Bir Kelaynak Anlatıyor Metni Etkinlik Cevapları 7. Sınıf Türkçe

bir kelaynak anlatıyor metni cevapları ve soruları, dörtel yayıncılık 7. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 111-112-113-114-115-116-117 doğa ve evren teması

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Bir Kelaynak Anlatıyor Metni Cevapları Sayfa 111-112-113-114-115-116-117

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Sayfa 111 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Yaşadığınız yerdeki doğal ortamın özellikleri nelerdir? Anlatınız.

 • Cevap:

2. Çevrenizdeki doğal ortamda yaşayan canlıların yaşamını olumsuz etkileyen neler vardır? Söyleyiniz.

 • Cevap:

Aşağıdaki metni noktalama işaretlerine dikkat ederek not alma tekniğini kullanarak sesli okuyunuz.

BİR KELAYNAK ANLATIYOR

Bilmem adımı hiç duydunuz mu? Söyleyeyim duymadıysanız. Adım: Kelaynak. Kimileri çirkin bir kuş olduğumu söyler. Böyle diyenler, tüylerimin güneşte nasıl parladığını galiba hiç görmemişler. Görselerdi çirkin olduğumu söylemezlerdi. Aslında ben buna aldırmıyorum. Beni güzel bulsalar ne çıkar, çirkin bulsalar ne çıkar? Benim derdim başka. Hem de çok başka.
Ailem dünyadan silinip yok olmak üzere. Böyle giderse soyum sopum kalmayacak. Adım bile unutulup gidecek. İşte benim derdim. Bundan daha büyük dert olur mu? Bir zamanlar bizim büyük, hem de çok büyük bir ailemiz vardı. Asya, Avrupa ve Afrika gibi büyük kara parçalarına yayılmıştık. Sayıca çoktuk. Bir havalandık mı ortalık kanat seslerimizden çınlardı. Ya şimdi? Söylesem belki de inanmayacaksınız 70-80 kadar kaldık.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Sayfa 112 Cevabı

Bir kısmımız Fas’ta yaşıyor. Bana ve aileme gelince, yazın Türkiye’ye geliyor, yazı burada geçiriyoruz. Kaldığımız yerin adını da belirteyim: Fırat Nehri’nin kıyısında bir kasaba var, Urfa’nın Birecik kasabası. İşte bu kasabada kalıyoruz yazları. Daha doğrusu ölmemeye, yok olmamaya çalışıyoruz. Kış gelince de Afrika’ya göçüyoruz. Bizim sayımız niye azaldı? Niye hızla yok olmaya başladık? Bakın bunu anlatayım sizlere.

Biz Kelaynaklar ekinlere zarar veren çekirgelerle besleniriz. Bu yönden çiftçilerin en büyük yardımcısı sayılırız. Çünkü bizim avladığımız çekirgeler olsun, ekinlere zarar veren öteki böcekler olsun çiftçilerin korkulu rüyasıdır. Onlar ekinlere bir dadandı mı çiftçiler emeklerinin karşılığını alamazlar. İşte bunun için de çekirgelere, öteki zararlı böceklere karşı birtakım önlemler almaya başladılar. Bunun için de çekirgeleri, zararlı böcekleri öldürmek için tarlalarına zehirli ilaçlar attılar. Böcekler bu ilaçlardan zehirlendi. Biz de bu zehirli böcekleri yedik. Zehirlendik böylece. Pek çok arkadaşımız, soydaşımız bu yüzden öldü.

Bilirsiniz doğadaki yaratıklar arasında güzel bir denge vardır. Her canlı varlığıyla başka canlıların yaşamına katkıda bulunur, daha doğrusu onlara yardım eder. Bir örnek vereyim. Güneş toprağa gömülen tohumun yeşermesini sağlar. Yeşeren tohum önce fidan, sonra ağaç olur. Ağaç yapraklarını döktüğü zaman, altında verimli topraklar oluşur. Bu toprakta bitkiler yetişir. Bitkileri yiyen koyunlar, etiyle, sütüyle insanın besin ve giyim ihtiyacını karşılar.

Bitkiler kirli havayı temiz havaya dönüştürür. Ayrıca bu bitkiler otla beslenen kimi hayvanlara onlar da yırtıcı canlılara besin olur. Tarla farelerinin çakallara, çakalların kurtlara yem olduğu gibi. Doğadaki dengenin bozulduğunu bir düşünelim. Yaşamak çok güçleşir. Biz kelaynakları örnek vereyim yine. Bizim soyumuzun tükenmesi, yaşadığımız çevreye büyük zararlar verecektir. Çekirgeleri avlayamayacağımız için çekirge akınları başlayacak, bitkileri tüketecektir çekirgeler. Bitkilerin tükenmesi yaşamı etkileyecektir. Kısacası doğadaki dengenin bozulması insanoğlu için büyük bir tehlikedir. Yalnız insan için mi tüm varlıklar için. Benden, bir Kelaynak’tan söylemesi…
Emin ÖZDEMİR

1. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Sayfa 113 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimleri belirleyip metne olan katkısını söyleyiniz.

Çünkü bizim avladığımız çekirgeler olsun ekinlere zarar veren öteki böcekler olsun çiftçilerin korkulu rüyasıdır.

 • Cevap:

Ailem dünyadan silinip yok olmak üzere. Böyle giderse soyum sopum kalmayacak.

 • Cevap:

Beni güzel bulsalar ne çıkar, çirkin bulsalar ne çıkar?

 • Cevap:

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini belirleyip yazınız.

 • Cevap:

Konusu:
Ana Fikri:

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Metindeki anlatım kimin ağzından yapılıyor?

 • Cevap:

2. Anlatıcının dert dediği nedir? İnsanlar bu duruma çözüm bulabilir mi?

 • Cevap:

3. Anlatıcı, kendileriyle ilgili hangi bilgileri veriyor?

 • Cevap:

4. Anlatıcı, kendilerinin doğaya hangi faydaları sağladıklarından söz ediyor?

 • Cevap:

5. Doğanın dengesi, doğadaki uyum ne zaman bozulmaya başlıyor?

 • Cevap:

4. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Sayfa 114 Cevabı

Okuduğunuz metinden söz sanatlarına (kişileştirme, konuşturma, tezat, abartma) örnekler bulup yazınız.

 • Cevap:

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen yönlendirici, geçiş ve bağlantı ifadeleri tespit edip altlarını çiziniz.

 • Cevap:

• Bacalardan çıkan dumanlar havayı kirletmiş. Bir başka deyişle insanlar ciğerlerine temiz hava yerine duman doldurmaya başlamışlar.
• Kuşlar kaçmış dumandan, dünyada özellikle temiz havalı yerler aramaya koyulmuşlar.
• Bunları bize sıradan insanlar da söylüyor ama iş iştir.
• İnsanlar birçok fabrika kurmuş fakat bu fabrikaların atıklarını ne yapacaklarını hiç düşünmemişler.
• Doğa, kirliliğe karşı tepki vermiş oysaki insanlar bu tepkiden rahatsız olmamışlar.
• Doğaya karşı yapılanlar önlenmeli aksi takdirde doğa kendisi önleyecektir.
• Öğretmenimiz doğayla ilgili slogan hazırlamamızı istedi. Özellikle nesli tükenen hayvanları koruyucu sözleri kullanmamızı belirtti.

6. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Sayfa 115 Cevabı

Aşağıdaki parçada hangi anlatım biçimlerinden ve düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılmıştır? Yazınız.

Bir zamanlar bizim büyük, hem de çok büyük bir ailemiz vardı. Asya, Avrupa ve Afrika gibi büyük kara parçalarına yayılmıştık. Sayıca çoktuk. Bir havalandık mı ortalık kanat seslerimizden çınlardı. Ya şimdi? Söylesem belki de inanmayacaksınız 70-80 kadar kaldık.
(…)
Biz Kelaynaklar ekinlere zarar veren çekirgelerle besleniriz. Bu yönden çiftçilerin en büyük yardımcısı sayılırız. Çünkü bizim avladığımız çekirgeler olsun, ekinlere zarar veren öteki böcekler olsun çiftçilerin korkulu rüyasıdır. Onlar ekinlere bir dadandı mı çiftçiler emeklerinin karşılığını alamazlar. İşte bunun için de çekirgelere, öteki zararlı böceklere karşı birtakım önlemler almaya başladılar. Bunun için de çekirgeleri, zararlı böcekleri öldürmek için tarlalarına zehirli ilaçlar attılar. Böcekler bu ilaçlardan zehirlendi. Biz de bu zehirli böcekleri yedik. Zehirlendik böylece. Pek çok arkadaşımız, soydaşımız bu yüzden öldü.

 • Cevap:


7. ETKİNLİK

Aşağıdaki dize ve cümlelerde geçen çekimli fiilleri, altını çizerek belirtiniz. Altını çizdiğiniz fiillerin kip ve kişilerini yazınız.

 • Cevap:

Bayrak bayrak dilimizde türkümüz,
Sığmaz zamanlara Atatürk’ümüz. ()
Yürüyelim, koşalım,
Hızlandıkça coşalım, ()
Bir gün olup kucağına ulaşsam
Gözlerinden döksem sevinç yaşını. ()
Yeni evinizde güle güle oturasınız. ()
Biraz hızlı yürümelisin. ()
Bana bir masal anlat. ()
Doğayı sevelim, ormanları koruyalım. ()
Çocuklar tatile gitse mi, gitmese mi? ()
Yarın bize gelmeliler, ()
İnsanları sev, çiçekleri koru. ()

8. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Sayfa 116 Cevabı

“Kirli bir doğada niçin yaşamak istemezsiniz?” sorusuna cevap olacak hikâye edici bir metin yazınız. Yazınızı anlatım bozukluğu, yazım ve noktalama kuralları bakımından düzenleyip arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap:

9. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Sayfa 117 Cevabı

Aşağıdaki cümleleri belirtilen fiil kipleriyle tamamlayınız.

 • Cevap:

Bu konuyu babama…(Hatırlatmak: Gereklilik kipi, 1. tekil kişi)
Şu yolu…(İzlemek: Emir kipi, 2. çoğul kişi)
Dilerim senin de başına…(Gelmek: İstek kipi, 3. tekil kişi)
Yavrucuğum, biraz da ders…(Çalışmak: Şart kipi, 2. tekil kişi)
Bu soruyu öğretmene…(Sormak: Gereklilik kipi, 3. tekil kişi)
Biraz…iyi olacak. (Dinlenmek: Şart kipi, 1. çoğul kişi)
Konuşmayı bırak da…(Yürümek: Emir kipi, 2. tekil kişi)
Ulular köprü…basıp geçme. (Olmak: Şart kipi, 3. tekil kişi)
Bugün sinemaya…mi? (Gitmek: İstek kipi, 1. çoğul kişi)

YAZARI TANIYALIM

Emin Özdemir (1931-2017)
Türk dili araştırmacısı, deneme yazarı, sözlükçü. Eğitimin değişik kademelerinde çalışan yazar, dille ilgili araştırma, inceleme, eleştiri, deneme ve makale türünde yazılarını çeşitli dergilerde J yayımladı. Türkçenin özleştirilmesi, geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi konularında çalışmalar yaptı. TDK’nin yönetim ve yürütme kurulu üyeliklerinde bulundu. Terim kolu başkanlığı yaptı.
Eserlerinden bazıları: Türkçe Öğretimi, Yazma Tekniği, Güzel Dilimiz Türkçe ve Okuma Kitabı,
Okuma Sanatı, Edebiyat Bilgileri Sözlüğü…

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Mevsimlerin özellikleri üzerine bir araştırma yapınız.

 • Cevap:

Fabl türünün özelliklerini araştırınız.

 • Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Doğa ve Evren Teması Sayfa 111-112-113-114-115-116-117 Bir Kelaynak Anlatıyor Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.


7. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI CEVAPLARI DÖRTEL YAYINCILIK

Yorum yapın