9. Sınıf Meb Yayınları Fizik Ders Kitabı Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı Cevapları

9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Isı ve Sıcaklık Sayfa 237 Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Meb Yayınları Fizik Ders Kitabı Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı Cevapları

9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Isı ve Sıcaklık Sayfa 237 Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 237 Cevabı

Küresel ısınma nedir?

Başta sera gazı etkisi olmak üzere çeşitli nedenlerle Dünya üstünde tüm sene boyunca kara, hava ve denizde ölçülen sıcaklıkların ortalamasında artış görülmesidir. Varlığı kesinleşen küresel ısınma, beraberinde birçok olumsuz neticeyi de getirir. Önlem almak için hala şansımız varken, insanların duyarsız davranması bizden sonraki nesillere güzel bir doğa ve sağlıklı yaşayabilecekleri bir dünya bırakamamamıza sebep olacaktır.

İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucunda atmosfere verilen gazların sera etkisi yaraması ile Dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma denir.

İglolarda neden pencere yoktur?

Eskimolar, uzun yıllar önce sıcak ve soğuk bakımından kurak ve çorak bölgelerde yaşayan insanlar olarak bilinmektedir. Eskimolar gibi yaşamayı sürdüren çok az insanlar kalmıştır. Bu dünyada geçim sağlamak için yapılan faaliyetlerin devam ettirilmesi bakımından yapılmaktadır.

Eskimolar yaz aylarında çadırlarda kalmaktadır. Kış aylarında bu mümkün değildir. Kış aylarında ise buzdan ve kardan barınaklar yapmaktadırlar. Eskimoların buzdan ve kardan yaptıkları eserlere iglo denir. İgloların özel bir yapım şekli bulunmaktadır. İglolarda pencere bulunmaz ve kapı yerin biraz altında bulunmaktadır.

İglolarda giriş ve çıkışlar yerin biraz daha altından yapılan kapılarla sağlanmaktadır. Böylece eserin içi soğuktan korunmaktadır. Buzların boş kısımları da karla kaplanmakta ve soğuk havanı içeri girmesi önlenmektedir. İglolarda pencere bulunmaz. Bunun nedeni içeride hava sirkülasyonunun olmamasını sağlamaktır. Böylece soğuk havadan korunulur.

Soğuk hava insan vücudunda çeşitli hastalıkların yaşanmasına neden olur. Bu da insanların ölümüne yol açar. Soğuk havadan korunmak için kar kalınlığı da önemlidir. Genelde karla direk temas halinde olmak soğuğun yayılma etkisiyle insanlara zarar verebilir. İglolarda iç kısımlar soğuk havanın izale edilmesi için kullanılmaktadır. Kapının yer seviyesinden daha altta bulunması da içerinin havasının korunmasına neden olur.

Buz kalıpları ile karın sıva ile kullanılmasıyla inşa edilen iglolar ısı ve sıcaklık dengesi bakımından insanları soğuktan korumaktadır.

Neden tropikal bölgedeki sıcak hava, çöldeki sıcak havadan daha rahatsız edicidir?

Bir bölgede sıcaklığın meydana gelmesinde bazı fiziksel özellikler söz konusu olmaktadır. Isı, sıcaklık, basınç ve nem oranları sıcaklığın farklı bir şekilde hissedilmesine neden olmaktadır. Basınç olarak rüzgar hareketleri, ısı olarak ısı alışverişleri ve sıcaklık olarak sıcaklık akışı havanın ısınmasını ve soğumasını etkiler.

Tropikal bölgede nem oranı oldukça yüksektir. Çöl ikliminde ise kuraklık olmasına rağmen nem oranı düşüktür. Bu nedenle tropikal bölgenin sıcaklı, çöl ikliminin sıcaklığına göre rahatsız edicidir. Çöl ikliminde sıcaklık kolay kolay rahatsız etmez. Kuraklık olduğu için sıcaklık sadece yakıcıdır. Tropikal iklimde nem olduğu için sıcaklık rahatsız eder.

9. SINIF MEB YAYINLARI FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın