7. Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 134-160 Cevapları

7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 134-160 Cevapları en güncel haliyle sitemizde.7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 134-160 Cevapları için aşağıya bakabilirsiniz.

7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 134 Cevapları

1- Aşağıdaki karışımları, verilen ayırma yöntemlerinden uygun olanlarla eşleştiriniz.

Karışımlar
1. Şeker-su  –> Buharlaştırma
2. Alkol-su –> Damıtma
3. Kum-saman –> Yoğunluk farkı
4. Petrol –> Damıtma
5. Zeytinyağı-su –> Yoğunluk farkı

2- Bir kabın içinde kum-saman-tuz ve su karışımı bulunmaktadır. Bu karışımı oluşturan maddeleri birbirinden ayırmak için sırasıyla hangi yöntemlerin kullanılması gerektiğini tahmin etmeye çalışınız. Tahminlerinizi alttaki boşluğa yazınız.

Cevap: Bir kabın içindeki kum-saman-tuz ve su karışımındaki maddeleri ayırmak için sırasıyla yüzdürme, süzme ve buharlaştırma yöntemleri kullanılmalıdır

Okuma parçasını okuyunuz ve ilgili soruları yanıtlayınız.

BUĞDAYI AYIKLAMAK
Buğdayın yenilebilir tanelerini ayırmak için geleneksel yöntemlerle buğday bitkisi dövülürdü. Sap ve buğday karışımı önce rüzgârda savrulur, savrulma sırasında esintinin etkisiyle daha hafif olan sap kısmı uçuşurken daha ağır olan buğday taneleri rüzgârdan az etkilenerek aşağı düşerdi.

a) Buğdayın ayıklanmasında maddelerin hangi özelliklerinden yararlanılmıştır?

Cevap: Yoğunluk farkı

b) Buğdayı ayıklamak için başka hangi yöntemler kullanılabilir?

Cevap: Yüzdürme(flotasyon): Sudan hafif olan katı taneciklerin su yüzeyine çıkarılarak ayrılması yöntemi. Hafif olan saplar yukarıya doğru çıkacak ve bu şekilde buğday elenecektir.

7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 135 Cevapları

Evinizde bir günde ne kadar çöp birikir? Çöpe attığınız maddeler, sonrasında hangi aşamalardan geçer?

Cevap: Biz çekirdek bir aileyiz. Bizim evimizde günlük yaklaşık bir çöp poşetini dolduracak kadar çöp birikmektedir. Bazen annem çok geniş bir temizlik yaptığında ya da bize kalabalık misafir geldiğinde iki çöp poşeti de çıkabilmektedir.

Çöpe attığınız maddelerden hangileri yeniden değerlendirilebilir?

Cevap: Cam, ağıt, atık pil gibi maddeler geri dönüşümde kullanılabilmektedir. Plastik torbalar, poşetler, plastik kutu, kova, kablar, folyeler, köpükler , detarjan şişeleri v.d. ambalaj atıkları ve çöpleri günümüzde kısmen de olsa değerlendirilmektedir.

7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 138 Cevapları

Kaynakların etkili kullanımı bakımından geri dönüşümün önemini araştırınız

Kaynakların etkili kullanımı bakımından geri dönüşümün önemini araştırınız. Geri dönüşümün geleceğe ve ekonomiye katkıları konularında sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Geri dönüşüm: Kâğıt, cam, plastik ve metal gibi maddelerin diğer maddeler ile birlikte atılmadan ayıklanması ve bunların yeni bir ürün gibi tekrar kullanılmasıdır. Geri kazanımla, doğal kaynaklarımız korunur, enerji tasarrufu sağlanır, ekonomiye katkı sağlanır, çöplüğe giden atık miktarı azalır ve geleceğe yatırım yapılır. Geri kazanılmış bir ürün ile hayal bile edemeyeceğimiz birçok yeni ürün elde edilebilir.

Örneğin, Geri kazanılmış soda şişelerinden T-shirtler, taraklar ve milyonlarca diğer plastik eşya yapılabilir. Hatta yeni bilgisayarınızın kutusu bile geri kazanılmış plastikten yapılmış olabilir.

Demir, çelik, bakır, kurşun, elektronik atık gibi maddeler yer altı zenginliklerimiz olan madenlerden elde edilir. Bu maddelerin geri dönüşüm sonucu ham madde olarak tekrar kullanılması doğal kaynakların tükenmesini önler. Ayrıca ülkemizin ham madde için dış ülkelere ödediği döviz miktarı azaltılarak ülke ekonomisine katkı sağlanmış olur. Plastik, cam gibi maddelerin geri dönüşümü sonucu daha az petrol ve kömür kullanılır. Kâğıt, karton gibi atıkların geri dönüştürülmesiyle de daha az ağaç kesilir.

7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 139 Cevapları

Geri dönüşüm tesislerinin çalışma sistemleri hakkında bir araştırma yapınız

Geri dönüşüm tesislerinin çalışma sistemleri hakkında bir araştırma yapınız ve araştırma sonuçlarınıza dayanarak geri dönüşüm tesislerinin ekonomiye katkısı hakkında sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Geri dönüşüm hem çevreci bir yaklaşım neticesi ortay çıkmıştır hem de ticari bir faaliyet alanı olarak bir değer kazanmıştır. Bir endüstrinin kurulabilmesi için en önemli şeylerden birisi o işletmenin ham madde kaynaklarına yakın olmasıdır. Eğer ticari işletme veya fabrika ham madde kaynağından uzak ise işletmenin masrafları artacağı için firma oraya tesis kurmaz veya başka bir yere taşır. Ham maddenin önemi günümüzde çok daha fazla bir önem kazanmıştır zira ham madde kaynakları çeşitli sebepler ile tükenmeye yüz tutmuş, buna karşın birçok tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlerden birisi olan geri dönüşüm firmalarının faaliyet göstermesi ise bu konuda hem çevreci bir yaklaşım geliştirmiş hem de iyi bir kaynak bulma yöntemi olarak ticari bir saha olmuştur.

Ancak bir geri dönüşüm tesisinin iyi ve kaliteli iş çıkartabilmesi için mutlaka kaliteli ve birinci sınıf geri dönüşüm makineleri ile bu işlemleri gerçekleştirmesi gerekir. Bu makineler geri dönüşüme girecek olan materyalin çinisine göre farklı yapılarda ve türlerde olabilmektedir. Bir geri dönüşüm tesisi için çok farklı geri dönüşüm makineleri kullanılmaktadır. Bunlardan birisi olan atık kablo geri dönüşüm makinesi, daha çok atık olan her türlü kablonun yeniden kazandırılması için hizmet vermektedir. Atık kablolar plastik kaplı veya çıplak metal halde bulunabilmektedir. Bunların ayrışması çok önemli bir işlemdir. Eğer kalitesiz geriş dönüşüm makinesi kullanılırsa ayrıştırma için ısı ve yakma işlemi kullanılır ki bu kanunen yasaktır ve aynı zamanda ciddi anlamda ham madde israfıdır. Çünkü yakma ile kablo üstündeki plastiğin neredeyse yarısı ziyan olmakta ve kablo içindeki bakırın da yüzde onu kullanılamaz hale gelmektedir. Oysa yeni tip atık kablo geri dönüşüm makinesi ile birlikte plastik oranı çok yükselmekte ve ziyan edilen bakırın oranı da çok düşmektedir. Böylece hem bakır hem de plastik noktasında verimli bir geri dönüşüm işlemi gerçekleştirilmektedir.

7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 141 Cevapları

1- Aşağıdaki maddelerden hangileri geri dönüştürülebilir? Bu maddeleri örnekteki gibi okla gösteriniz.

Cevap: Cam şişeler, gazeteler, karton kutular, alüminyum kutular okla gösterilmelidir.

Aşağıdaki okuma parçasını okuyunuz ve ilgili soruları yanıtlayınız.

Dünyanın bazı şehirlerinde geri dönüşüm yapılması kanuni yaptırımı olan bir vatandaşlık görevidir. Amerika Birleşik Devletleri’nin Cleveland (Kılivlınt) şehri bunlardan birisidir. Bu şehrin sakinleri, içinde %10’dan fazla geri dönüşebilen malzeme bulunan çöp attığında 100 dolar ceza ödemek zorundadırlar. Peki, bu sakinlerin geri dönüşüm kutularını kullanıp kullanmadıkları nasıl anlaşılacak? Radyo frekans kimliği olarak bilinen ve bir kablosuz kimlik tanıma teknolojisi olan geri dönüşüm kutuları sayesinde geri dönüşüm kutularının kullanılıp kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Bu teknolojinin kullanılabilmesi için her eve ait geri dönüşüm kutusuna geri dönüşüm kutusunun kime ait olduğunu belirten bir yonga [chip (çip)] yerleştirilmektedir. Çöp kamyonlarında ise bu yongaları kablosuz olarak okuyabilen algılayıcılar bulunmaktadır. Eğer herhangi bir geri dönüşüm kutusu kaldırım kenarına konmadığı için birkaç hafta çöp kamyonu tarafından algılanmaz ise belediye görevlileri bu eve ait normal çöp kutusunu incelemeye alarak çöp kutusunda %10’dan fazla geri dönüşebilen malzeme bulursa ev sahibine 100 dolar ceza yazmaktadırlar. Cleveland Belediye Meclisi’nin 2007’de küçük bir pilot çalışma ile başlattığı bu proje geçtiğimiz günlerde 25 bin konutu kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Başarı sağlanması durumunda 5 yıl içerisinde bütün şehrin proje kapsamına alınması beklenmektedir.

a) Geri dönüşüm yapılmasının kanuni yaptırımlara bağlanmasının geri dönüşüme katkıları neler olabilir?

Cevap: Geri dönüşümü olumlu yönde etkilemiş ve geri dönüşümü arttırmıştır.

b) Sizce ülkemizde de bu şekilde yasal uygulamalar olmalı mıdır?

Cevap: Kesinlikle olmalıdır. Bu yasal uygulamalar sayesinde geri dönüşümü arttırabiliriz.

c) Yaşadığınız şehirde belediye başkanı olduğunuzu düşününüz. Şehrinizde geri dönüşümü artırmak için hangi uygulamaları yapardınız?

Cevap: Ben yaşadığım şehirde belediye başkanı olsaydım geri dönüşüme katılan ve katkı sağlayan aileleri sosyal medya hesaplarımızda yayınlar ve ne kadar güzel bir iş yaptıklarını anlatırdım. Geri dönüşüme katkı sağlayan kişileri maddi ve manevi olarak ödüllendirirdim. Maddi olarak para desteğinde bulunur manevi olarak ise plaketler hazırlar ve hediye ederdim.

7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 151 Cevapları

Hangi ortamda bulunan beherglastaki suyun sıcaklığı daha çok artmıştır

Hangi ortamda bulunan beherglastaki suyun sıcaklığı daha çok artmıştır bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Bu deneyde de göreceğimiz üzere güneş ışığını doğrudan alan cisimler daha fazla ısınırlar. Bu bakımdan, Beherglaslardan güneş ışığını doğrudan alan bir yere koyduğumuz beherglastaki suyun sıcaklığı daha fazla artmıştır.

7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 152 Cevapları

Sizce insanların kışın koyu renkli, yazın açık renkli giysiler tercih etmelerinin nedeni nedir

Sizce insanların kışın koyu renkli, yazın açık renkli giysiler tercih etmelerinin nedeni nedir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Yaz kış farklı renklerde elbise tercih etmemizin temel sebebi  ışığın soğurulmasıdır. Açık renkler ışığı daha fazla yansıtmakta, koyu renkler ışığı daha fazla soğurmaktadır. Bu bilgiden hareketle, yazın açık renkli elbiseler giyeriz ki, zaten her yer sıcaktır biz ısınmaktan daha çok serinlemek isteriz.

Bunun için açık renkli elbiseler giyerek üzerimize gelen ışığın yansımasını sağlarız. Kış aylarında, soğuk olduğundan ısınmaya ihtiyacımız vardır. Bunun kış aylarında ısınmak için ışığı daha çok soğuran yani kendi bünyesinde tutan ve ısınan koyu renkleri elbiseler tercih edilir.

7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 154 Cevapları

Sabun köpüğüne ve asfalttaki yağ birikintisine ışık düştüğünde görünen farklı renkler nasıl oluşur

Sabun köpüğüne ve asfalttaki yağ birikintisine ışık düştüğünde görünen farklı renkler nasıl oluşur bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Bunun sebebi bu maddelerin güneşten gelen tüm ışınları renkleri yansıtabilmesidir. Güneş ışığının aydınlattığı cisimler farklı renklerde görünür. Bunun sebebi Güneş’ten bize ulaşan beyaz ışığın tüm renkleri içermesidir. Tüm renkleri içeren ışık ışınları, su damlarının içinden geçtiğinde içerdiği renkleri yansıtır. Cisimlerin üzerine aynı güneş ışığı düşmesine rağmen cisimler farklı renklerde görünür. Günlük hayatta karşılaştığınız değişik renklerdeki tüm varlıklar, üzerilerine düşen ışığın bir kısmını soğurur bir kısmını ise geri yansıtır.

Güneşten gelen ışınların beyaz olduğunu biliyorsunuz. Peki, bu cisimlerin üzerine düşen güneş ışığı ile renkler arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: Tüm renkler karıştığında beyaz rengi oluşturur. Güneş ışığının aydınlattığı cisimler farklı renklerde görünür. Bunun sebebi Güneş’ten bize ulaşan beyaz ışığın tüm renkleri içermesidir. Günlük hayatta karşılaştığınız değişik renklerdeki tüm varlıklar, üzerilerine düşen ışığın bir kısmını soğurur bir kısmını ise geri yansıtır.

7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 157 Cevapları

Günlük hayatta güneş enerjisinden hangi alanlarda faydalanılır

Günlük hayatta güneş enerjisinden hangi alanlarda faydalanılır bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

 Günlük hayatta güneş enerjisinden şu alanlarda faydalanılır:

Kol Saatleri Bazı kol saatlerinde küçük güneş pilleri vardır. Bu güneş pilleri ile elektrik üreterek kendi gücünü karşılayabilir. Kol saatlerinde güneş enerjisi kullanımı çok eski yıllardan beri vardır.
Hesap Makineleri Güneş enerjisinin en eski kullanım yöntemlerinden birisi de hesap makineleridir. Birçoğumuzun elinin altında bulunan hesap makinelerinin pillerini neredeyse hiç değiştirmediği bir gerçektir.
Uzay ve Uydularda Güneş Enerjisi İnsanlığın uzaya gönderdiği uydu sistemlerinin elektrik ihtiyacı için de güneş enerjisinden faydalanılmaktadır. Güneş enerjisinin kullanım alanları arasında yer alan uydu sistemlerinde 1956 yılından beri kullanılmaktadır.
Acil Telefon Cihazları Daha çok Amerika başta olmak üzere 1970 yılından bugüne güneş enerjisi yol kenarlarındaki acil telefonların elektrik ihtiyacı için kullanılmaktadır.
Trafik Lambaları ve İşaretleri Güneş enerjisi sistemleri trafik lambalarında da çok fazla kullanılmaktadır. Ayrıca trafik işaret levhalarında da sıkça karşımıza çıkmaktadır.

7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 158 Cevapları

Güneş enerjisinin yenilenebilir bir enerji kaynağı olduğunu biliyorsunuz

Güneş enerjisinin yenilenebilir bir enerji kaynağı olduğunu biliyorsunuz. Fosil yakıtlar yerine güneş enerjisi kullanımının yaygınlaşmasının insanlara ve doğaya ne gibi faydaları olabilir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Günümüzde gelişen teknoloji ile enerjiye olan ihtiyacımız her geçen gün artmaktadır. Ancak son yıllarda insanoğlu tarafından atmosfere salınan karbondioksit miktarı ileri derecede artmıştır.

Bundan dolayı devletler ve insanlar artık yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin tam zamanı olduğunu düşünmektedir. Güneş enerjisi ile elektrik üretimi de yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma yöntemlerinden birisidir. Bu yüzden güneş enerjisinin önemi çok büyüktür.

7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 159 Cevapları

Neler öğrendik?

1. Yukarıdaki resimde verilen renkli bardakların hepsinde eşit miktarda ve eşit sıcaklıkta su bulunmaktadır. Bardaklar belli bir süre güneş ışığında bırakıldığında sıcaklık artışının en az ve en fazla olacağı bardaklar hangileridir? Sıcaklık artışları arasındaki farkın nelere bağlı olduğunu açıklayınız.

Cevap: Bardaklar belli bir süre güneş ışığında bırakıldığında sıcaklık artışının en az olacağı bardak beyaz, en fazla olacağı bardak siyah renkli olandır. Siyah renkli bardak üzerine gelen güneş ışığının çoğunu soğurduğundan sıcaklık artışı diğer bardaklardan daha fazla olacaktır.

Şekilde görüldüğü gibi beyaz ışık bir prizmaya gönderildiğinde prizmadan geçen ışık hangi renklere ayrılır? Oluşan renkleri okların ucuna gelecek şekilde yazınız.

Cevap: Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor

3- Beyaz ışık farklı renkteki zeminlerin üzerini aydınlatmaktadır. Zeminlerden yansıyan ışınların renkleri nedir?

Kırmızı, Mavi, Sarı

7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 160 Cevapları

Aynaları günlük hayatta nerelerde kullanırsınız

Aynaları günlük hayatta nerelerde kullanırsınız bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Aynalar günlük hayatımızın önemli bir yerinde bulunmaktadır. Özellikle kadınlar açısından hayatlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Gündelik hayatta herkes günde üç beş sefer en az aynaya bakmaktadır.

Günlük hayatımızda aynalar nerelerde kullanılır

Araba (motorlu taşıtların hepsi dahildir), tuvalet, asansör, banyo, giyim mağazaları, kuaförler, avize dükkanları, motosiklet, bisiklet ve daha fazla seçenek örnek olarak verilebilir.

Yorum yapın