9. Sınıf meb yayınları Biyoloji Sayfa 95-115 Cevapları

Sınıf meb yayınları Biyoloji Sayfa 95-115 Cevapları en güncel haliyle sitemizde.9.Sınıf meb yayınları Biyoloji Sayfa 95-115 Cevapları için aşağıya bakabilirsiniz.

9.Sınıf meb yayınları Biyoloji Sayfa 95 cevapları

İncelediğiniz preparatta hücrelerde bulunan yapılardan hangiler ini gördünüz

İncelediğiniz preparatta hücrelerde bulunan yapılardan hangiler ini gördünüz, İncelediğiniz hücrelerin bitki hücreleri ile arasındaki farklar nelerdir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

İncelediğiniz preparatta hücrelerde bulunan yapılardan hangilerini gördünüz?

Şunları gördük. Mikroskopta incelenen soğan zarı hücresi geometrik şekillidir. Köşeli kısımları belirgindir. Mikroskopta soğan zarı hücresinin; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek kısımlarını görmek mümkündür.

İncelediğiniz hücrelerin bitki hücreleri ile arasındaki farklar nelerdir?

Işık mikroskobunda yapılan gözlemlerde bile bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar izlenebilir.
bitki hücresinin çeperinde selüloz vardır. Hayvan hücresi ise selüloz çeper içermez. Selüloz bitki hücresine belli bir dayanıklılık ve şekil verir. Hücre çeperi vakuolleşen protoplastların yüksek osmotik basıncına karşı koyar. Turgor ve hücre zarı arasındaki dengeyi sağlar ve hücrenin patlamasını önler. Hayvan hücresi ise değişken şekillidir. Bitki ve hayvan hücresi genelde aynı organellere sahiptir. 

9.Sınıf meb yayınları Biyoloji Sayfa 97 Cevapları

Bakterilerden kaynaklanan hastalıkların tedavisinde kullanılan antibiyotikler

Bakterilerden kaynaklanan hastalıkların tedavisinde kullanılan antibiyotiklerin ribozomların çalışma mekanizmalarını nasıl etkilediği konusunda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Bakterilerden kaynaklanan hastalıkların tedavisinde kullanılan antibiyotiklerin ribozomlarına bağlanarak protein sentezini inhibe ederler. Böylelikle bakterilerin metabolizmaları bozulur ve yapıları yok olur.
Bakterilerin ribozomları 70 S ribozomudur ve insanlardaki ribozoma göre antibiyotiklere duyarlılığı daha fazladır. 

9.Sınıf meb yayınları Biyoloji Sayfa 99 Cevapları

Hücresel organellerin fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar var mıdır

Hücresel organellerin fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar var mıdır bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Canlıların oluşturan en küçük birim hücredir. Hücre üç ana kısımdan meydana gelmektedir. Hücreler çekirdek, sitoplazma ve hücre zarından meydana gelmektedir. Hücreler organellerden meydana gelmektedir. Organellerin her birinin belli bir fonksiyonu bulunmaktadır.

Hücresel organellerin fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar da bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir:

  • Optik Atrofisi
  • Kardiyomyopati
  • Ansefomyopati
  • Yenidoğan Ölümü
  • Sağırlık
  • Distoni
  • Ataksi
  • Myopati

Organellerin fonksiyonel bozukluğu nedeniyle hastalıkların genetik olarak da meydana çıkması mümkündür. Bu nedenle hastalıklar kalıcı olarak hasarlara neden olmaktadır. Genetik hastalıkların da nesilden nesle aktarılması mümkündür. Hücresel bozukluklar önemli hastalıklara neden olur.

9.Sınıf meb yayınları Biyoloji Sayfa 102 Cevapları

Bitki hücrelerinde peroksizomların hangi görevleri yürüttüğünü araştırınız

Bitki hücrelerinde peroksizomların hangi görevleri yürüttüğünü araştırınız, Hücre organellerinde oluşan bir problemin hücreye olası etkilerinin neler olacağı konusunda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Bitki hücrelerin diğer hücrelerden farklı olarak bazı özellikler bulunmaktadır. Bunlar hücrenin şekli ve yapısıyla ilgili olarak meydana gelmektedir. Bitki örtüsü köşelidir. Hücre zarıyla birlikte hücre çeperi bulunur. Ayrıca plastitler de bulunmaktadır. Peroksizomlar, bitki hücresinde metabolik faaliyetlerin sürmesinde etkilidir. Üzerlerinde enzimler taşıyarak metabolik faaliyetlerin sürmesinde etkili olurlar.

Ribozom, mitokondri, kloroplast gibi organellerin çalışmasında görev alırlar. Bu bakımdan protein sentezi, ışık sentezi, besin üretimi gibi faaliyetlerin gerçekleşmesinde görev alırlar. Bitki hücresine has durumların gerçekleşmesinde de görev alırlar. Bu bakımdan peroksizomların varlığı hücresel faaliyetlerin devam etmesinde etkilidir. Bitki hücresinde canlılık faaliyetleri sürer.

Hücre organellerinde oluşan bir problemin hücreye olası etkilerinin neler olacağını tartışınız.

Canlılar hücrelerden meydana gelmektedir. Hücreler üç ana kısımdan oluşmaktadır. Hücreler çekirdek, sitoplazma ve hücre zarından meydana gelir. Bitki hücrelerinde hücre çeperi de bulunur. Hücreler çekirdekli ve çekirdeksiz olarak ikiye ayrılır. Ökaryot hücrelerde çekirdek bulunur. Prokaryot hücrelerde ise çekirdek bulunmaz.

Hücre organellerinden oluşan bir problemin hücreye olası etkileri bulunmaktadır. Ayrıca hücrenin ölmesine kadar ilerleyen aksilikler de meydana gelmektedir. Hücrelerin organelinde meydana gelen hasarlar önemli ve kalıcı hastalıkların yaşanmasına, genlerin zarar görmesine de neden olur. Bu nedenle bu hastalıklar yeni nesillere geçebilir. Hücre sağlığının korunması için beslenme ve spor etkilidir.

9.Sınıf meb yayınları Biyoloji Sayfa 108 Cevapları

Hücre duvarını, kloroplastları ve hücre çekirdeğini tespit edebildiniz mi

Hücre duvarını, kloroplastları ve hücre çekirdeğini tespit edebildiniz mi, Işık şiddetini arttırdığınızda sitoplazma hareketlerinin hızlanmasının sebebi nedir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Sonuçlandırma
1. Hücre duvarını, kloroplastları ve hücre çekirdeğini tespit edebildiniz mi?

2. Işık şiddetini arttırdığınızda sitoplazma hareketlerinin hızlanmasının sebebi nedir?

Bu soruyu özellikle bitkisel hücreler için cevaplamamız uygun olur çünkü fotosentez reaksiyonları sırasında güneş ışığının etkisi vardır. Güneş ışığının şiddeti arttıkça sitoplazma hareketleri hızlanır. Çünkü fotosentez gibi reaksiyonlar ışığın şiddeti arttıkça artar. Aynı zamanda fotosentez reaksiyonları kırmızı-mor-mavi ışıklarında hızlanır.

3. Su miktarının ve ışık şiddetinin sitoplazmanın hareket hızına etkisi nedir?

Sitoplazma, hücre iskeleti, organeller ve sitozol adı verilen sıvıdan oluşan kısımdır.Hücre zarı ile çekirdek zarı arasıda bulunur.Dinamik ve canlıdır. Yumurta akına benzeyen bir akışkanlığı mevcuttur. Su miktarının ve ışık şiddetinin sitoplazmanın hareket hızına etkisi doğru orantılıdır. Su arttıkça–> sitoplazma hareket hızı artar. Işık şiddeti arttıkça–> sitoplazma hareket hızı artar.

9.Sınıf meb yayınları Biyoloji Sayfa 109 Cevapları

Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlarda iğ ipliklerinin oluşmasını engelleyen etken maddelerin kullanılmasının sebebi nedir

Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlarda iğ ipliklerinin oluşmasını engelleyen etken maddelerin kullanılmasının sebebi nedir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Kanser, hücrelerin genlerindeki bozukluk nedeniyle hızlı ve düzensiz bir şekilde üremeleri ve bulundukları bölgede kontrolsüz üreme nedeniyle temel işleyiş bozulmalarına neden olması dolayısıyla meydana gelmektedir. Kanser bu nedenle öldürücü etkilere sebep olmaktadır.

Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar sayesinde bu zarar görmüş ve mutasyona uğramış hücrelerin üremesini engellemek amacıyla çoğalma safhasında bölünmeyi gerçekleştirmek için gerekli iğ ipliklerinin oluşması engellenmektedir. Böylece çoğalmanın önüne geçilmekte ve stabil bir şekilde hastalık kontrol altında tutularak tedavi süreci takip edilmektedir. Kanserin çarelerini arayan doktorlar, gen ve hücre üzerinde araştırmalarını ve deneylerini sürdürmektedir.

İğ ipliklerinin oluşumu bölünmede, kromozomların sentromerlerinden tutunmasında ve hareket ettirilmesinde önemlidir.
Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlarda iğ ipliklerinin oluşmasını engelleyen etken maddelerin kullanılmasının temel nedeni, hücre bölünmesini engellemektedir. 
Kanser hücresinin bölünmesini durdurarak  büyümesini ve tümör büyümesini engellerler.

9.Sınıf meb yayınları Biyoloji Sayfa 110 Cevapları

Prokaryot hücrelerde hücre iskeleti elemanları bulunur mu

Prokaryot hücrelerde hücre iskeleti elemanları bulunur mu bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Hücreler, canlılık özelliği taşıyan birimlerdir. Canlılık özelliği taşıyan birimlerin hücre olarak çeşitli faaliyetlerin gerçekleşmesinde etkili olurlar. Hücreler ikiye ayrılır. Bunlar ökaryot ve prokaryot şeklindedir. Ökaryot hücrelerde iç yapı organizasyonlarının sağlanmasında ve yapısal olarak şeklin korunmasında ve oluşmasında iskelet bulunmaktadır.

Prokaryot hücrelerde, çekirdek sitoplazmanın içinde dağınık vaziyettir. Bu da hücre iskeleti bulunmadığını göstermektedir. Prokaryot hücrelerde hücre iskeleti bulunmaz. Bu nedenle hücre içi organizasyonları da bulunmaz. Hücre iskeleti belli bir düzende hücrenin faaliyetlerinin sürmesinde etkili olmaktadır. Hücreler bulundukları canlıların canlılık özellikleri kazanmasında ve canlılık faaliyetlerinin sürmesinde etkili olurlar.

9.Sınıf meb yayınları Biyoloji Sayfa 115 Cevapları

Denizde uzun süre kalındığında neden parmak uçlarınız buruşur

Denizde uzun süre kalındığında neden parmak uçlarınız buruşur bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Derimizin uzun süre suya maruz kalması fiziksel olarak bazı değişimlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Özellikle duş aldıktan sonra ve denize girdikten sonra yaşanılan bu değişiklikler derimizde geçici buruşukluklara neden olmaktadır. Parmaklarımız uzun süre suya maruz kaldığı için buruşur.

Denizde uzun süre kaldığımızda parmak uçlarımız buruşur. Bunun nedeni su keratin tabakasının kaybolmasına neden olur. Deriye giren su derinin buruşmasına neden olur. Keratin tabakası uzun süre suya maruz kalırsa kaybolur. Derinin geçici dezenformasyon yaşamasına neden olur. Derinin yaşadığı bu değişiklik sadece denizde değil suya maruz kalınan ve bunun yoğun olarak yaşandığı her zaman olur.

Yorum yapın