7. Sınıf tutku yayınları Fen Bilimleri Sayfa 19-53 Cevapları

7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 19-53 Cevapları en güncel haliyle sitemizde.7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 19-53 Cevapları için aşağıya bakabilirsiniz.

7.Sınıf tutku yayınları Fen Bilimleri Sayfa 19 Cevapları

Teknolojinin uzay araştırmalarına sağladığı katkılar nelerdir

Teknolojinin uzay araştırmalarına sağladığı katkılar nelerdir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Uzay araştırmaları nedir?

Uzay araştırmaları uzayı keşfetmek ve evrenin sonsuz gizemi çözmek için yapılan deneylerin tümüne verilen addır.

Uzay araştırmaları örnekleri;

 • Teleskopla yıldızların incelenmesi.
 • Takımyıldızlarına şekillerine göre isimler verilmesi.
 • Uzayda yaşam incelemeleri.
 • Gezegenlerin incelenmesi.

Uzay araştırmalarının teknolojiye sağladığı katkılar;

 • Şeffaf diş teli.
 • İtfaiyeci tüpü
 • İtfaiyeci kıyafeti
 • Yapay kan pompaları
 • Kalp pili
 • Bebek telsizleri
 • Kulak ateş ölçeri

7.Sınıf tutku yayınları Fen Bilimleri Sayfa 20 Cevapları

Uzay araştırmaları yaparken hangi teknolojilerden yararlanılır

Uzay araştırmaları yaparken hangi teknolojilerden yararlanılır bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Bilgisayar teknolojileri alanındaki gelişmelerin sonuçları ise, daha duyarlı kontrol sistemleri, daha hızlı gözlem, daha buyuk veri kapasitesi, daha hızlı veri işlenmesi gibi etkiler yapmıştır.

Uzay araştırmaları için Kullanılan araçlar;

 • Teleskop
 • Radyoteleskopları
 • Elektromanyetik dalgalar
 • İnsanlı uzay araçları
 • İnsansız uzay araçları
 • Yer Çevresinde Yörüngeye Giren Uydular
 • Kutup Yörüngeli Uydular
 • Ekvatoral Uydular
 • Rastgele Uydular
 • İnsanlı Uydular

Bugün çok buyuk çaplı teleskoplar, son derece yüksek ayırma güçlü spektrograflar, çok duyarlı yarı-iletken dedektörler kullanılmakta, bazı gözlem cihazları uydularla Dünya çevresindeki yörüngelere yerleştirilmekte, gelişmiş dedektörler sayesinde çok farklı dalgaboyu bölgelerinde gözlemler yapılabilmektedir. Artık bazı gök cisimlerine giderek oradan örnekler getirebilen uzay araçlarının yapılabilmesi de gelişen teknolojinin araştırma alanında kullanılmasının bir örneği olarak gösterilebilir.

7.Sınıf tutku yayınları Fen Bilimleri Sayfa 26 Cevapları

Teleskopların gök biliminin gelişimindeki önemi nedir

Teleskopların gök bilimindeki yeri ve önemi nedir, teleskopların gök biliminin gelişimindeki önemi nedir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Teleskoplar, yeryüzünden ya da uzaydan gökyüzünü gözlemlemek için kullanılmaktadır. Teleskopların gök biliminde bu bakımdan oldukça faydaları bulunmaktadır. Işık yılı uzaklıktaki gök cisimlerinin gözlemlenerek raporlanması teleskopların en önemli faydaları arasında yer almaktadır. Teleskoplar uzaya da kurulabilir.

Tarihten günümüze kadar gökyüzü gözlemleri hava durumu ve tahminleri için gerekli görülmüşken bir de uzay çalışmaları bakımından ve evrenin fiziki yapısının ortaya çıkması yönüyle ele alınmış ve bunun için özel teleskoplar geliştirilerek uzay ve evren hakkında bilimsel bilgiler toplanmıştır. Bu bakımdan teleskoplar uzay ve evren hakkında bilgi toplamak için bir milat olarak kabul edilmiştir.

İnsanoğlunun gök bilimiyle ilgili yeni keşifler yapma çabasının sonucu olarak teleskop icat edildi. Böylece araştırmaların önündeki en büyük engellerden biri ortadan kalktı. Teleskop, teknoloji ile beraber hızla gelişti ve gökyüzü araştırmalarının merkezindeki yerini aldı. Bilim insanları teleskoplarla gökyüzünü incelemeye başladıktan sonra yeni gezegenler, yıldızlar ve farklı gök cisimleri keşfettiler. Tartışılan pek çok konuya açıklama getirdiler. Araştırma ve keşifler artarak devam etti.Günümüzde teleskop uzayı incelemek için kullanılan önemli bir araçtır. Yaşanan teknolojik gelişmeler ile daha güçlü teleskoplar üretilmektedir. Bu yeni teleskoplar sayesinde her geçen gün yeni keşifler yapılmakta ve evrenin büyüklüğü hakkında yeni tahminler yapılmaktadır. Gök biliminin gelişmesindeki en büyük pay teleskoplara aittir.

 • Eğer teleskop icat edilmemiş olsaydı şu sonuçlarla karşılaşılırdı:
 • Bir gök cisminin uzaklığı, kütlesi ve yaşı hesaplanamazdı.
 • Çıplak gözle görülemeyen sönük gök cisimleri keşfedilemezdi.
 • Gök bilimi yeterince gelişemezdi.
 • Uzay hakkında detaylı bilgiler elde edilemezdi.

7.Sınıf tutku yayınları Fen Bilimleri Sayfa 29 Cevapları

BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki cümlelerdeki noktalı yerlere kutucukların içinde bulunan kelime ve kelime gruplarından uygun olanları yazınız.

a) GÖKTÜRK 2, ülkemizin uzaya gözlem amaçlı gönderdiği uydudur.
b) Yeryüzünden gök cisimlerini incelemeye yarayan araca teleskop adı verilir.
c) GPS’ler uzay araştırmalarının teknolojik gelişmelere katkısıdır.
ç) Uzaya gönderilen, Dünya’nın veya başka bir gezegenin yörüngesine yerleştirilen uzay araçlarına yapay uydu denir.

2. Aşağıdaki ifadeleri en baştaki ifadeden başlayarak okuyunuz. İfadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduklarına karar vererek doğru çıkışı bulunuz.

Cevap : 1. çıkış

7.sınıf tutku yayınları Fen Bilimleri Sayfa 30 Cevapları

Gökyüzünde hangi gök cisimlerini gözlemliyorsunuz

Gökyüzünde hangi gök cisimlerini gözlemliyorsunuz bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Gökyüzünde gözlemlenebilen gök cisimleri yıldızlar, uydular, asteroitler, meteorlar olarak bilinmektedir. Bunlar daha çok teleskopla gözlemlenebilir. Yıldız kümeleri ve Ay ile Güneş çıplak gözle gökyüzünde rahatlıkla görülmektedir.

Takımyıldızı: Gökyüzüne baktığımızda bir grup oluşturmuş yıldız gibi görünen yıldız topluluklarına denir.

Kuyruklu Yıldız: İçinde taşlar, buzlar, gazlar ve tozlar bulunan, Güneş’in çevresinde uzun ve eliptik yörüngede dolanan, diğer bir adı da kirli kartopu olan gök cisimleridir.

Meteor: Yukarıda belirttiğimiz gibi Kuyruklu yıldızlardan parçalar kopabilir ve uzayda dolanabilir veya Dünya’nın atmosferine girebilir, işte bu parçalara Meteor denir.

Gezegen: Güneş’in etrafında belirli yörüngelerde dönen büyük gök cisimlerine denir.

Ay, Dünya’nın tek doğal uydusudur. Güneş Sistemi içinde beşinci büyük doğal uydudur. Dünya ile Ay arasında ortalama merkezden merkeze uzaklık 384.403 km, yani Dünya’nın çapının yaklaşık otuz katı kadardır. Ay’ın çapı 3.474 km’dir, bu da Dünya çapının dörtte birinden biraz fazladır. 

7.Sınıf tutku yayınları Fen Bilimleri Sayfa 36 Cevapları

BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME 1-2

Aşağıda görselleri verilen gök kavramları hakkında bildiklerinizi verilen noktalı alanlara yazınız.

Nebula ya da bulutsu uzayda bulunan ve geniş alanlara yayılmış olan gazlar, toz, Hidrojen, helyum ve diğer iyonize gazlardan oluşan bulutsu yapı. 

Yıldız, ağırlıklı olarak hidrojen ve helyumdan oluşan, yoğun ve karanlık uzayda ışık saçan gökyüzünde bir nokta olarak görünen plazma küresi. Bir araya toplanan yıldızların oluşturduğu gökadalar gözlemlenebilir evrenin hâkimidir.

Takımyıldız, gökyüzünün bölündüğü 88 alandan her birine verilen isimdir.Terim genellikle, yanlış bir biçimde, görünüşte birbiriyle ilgili gözüken yıldız gruplarını tanımlamak için kullanılır. Bazı ünlü takımyıldızlar, çeşitli nesnelere benzetilen parlak yıldız düzenlerine sahiptir.

Kara delik, astrofizikte, çekim alanı her türlü maddesel oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan, kütlesi büyük bir kozmik cisimdir. Kara delik, uzayda belirli nicelikteki maddenin bir noktaya toplanması ile meydana gelen bir nesnedir de denilebilir.

Samanyolu ya da Kehkeşan, içinde Güneş Sistemi’nin de bulunduğu gök ada. Yerel Küme’nin bir parçası olan çubuklu sarmal türde bir gök adadır. Gözlemlenebilir Evren’deki milyarlarca gök adadan sadece bir tanesidir.

7.Sınıf tutku yayınları Fen Bilimleri 1. Ünite Sonu Değerlendirme Sayfa 37-40 Cevapları

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen noktalı alanlara yazınız.
1) Teknoloji ile uzay araştırmaları arasında nasıl bir ilişki vardır sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Tıklayınız

2) Uzay kirliliğinin nedenleri nelerdir?

Uzaya gönderilen uydu uzay mekiği uzay araçlarının boşalan yakıt tankları, patlayan füzeler ve daha birçok cisim uzay boşluğuna savrulmuştur. Tüm bu atıklar uzayda, uzay kirliliğine neden olur. Sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Tıklayınız

3) Galaksi nedir, örnekler veriniz

Milyonlarca yıldız, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş sistemlere gök ada (galaksi) adı verilir. Samanyolu ve Andromeda birer galaksidir. Sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Tıklayınız

4) Evren ve uzay kavramlarını açıklayınız 

İçerisinde galaksilerin, gezegenlerin, yıldızların, meteorların, kuyruklu yıldızların vb. bütün gök cisimlerini
barındıran ve yerküre de dâhil olmak üzere meydana gelen yapıya evren denir. Uzay ise evrenin yerküre hariç olan kısmına verilen isimdir. Sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Tıklayınız

B. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1 D  2 D 3 Y 4 D   5 Y 6 Y 7 D 8 Y

C. Aşağıdaki cümlelerdeki noktalı yerlere kutucukların içinde bulunan kelime ve kelime gruplarından uygun olanları yazınız.

1- evren 2- karanlık  3- takımyıldızı  4- bulutsu 5- kara delik

Ç. Aşağıdaki açıklamaların her birini, karşılarında verilen kavramlarla oklar yardımıyla eşleştiriniz.

Roketler; Bir uzay aracının atmosferin dışına…..
Yapay Uydu; Dünyanın veya başka bir gezegenin ….
Uzay sondası;  Gök cisimlerinin yakınında uçma …
Uzay mekikleri; Uzaya hızla yükselen ….
Uzay istasyonları; Uzayda astronomların çalışmasını…

D. Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçenekleri işaretleyiniz.

1 D  2 B  3 D  4 B  5 A  6 A  7 C 8 D

7.Sınıf tutku yayınları Fen Bilimleri Sayfa 41 Cevapları

Ağacın üremesini sağlayan tohum ile ağacın diğer kısımlarının genetik yapısı

Ağacın üremesini sağlayan tohum ile ağacın diğer kısımlarının genetik yapısı birbirinin aynısı mıdır bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Genetik yapısı benzerdir. Çünkü kalıtım yoluyla aynı dna ve genlere sahiptirler. Sadece görünümleri vs değişiklik gösterir.

Ağacın üremesini sağlayan tohum ile ağacın diğer kısımlarının genetik yapısı birbirinin aynısıdır. Sebebini açıklayacak olursak;

 • Genetik yapıları benzerdir.
 • Kalıtım yoluyla birbirleri ile aynı DNA  ve aynı genlere sahiptirler.

Ağaçlar, tohum sayesinde ürerler. Şişen tohum uzun bir süre sonra ortasından yarılır ve uç verir. Kısacası ağaçların üremesinde en büyük etken tohumdur. Ayrıca ağaçlar, kök ve gövdeden meydana gelir.

7.Sınıf tutku yayınları Fen Bilimleri Sayfa 42 Cevapları

Vücudunuz nelerden meydana gelir

Bir orman, ağaçlardan; bir futbol takımı, oyunculardan; bir duvar, tuğlalardan oluşur. Acaba vücudunuz nelerden meydana gelir

İnsan, yeryüzündeki canlı varlıklardan biridir. En akıllısı, en gelişmişidir. Vücudumuzu gözden geçirirsek bunun ne şaşılacak bir makine olduğunu görürüz.

Bütün canlılarda olduğu gibi, insan vücudunun ana yapısı da hücre’dir. Hücrelerimiz çoğalarak dokuları, dokular çoğalarak organları, organlar da, yaptıkları görevler bakımından sistem’leri meydana getirir.

Vücudumuzdaki kas’lar, kemik’ler, sinir’ler hep hücre dokularından yapılmıştır.

7.Sınıf tutku yayınları Fen Bilimleri Sayfa 47 Cevapları

Bitki ve hayvan hücrelerini temel kısımları ve bunların görevleri

Aşağıdaki tabloda bitki ve hayvan hücrelerini temel kısımları ve bunların görevleri açısından karşılaştırınız.

Hücre için de aynısı geçerlidir. Okullardaki sıradan ışık mikroskoplarıyla hücrenin temel kısımlarını görebiliriz.

Bunlar;

 1. Hücre zarı
 2. Çekirdek
 3. Sitoplazma (hücre sıvısı)dır.

Bitki ve hayvan hücresi için temel kısımlar aynıdır.

Hücrenin temel kısımlarının görevleri

Hücre Zarı: Hücreyi sarar. Dış etkilerden korur. Canlı bir tabakadır. Seçici geçirgendir. Yani istediği maddeyi geçirir, istemediğini geçirmez.

Çekirdek: Hücrenin yönetim merkezidir.

Sitoplazma: Hücrenin sıvı kısmıdır. Jöle kıvamındadır. Hücre olayları bu sıvı içindeki organellerde gerçekleşir.

Bitki hücresiHayvan hücresi
Hücre zarının dışında hücreHücre zarının dışında hücre duvarı vardır. duvarı bulunmaz
Şekilleri genelde köşelidir. Şekilleri genelde yuvarlaktır
Sentrozom bulunmazSentrozom bulunur
Kofulları büyük ve az sayıdadırKofulları küçük ve çok sayıdadır
Genelde lizozom bulunmazGenelde lizozom bulunur

7.Sınıf tutku yayınları Fen Bilimleri Sayfa 52 Cevapları

BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME

1) Aşağıdaki şekillerin sol taraftakine sadece bitki hücresinde bulunan yapı ve organelleri, sağ taraftakine sadece hayvan hücresinde bulunan organelleri yazınız. Her iki hücrede ortak olan yapı ve organelleri ise ortadaki kısma yazınız.

2) Aşağıdaki bebeklerin her biri, bir sonrakini kapsamaktadır. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini düşünerek hangi bebeğin neyi temsil ettiğini altlarına yazınız. Bunların arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

(I) organizma
(II) sistem
(III) organ
(IV) doku
(V) hücre

7.Sınıf tutku yayınları Fen Bilimleri Sayfa 53 Cevapları

Mitozun ne olduğunu ve canlılar için önemi

Mitozun ne olduğunu ve canlılar için önemi nedir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Hücre bölünmesi, büyüme ve yaraların onarılmasını mitoz gerçekleştirir eğer mitoz olmazsa vücut gelişmez büyümez ve açılan yaralar onarılamaz bir süre sonra yenilenmek isteyen hücrelerde ölür ve zamanla canlı yok olur.

Mitozun önemi Yararlı özelliklerin değişmeden gelecek nesillere aktarılmasını sağlar.

 • Mitoz, vücut hücrelerinde görülür.
 • Mitoz, tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar
 • Mitoz, çok hücreli canlılarda büyüme ve gelişmeyi sağlar.
 • Mitoz, çok hücreli canlılarda yaraların onarılmasını sağlar.
 • Mitoz, bazı canlılarda yenilenme (onarım – üreme) sağlar.
 • Eşeysiz üreme mitoz ile gerçekleşir.
 • Mitoz sonucu 2 hücre oluşur.
 • Mitoz bölünme ile yararlı özellikler korunur, nesilden nesile devam etmesi sağlanır.
 • Mitoz sonucu ana hücre ile yavru hücre aynı kalıtsal özelliklere sahiptir.
 • Mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmez.
 • Mitoz bölünmede çeşitlilik yoktur.
 • Mitoz bölünmede parça değişimi yoktur.

Bu yazımızı okuyanlar aşağıdaki yazımızı da okudular

Gül bitkisinden uygun şekilde kesilen bir dal, uygun şartlarda gelişerek aynı özellikte yeni bir gül bitkisini oluşturur. Bu yeni bitki nasıl oluşur, İki bitkinin aynı özellikte olmasını sağlayan nedir 

Mitoz; bazı canlılarda büyümeyi, bazılarında hasarlı dokuları onarmayı, bazılarında ise üremeyi sağlar. Bu şekilde bölünen her hücre için mitozun önemi farklıdır. Toprağa dikilen küçük bir fidan, bir süre sonra büyüyerek büyük bir ağaca dönüşür. Ağacın enine ve boyuna büyümesi için hücre sayısının artması gerekmektedir. Hücre sayısındaki bu artış mitozla sağlanır. Bir tohumun çimlenmesi sonucu yeni bitki oluşumu da bu şekilde gerçekleşir. Bu sayede yeni gül bitkisi gelişir. İki bitki de de aynı hücrelere ve alıtsal özellikler olduğu için benzer özellik taşırlar.

Yorum yapın