9. Sınıf meb yayınları Biyoloji Sayfa 117-152 Cevapları

9.Sınıf meb yayınları Biyoloji Sayfa 117-152 Cevapları en güncel haliyle sitemizde.9.Sınıf meb yayınları Biyoloji Sayfa 117-152 Cevapları aşağıya bakabilirsiniz.

9.Sınıf meb yayınları Biyoloji Sayfa 117 Cevapları

Soğuk ve sıcak suda bekletilen kozalak pullarının neden farklı oranlarda kapandığını ve sıcaklığın etkisi

Kozalak pullarının neden şekil değiştirdiği, Soğuk ve sıcak suda bekletilen kozalak pullarının neden farklı oranlarda kapandığını ve sıcaklığın etkisi hakkında sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Sonuçlandırma
1. Kozalak pullarının neden şekil değiştirdiğini tartışınız.

Çam kozalakları pullarının çevredeki nem değişimine göre şekil değiştirir.

2. Soğuk ve sıcak suda bekletilen kozalak pullarının neden farklı oranlarda kapandığını ve sıcaklığın etkisini tartışınız.

9.Sınıf meb yayınları Biyoloji Sayfa 121 Cevapları

Farklı disiplinlerde bilimsel yöntemler ne tür farklılıklar gösterir

Farklı disiplinlerde bilimsel yöntemler ne tür farklılıklar gösterir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

ARAŞTIRINIZ

TÜBİTAK tarafından her yıl düzenlenen “Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması” Proje Rehberini inceleyerek bilimsel bir çalışmanın nasıl yürütüldüğünü araştırınız.

TÜBİTAK tarafından da öğrencilere tanıtılan bilimsel araştırma basamakları, bilimsel araştırma yapmak isteyen herkes için rehber olmalıdır.

Konunuzu seçtikten sonra, hangi araştırmaya nasıl başlayacağınızı, neleri ekleyeceğinizi hepsini sırasıyla söyler.

Bilimsel araştırma o yüzden sadece geleceğin bilim insanları için değil, herkes için bilimin nasıl yapılacağını öğrenebilmek için oldukça önemlidir.

Bilimsel araştırma ile sonuçlanan araştırmalar diğer araştırmalara göre daha güvenilirdir.

DÜŞÜNÜP YORUMLAYINIZ

Farklı disiplinlerde bilimsel yöntemler ne tür farklılıklar gösterir?

Bilimsel bir hedef doğrultusunda belirlenerek izlenen yol bilimsel yöntem olarak adlandırılmaktadır. Bilimsel bilginin kaynağı problem olarak bilinmektedir. Yaşanılan bir problem sayesinde bu probleme çözüm bulmaya yönelik çalışma doğrultusunda bilimsel bilgiler oluşmaktadır.

Bilimsel hedefe gidiş yolunda izlenecek yol basamaklardan oluşmaktadır. Bu basamaklar; problemin tespiti, verilerin toplanması, hipotez oluşumu, tahmin, kontrollü deneyler ve bilimsel bilgi şeklindedir. Izlenen bu basamaklar farklı bilim disiplinleri için değişmemektedir. Tüm bilim dallarında bu yol izlenmekte tek değişen durum deney vs. uygulamalardaki değişikliklerdir.

9.Sınıf meb yayınları Biyoloji Sayfa 137 Cevapları

Canlıları, sadece dış görünüşüne bakarak sınıflandırmak doğru mudur

Canlıları, sadece dış görünüşüne bakarak sınıflandırmak doğru mudur bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Canlılar birçok özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Canlıların sınıflandırılması biyolojik özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Canlıları iç ve dış görünüşlerine göre sınıflandırmak bazı durumlarda geçerli olsa da bazı durumlarda bilimsel olmayabilir.

Bilimsel bilgiye ulaşmanın en iyi yolu deney ve gözlemlerdir. Bilimsel bilgiler ışığından sınıflandırma yapmak gerekir. Bu nedenle canlıların sadece dış görünüşüne bakarak sınıflandırma yapmak doğru değildir. Dış görünüşü aynı fakat genetik varyasyonları farklı canlıları sadece dış görünüşüne göre sınıflandırmak doğru olmaz. Çünkü pek çok canlı birbirine benzese de genetik olarak farklıdır. Genetik farklılıkların baz alınarak sınıflandırılma yapılması daha bilimsel ve uygun olandır.

Hayır canlıları sadece dış görünüşlerine göre sınıflandırmak doğru değildir. Çünkü, bitki gibi görünen ancak bitki olmayan canlılar vardır. Eğer sadece dış görünüşe bakılırsa bitki gibi görünen ancak bitki olmayan bu canlıda bitki sayılır. Ancak bu da yanlış bir sınıflandırma olur.

9.Sınıf meb yayınları Biyoloji Sayfa 144 Cevapları

Tür melezlerinin neden kısır olduğunu, farklı türlere ait canlılarda ortak genler bulunup bulunmadığını araştırınız

Farklı türlere dâhil canlıların çiftleşmesi sonucunda oluşan bireylere tür melezi denir. Tür melezlerinin neden kısır olduğunu, farklı türlere ait canlılarda ortak genler bulunup bulunmadığını konusunda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Farklı türlere dâhil canlıların çiftleşmesi sonucunda oluşan bireylere tür melezi denir. Bu tür melezleri kısıdır. Çünkü yeni bir tür ortaya çıkmamış olur. 
Tür tanımı, iki canlının çiftleşip verimli döller verdiği en küçük canlı topluluğuna denilir.
Dolayısıyla iki farklı tür çifleşirde bir melez tür meydana gelirse bu yeni canlı kesinlikle kısır olacaktır.
Buna at ve eşek çiftleşmesini verebiliriz. Oluşan yeni canlı kesinlikle kısır olacaktır.

9.Sınıf meb yayınları Biyoloji Sayfa 146 Cevapları

Bulunduğunuz çevreden seçtiğiniz bir canlının filogenetik sınıflandırması

Bulunduğunuz çevreden seçtiğiniz bir canlının filogenetik sınıflandırması konusunda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Canlılar belli özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Hücresel boyutta ve yaşamsal formlarda canlılar bilim adamları tarafından sınıflandırılmaktadır. Canlıların filogenetik olarak sınıflandırılması özelden genele ya da genelden özele doğru gerçekleşmektedir. Filogenetik sınıflandırma canlıların en iyi yöntemler ve en ayrıntılı bilgiler kullanılarak yapılan sınıflandırmadır.

Filogenetik sınıflandırma şu şekildedir:

  • Alemi
  • Şube
  • Sınıf
  • Takım
  • Aile
  • Cins
  • Tür

Hayvanlar aleminde omurgalılar şubesinde memeliler sınıfında etçiller takımında kedigillet ailesinde kedi cinsinde ev kedisi türü olarak bir sınıflandırma yapmak mümkündür. Tür bütün özellikleri taşıyan bir birimdir. Canlıların sınıflandırılmasında hücresel yapı, genetik özellikler gibi durumlar da göz önünde bulundurulmaktadır.

9.Sınıf meb yayınları Biyoloji Sayfa 149 Cevapları

Canlıların teknolojiye katkıları nelerdir

Canlıların teknolojiye katkıları nelerdir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Canlıların bilimsel olarak incelenmesi teknolojinin gelişmesini de sağlamaktadır. Canlıların incelenmesinde ve araştırılmasında kullanılan deneysel veriler ve deney sonuçları teknik bilgilere ulaşılmasında da etkili olmaktadır. Bu nedenle canlıların teknolojiye katkıları bulunmaktadır. Canlıların sosyolojik ve biyolojik özellikleri ilham kaynağı olmaktadır.

Bakteriler, insülinin yapımında etkili olmaktadır. Mantarlar, antibiyotik yapımında kullanılmaktadır, algler boya sanayinde kullanılmaktadır, virüsler DNA çalışmalarında kullanılmaktadır, sinekler ve arılar helikopter dizaynında ilham kaynağı olarak kullanılmaktadır, kalamar da hız teknolojisinde kullanılmaktadır. Doğada yaşayan birçok canlının savunma özellikleri, saldırı özellikler, vücut özellikleri sanayi alanlarında örnek alınarak çeşitli sistemler geliştirilmektedir. Canlıların insanların gözlemleri sayesinde teknolojiye katkıları bu şekilde gerçekleşmektedir.

9.Sınıf meb yayınları Biyoloji Sayfa 152 Cevapları

Bakterilerin doğadaki madde döngüsüne katkıları nelerdir

Bakterilerin doğadaki madde döngüsüne katkıları nelerdir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Bakteriler ilkel canlılar olarak doğadaki madde döngüsüne katılmaktadırlar. Çevresel faaliyetlerin devam etmesinde doğal dengenin korunmasında ve döngülerin oluşmasında bakteriler de görev almaktadır. Bakterilerin doğadaki döngülere katılması canlılık faaliyetlerinin devam etmesini sağlar.

Bakteriler azot döngüsü gibi canlılar için en önemli olan döngüde yer almaktadır. Azot döngüsü, yıldırım ve şimşek çarpmaları ve düşmeleri sonucunda havadaki azotun toprağa karışması sonucunda meydana gelir. Azot tutucu bakteriler de toprağa azot karışmasını sağlar. Azot döngüsünün devam etmesi canlılarda protein sentezinin gerçekleşmesinde azotun kullanılması gerçekleştiği için çok önemlidir. Canlılık faaliyetleri doğadaki denge ve döngülere bağlı olarak meydana gelir.

Yorum yapın