Anlamı:

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları sınıfta cevaplayınız.

1. Okuduğunuz şiirin konusu nedir?

 • Cevap:

2. Şiir, nelerden özür diliyor? Neden?

 • Cevap:

3. Şiire göre balıklara yem olarak neler veriliyor?

 • Cevap:

4. Şair, “Kirli toprak ve havaya, Hiç yakışır mıydı temiz hava?” dizeleriyle ne anlatmak istiyor? Yorumlayınız.

 • Cevap:

5. Şiirin bütününden yararlanarak şairin içinde bulunduğu duyguları açıklayınız. Şairin olaylara bakış açısını metinden örnek ve ayrıntılarla anlatınız.

 • Cevap:

3. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Sayfa 109 Cevabı

Okuduğunuz şiirde hangi söz sanatlarına yer verilmiştir? Örneklerle gösteriniz.

 • Cevap:

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki dizelerde geçen fiillerin aldığı çekim eklerini (kip ve kişi) belirleyip yazınız.

 • Cevap:

Önce toprağı kirlettik;
Ne geçtiyse elimize attık üzerine
Kıydık canım ağaçlarına, çiçeklerine,
Çöpten görünmez oldu baharın güzel yüzü,
Topraktan özür dileriz.

5. ETKİNLİK

Çevrenizle ilgili sınıfa getirdiğiniz görselleri arkadaşlarınıza gösteriniz. Görseller üzerinde konuşunuz. Konuşurken katılımlı veya güdümlü konuşma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilirsiniz. Konuşmalarınızda beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmaya çalışınız. Kelimeleri anlamlarına uygun olarak kullanmaya, yabancı dillerden alınmış dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya dikkat ediniz.

 • Cevap:

6. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Sayfa 110 Cevabı

Yaşadığınız yerde gözlemlediğiniz bir çevre sorunu ile ilgili haber yazısı yazınız. Yazarken kontrollü yazma yönteminden yararlanabilirsiniz. Haber yazılarında 5N1K (ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin, kim) kuralına uyulur. Yazınızı oluştururken bu işlem sırasına uyunuz. Anlatımı desteklemek için grafik ve tablolardan yararlanınız. Yazınıza uygun bir başlık koymayı unutmayınız.

 • Cevap:

YAZARI TANIYALIM

Nail Tan (1941- )
Halk bilimci, şair. Hayatı boyunca Türk folklorunu araştıran sanatçı, bu araştırmalarını çeşitli dergilerde yayımlamıştır.
Eserlerinden bazıları: Atatürk ve Türk Folkloru, Çocuklarımıza Folklor Hâzinelerinden Seçmeler, Acaba Biraz Maviniz Biraz Yeşiliniz Var mı?, Sepetçioğlu Osman Efe…

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Yaşadığınız doğal ortamı gözlemleyiniz. Edindiğiniz izlenimleri paylaşmak üzere hazırlık yapınız.

 • Cevap:

Çevrenizde yaşayan canlıları gözlemleyiniz. Onların yaşamalarına engel olan neler var? Araştırınız.

 • Cevap:

Çevrenizde nesli tükenmek üzere olan hayvan ya da bitki var mıdır? Araştırınız.

 • Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Doğa ve Evren Teması Sayfa 107-108-109-110 Özür Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.


7. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI CEVAPLARI DÖRTEL YAYINCILIK

Yorum yapın